Siirry sisältöön
Uutinen 18.01.2022

Suomen merkitys kiertotalouden veturina kasvaa

Bio and Circular Finland -ohjelman johtoon palannut Outi Suomi kiittelee sitä, että ohjelma on vaikeana pandemia-aikanakin saavuttanut hyviä tuloksia. (Kuva: Susanna Lehto)

Bio and Circular Finland -ohjelman johtaja Outi Suomi on palannut töihin kahden vuoden vanhempainvapaalta. Hän iloitsee siitä, että ohjelma on osaltaan voinut edistää Suomen edelläkävijyyttä globaalissa kiertotaloudessa.

Bio and Circular Finland -ohjelma käynnistettiin tammikuussa 2019, ja nyt on meneillään ohjelman viimeinen vuosi. Ohjelma on rahoittanut yli 150 miljoonan euron edestä kunnianhimoisia t&k&i-hankekokonaisuuksia. Tarve kiertotaloudelle on voimakkaassa kasvussa: lainsäädännön ja sijoittajapaineen lisäksi kuluttajapaine ohjaa taloutta voimakkaasti. 

Kiitokset yrityksille 

– Haastavina pandemia-aikoina ohjelma on pystynyt tukemaan yrityksiä erilaisilla toimintamalleilla. Yrityksille iso kiitos siitä, että ovat lähteneet ennakkoluulottomasti kokeilemaan uusia tapoja esimerkiksi kansainväliseen verkostoitumiseen, Outi Suomi sanoo 

– Ohjelmaa on myös johdettu taitavasti siten, että poikkeavat ajat on hyödynnetty parhaalla tavalla. Suomalaiset kiertotalouden yritykset ovat päässeet suoraan ensikontaktiin isojen brändien kanssa etäyhteyksin kautta. Ohjelman verkostossa olevat yritykset ja tutkimusorganisaatiot ovat jatkaneet yhteistyötä ja löytäneet uudenlaisia tapoja tehokkaaseen yhteistyöhön, Suomi kiittelee. 

Suomen mukaan ohjelma on edistänyt kansallista tavoitetta tehdä Suomesta kertotalouden edelläkävijä. Suomen rooli kansainvälisessä yhteistyössä kasvaa, ja pohjoismainen yhteistyö on tiivistynyt. Ohjelma on toiminut ponnahduslautana ja alustana myös uusille Business Finlandin kiertotalouden toimenpiteille. Ohjelman aikana kiertotalous on noussut keskeiseksi työkaluksi kestävän kehityksen edistämiseksi esimerkiksi vähähiilisessä rakentamisessa ja metsäteollisuuden sivuvirtojen innovatiivisessa hyödyntämisessä uudenlaisiksi tuotteiksi. Ohjelman temaattisissa painopistealueissa, kuten pakkaukset, muovit ja tekstiilit, on nähtävissä ansiokkaan innovaatiokehityksen seurauksena alan panostaminen uusiin investointeihin.  

Viimeisen ohjelmavuoden tavoitteet 

Ohjelman keskeisiä teemoja ovat nyt muovin kierrättäminen ja korvaaminen biopohjaisilla raaka-aineilla ja uusien pakkausmateriaalien ja puupohjaisten tuotteiden kehittäminen. Ohjelman pääfokusmarkkinat ovat Eurooppa, Japani ja USA. Team Finlandin globaalin verkoston kautta näistä kohdemaista etsitään merkittäviä markkinamahdollisuuksia suomaisille yrityksille ja autetaan yrityksiä pääsemään kiinni mahdollisuuksiin.  

Outi Suomi kertoo, että bio- ja kiertotalouden kentässä on rakennettu vaikuttavia kansainvälisesti kilpailukykyisiä ekosysteemejä. Näissä rahoitetuissa kokonaisuuksissa panostetaan uudenlaisen arvon luontiin ja kootaan sellaisia arvoketjuja, joilla on kyky luoda kansainvälistä lisäarvoa. Sivuvirtojen jalostusarvoa nostetaan ja panostetaan tuotteiden edelleen kierrätettävyyteen.  

Kestävä kehitys on sidottu Business Finlandin strategian keskiöön. Se on vahvasti mukana esimerkiksi Business Finlandin Hiilineutraali Suomi -missiossa.  

Kiertotalous on globaalia 

Business Finlandin asettama haaste suomalaisille veturiyrityksille suuntaa katseemme globaaliin edelläkävijyyteen. Veturiyrityksistä Suomi nostaa esiin Nesteen, joka kehittää kestäviä ja globaalisti skaalautuvia raaka-aine- ja teknologiaratkaisuja liikennepolttoaineisiin sekä kemikaalien ja polymeerien tuotantoon.  Toinen veturiyritysesimerkki on Fortumin ja Metsä Groupin ExpandFibre-ohjelma, jossa kehitetään uusia hiilijalanjälkeä pienentäviä kuitupohjaisia tuotteita kuluttajamarkkinoille. 

– Suomalaisten yritysten rohkeus ja kyky muodostaa yhteistyötä kansainvälisten isojen toimijoiden kanssa on kasvamassa. Bio and Circular Finland -ohjelman avulla olemme avanneet näkymää siihen, kuinka tärkeä asia kiertotalous on ja miten se edistää kestävän talouden kilpailukykyä, Outi Suomi sanoo. 

Lisätietoja

Outi Suomi
Puh. 050 5727 530
outi.suomi (at) businessfinland.fi