Siirry sisältöön
Uutinen 27.06.2022

Järkevämpää logistiikkaa, ympäristöystävällisimpiä raaka-aineita ja tehokkuutta – neljä yritystä esittelivät RRF-rahalla toteutetut projektinsa

Kestävästä kehityksestä puhutaan usein paljon, mutta monen on vaikea hahmottaa, mitä se tarkoittaa konkreettisesti suomalaisille pk-yrityksille. Kesäkuisena keskiviikkoaamuna neljä innovatiivisten kasvuyrityksen rahoituksen saanutta yritystä vierailivat rahoitusinfossa kertomassa, minkälaisiin projekteihin olivat Business Finlandin myöntämää RRF-rahoitusta saaneet. Paikalla omista projekteistaan olivat kertomassa neljä täysin eri alan yritystä, jotka kuvaavat hyvin sitä, miten vihreä siirtymä näkyy eri alojen yrityksissä ja millaisia hankkeita kestävän kasvun rahoituksesta voidaan rahoittaa.

Rahoitusinstrumenttina tutkimus ja kehitysrahoitus, ehtona vähähiilisyys

Innovatiivisten kasvuyritysten RRF-rahoitus tarjoaa pienille ja keskisuurille yrityksille tukea vihreään siirtymään. RRF-rahoitus on EU:n elvytysvaroja, jota jaetaan Suomen kestävän kasvun ohjelman kautta, jossa Business Finlandin myöntövalmius on noin 530 miljoonaa euroa vuosien 2021–2023 aikana. Jaettava rahoitus innovatiivisten kasvuyritysten haussa on normaalia tutkimus- & kehitysrahoitusta, joten rahoitettavien hankkeiden pitää rahoitusehtojen mukaisesti täyttää tutkimuksellisuuden ja kansainvälisen kilpailuedun syntymisen näkökulmat. Lisäksi rahoituksessa on vahva ympäristönäkökulma. RRF-rahoitusehtojen mukaan hankkeiden pitää täyttää kriteerit vähähiilisyydestä, eikä hankkeiden tule aiheuttaa merkittävää haittaa ympäristölle.

Maston uudistaa spraymaalien markkinaa: ympäristöystävällisyyden avain vesiliukoisuudessa

Veikkolalainen Maston Oy:n valmistaa spraymaaleja Suomessa ja vientiä löytyy 24 eri maahan. Yrityksen kunnianhimoisena tavoitteena on kääntää perinteisten liuotinpohjaisten maalien myynti ympäristöystävällisempiin vesiliukoisiin maaleihin, ilman että maalien kestävyys tai laatu kärsii. Tähän tavoitteeseen pohjautuu myös Mastonin kehitysprojekti, johon yritys sai tukea Business Finlandin innovatiivisten kasvuyritysten rahoituksesta. Tiesitkö, että vesiliukoinen spraymaali on materiaalina ympäristöystävällisempi, mutta myös yhteen maalipakkaukseen mahtuu enemmän maalia liuotinaineiseen maaliin verrattuna, jolloin yhdellä maalipurkilla maalaa enemmän? Ympäristöystävällisyys ei siis liity ainoastaan Mastonin osalta ympäristölle ystävällisemmän maalin kehittämiseen, vaan hyötyä syntyy myös pakkauksissa ja täten logistiikan saralla.

ArcDia ja diagnostiikan ympäristöystävällisempi tulevaisuus

ArcDia on laboratoriotestaamiseen erikoistunut yritys. Varsinkin korona-aikaan meille jokaiselle suomalaiselle on tullut tutuksi testausmenetelmät, jossa koronanäyte otetaan nenästä yhdessä paikassa, jonka jälkeen se kuljetetaan toiseen paikkaan analysoitavaksi. Tulosten valmistumiseen kuluu aikaa, mutta myös kilometrejä, sillä testinäytteet saattavat matkustaa pitkänkin matkan laboratorioon. Yhtiön mariPOC-teknologian avulla testit voidaan kuitenkin tehdä samassa paikassa kuin itse näytteenottokin, joten säästöä syntyy logistiikkakuluissa ja -päästöissä kuin myös aikaa diagnoosin tekemisessä. Business Finlandin rahoituksella ArcDia -kehittää diagnostiikkaa entistä ympäristöystävällisemmäksi ja tehokkaammaksi tutkimalla esimerkiksi, miten muovin käyttöä ja energiankulutusta testauksessa saataisiin vähennettyä pieniä näytetilavuuksia hyödyntävän mariPOC-pikatestausteknologian ansiosta. 

Design-alalla toimivalle Magissolle vihreä siirtymä on materiaalivalintoja ja tuotantoratkaisuja

Suomalainen Magisso tuottaa käytännöllisiä design-tuotteita ihmisten arkeen. Magisso tuo vihreän siirtymän designin toimialalle tutkimuksen muodossa. Projektissa, joka on rahoitettu yhteistyössä Business Finlandin kanssa he tutkivat, materiaalivalintoja ja tuotantoketjuja. Keskeisiä kysymyksiä ovat, miten tuotantoa voitaisiin tuoda lähemmäs eurooppalaisia kuluttajia ja säästää siten hiilijalanjäljessä tai miten uudet materiaalit, kuten biokomposiitti voisi korvata muovin käyttöä.

Owatecin käsissä jätevesien käsittelyyn järkeä

Oululainen Owatec kehittää ratkaisuja jätevesien ja -lietteiden käsittelyyn. Jätevesiä ja -lietteitä syntyy niin teollisessa tuotannossa tai kaivoksilla. Owatec tarjoaa jätevesien käsittelyyn konttiratkaisut, joita voidaan liikutella tarpeen mukaan ja niiden avulla asiakasyrityksen jätevedet siirtyvät esikäsiteltyinä jatkokäsittelyyn tai puhdistettuna ympäristöluparajojen mukaisena voidaan päästää luontoon. Business Finlandin rahoituksella Owatec tutkii biologisia vedenkäsittelymenetelmiä sekä erilaisten kemikaalien käyttöä puhdistustoiminnassaan ja miten prosessia kokonaisuudessaan voisi parantaa.

Lisätietoa

Tapahtumassa läpikäydyt erilaiset projektit eri alan yrityksistä kuvaavat, miten monipuolisesti Business Finlandin rahoitus sopii erilaisiin projekteihin ja mitä vihreä siirtymä oikeastaan tarkoittaa eri toimialoilla.

Jos sinulla heräsi idea, miten yrityksesi voisi edistää vihreää siirtymää, niin ota rohkeasti yhteyttä, sillä Innovaatiorahoitushaku kasvuyrityksille on auki 31.10.2022 asti.

Tutustu kasvuyritysten hakuun

Katso tallenne 15.6. tapahtumasta