Siirry sisältöön
Uutinen 11.07.2022

Deep techillä Eurooppa globaaliksi innovaatiojohtajaksi

Euroopan komissio hyväksyi uuden eurooppalaisen innovaatio-ohjelman tiistaina 5. heinäkuuta. Ohjelman tarkoitus on asemoida Eurooppa globaalisti johtavaksi toimijaksi innovoinnissa. Siihen päästään erityisesti deep tech -innovaatioiden avulla.

New European Innovation Agenda -ohjelman mukaan syväteknologia eli deep tech vahvistaa Euroopan teknologista johtoasemaa ja luo uudenlaisia ratkaisuja polttaviin yhteiskunnallisiin ongelmiin, kuten esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja kyberuhkien tuottamiin haasteisiin. Tällaiset innovaatiot myös hyödyttävät kaikkia toimialoja niin uusiutuvasta energiasta maatalousteknologiaan kuin rakennusalasta liikenteeseen ja terveydenhuoltoon.

Innovaatio-ohjelmassa on 25 kohdennettua toimea, jotka on ryhmitelty viiteen eri lippulaivaan:

  • Kasvuyritysten rahoituksen kasvattaminen, jonka avulla autetaan yrityksiä kasvattamaan toimintaansa sekä kannustetaan yksityisiä ja institutionaalisia toimijoita sijoittamaan startup-yrityksiin.
  • Innovoinnin edistäminen julkisilla hankinnoilla ja kokeilualustoilla, joilla luodaan innovointia helpottavia toimintaedellytyksiä.
  • Eurooppalaisten innovaatioekosysteemien vahvistaminen, tukemalla alueellisten "innovaatiolaaksojen" syntyä sekä auttamalla jäsenmaita ja alueita kohdentamaan vähintään 10 miljardia euroa konkreettisiin alueidenvälisiin innovointihankkeisiin.
  • Osaajien houkutteleminen, eli varmistetaan että EU-alueella riittää ja sinne tulee keskeisten syväteknologioiden osaajia.
  • Päätöksenteon tukivälineistön parantaminen, tarvitaan luotettavia ja vertailukelpoisia data-aineistoja sekä yhteisiä määritelmiä (esim. startup- ja kasvuyritys), joilla voidaan varmistaa parempi koordinointi Euroopan tasolla.

Käytännön toimiin kuuluu muun muassa rahoituksen saatavuuden parantaminen aloittaville ja skaalautuville yrityksille yksinkertaistamalla listautumissääntöjä sekä päivittämällä sääntelyehtoja. Tämän lisäksi on tarkoitus kouluttaa miljoona syväteknologian osaajaa ja ottaa käyttöön selkeämpää innovaatioterminologiaa. Seuraava askel on innovaatio-ohjelman käytännön toimeenpano, joka löytyy esimerkiksi Tšekin neuvoston puheenjohtajuuden tavoitteista. Tähän toivotaan myös T&I-yhteisön sekä komission välistä keskustelua siitä, miten täytäntöönpanossa tulisi edetä.

– On todella hyvä, että EU:lle elintärkeä innovaatio-ohjelma on nyt julkaistu. Mitään mullistavaa ohjelmassa ei tosin ole, mutta deep tech -huippujen systemaattinen tukeminen, sekä eurooppalaisen, nyt varsin hajanaisen innovaatiojärjestelmän vahvistaminen ovat juuri niitä asioita, joissa olemme olleet globaaleja kilpailijoitamme heikompia. Haaste on tosin tki-politiikkaa laajempi, koska esimerkiksi yritysten kasvun edellytykset muodostuvat hyvin monista eri tekijöistä. Näin ollen innovaatio-ohjelman tavoitteita edistetään käytännössä myös teollisuus-, työllisyys- ja koulutuspolitiikan avulla, joten liittymäpintojen ja synergioiden tunnistaminen on jatkossa entistä tärkeämpää, kommentoi EU-yhteistyön johtaja Elina Holmberg Business Finlandista.

Lisätietoja

Elina Holmberg
Senior Director
Business Finland
elina.holmberg (at) businessfinland.fi
+358 50 5577 606

Lue lisää 

Euroopan komission lehdistötiedote (julkaistu 5.7.2022)

Science Business -verkoston uutinen Commission adopts new European Innovation Agenda

Innovaatio-ohjelman tietokooste

Eurooppalaisen innovaatio-ohjelman verkkosivut