Siirry sisältöön
Uutinen 10.01.2022

Kotidigi – reaaliaikaista dataa koti- ja etähoidon palveluista

Tampereen kaupungin Kotidigi-integraatioalusta yhdistää koti- ja etähoidon teknologioita ja niiden tuottamaa dataa. Alustan ovat rakentaneet yhteistyössä Solita ja Mediconsult.

Väestön ikääntyessä kotiin vietävien palvelujen ja laitteiden kysyntä kasvaa. Kotidigin myötä etäluettavien laitteiden, joita voivat olla esimerkiksi verenpainemittarit, sokerimittarit tai liikettä mittaavat sensorit, keräämä data saadaan reaaliaikaisesti terveydenhuollon käyttöön. Alustalle jatkuvasti kertyvä hyvinvointi- ja terveysdata mahdollistaa terveydenhuollon ammattilaisten nopean ja oikea-aikaisen reagoinnin, mutta samalla se myös lisää sekä asiakkaan että hänen läheistensä turvallisuuden tunnetta.

 – Tällä hetkellä kotidigi keskittyy koti- ja etähoitoon, mutta pitkällä tähtäimellä tästä voi tulla paljon laajempi kansallinen ratkaisu, jota voidaan käyttää myös muilla toimialoilla, toteaa suunnittelupäällikkö Jarkko Lumio Tampereen kaupungilta.

Tampereen kaupungin tavoitteena on hankkia jatkossa asiakkaiden kotikäyttöön vain sellaisia mittalaitteita, jotka ovat yhteensopivia kehitetyn alustan kanssa. Kotidigi-integraatioalusta on avoin kaikille laitetoimittajille.

 – Toteutimme osana Kotidigi-alustan kehittämistä pilotteja, joissa haettiin standardirajapintaa, joka olisi yhteensopiva myös kansallisen arkkitehtuurin kanssa. Olemme erittäin tyytyväisiä kehitystyön lopputulokseen ja siihen, että nykyisen standardirajapinnan ansiosta laitetoimittajien on mahdollista liittyä alustalle koosta riippumatta, kertoo terveys- ja hyvinvointitoimialan johtaja Risto Kaikkonen Solita Oy:stä.

Yhteiskehitys tuo etuja

Kotidigi-alusta on hankittu innovaatiokumppanuusmenettelyllä, joka mahdollistaa uuden ratkaisun kehittämisen yhdessä valittujen innovaatiokumppaneiden kanssa.

 – Yhteistyömalli toi kehitystyöhön paljon hyvää. Yritysten tuote- ja kehitysosaaminen yhdistettynä julkistoimijan osaamiseen ja laajoihin verkostoihin mahdollistaa skaalautuvan tuotteen kehittämisen, kuvaa Mediconsult Oy:n liiketoimintapäällikkö Fia Saaristo.

Kotidigi-integraatioalustaa hyödynnetään ja jatkokehitetään Pirkanmaalla osana sosiaali- ja terveysministeriön Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelmaa, joka edistää uusien teknologioiden hyödyntämistä kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa. PirKATI-hankkeessa tehdään kahden miljoonan euron investointi näiden tavoitteiden toteuttamiseksi vuosina 2021-2022.

Business Finlandin Innovatiivisten julkisten hankintojen rahoitus on suunnattu julkisille hankintayksiköille, jotka tähtäävät palvelun ja toiminnan uudistamiseen. Rahoitus voi kohdistua innovatiivisen hankinnan suunnitteluun ja valmisteluun ja ratkaisun yhteiskehittämiseen. Tärkeää on, että projekti sisältää yhteistyötä potentiaalisten tarjoajien ja loppukäyttäjien kanssa.