Siirry sisältöön
Uutinen 03.03.2022

EU-pakotteet vaikuttavat Horisontti-ohjelmien TKI-yhteistyöhön

EU:n Horisontti-ohjelmissa tutkimus- ja innovaatioprojekteihin voivat pääsääntöisesti osallistua kumppanit mistä tahansa maasta, myös EU:n ulkopuolelta. Poikkeuksen tuovat EU:n asettamat pakotteet, jotka pääsääntöisesti sulkevat pakotteiden alaiset maat, oikeushenkilöt tai luonnolliset henkilöt yhteistyön ulkopuolelle. Tällä on nyt suorat vaikutukset Venäjän ja Valko-Venäjän organisaatioiden osallistumismahdollisuuksiin Horisontti Euroopassa.

TKI-yhteistyö keskeytymässä

Euroopan komissio on vahvistanut, että Venäjän ja Valko-Venäjän organisaatiot suljetaan pois uusista Horisontti Euroopan projekteista eikä niiden kanssa solmita avustussopimuksia liittymisestä tuleviinkaan projekteihin niin kauan kuin kyseisiä maita koskevat EU:n pakotteet ovat voimassa.

EU-yhteistyön johtaja Elina Holmberg Business Finlandista tarkentaa lisäksi, kuinka komissiolta on tulossa tarkempi ohje siitä, miten käytännössä toimitaan käynnissä olevien Horisontti 2020 -projektien osalta; suljetaanko niistäkin Venäjän ja Valko-Venäjän kumppanit pois vai tarkastellaanko osallistumismahdollisuuksia tapauskohtaisesti projekteittain. ”Seuraamme siis tilannetta ja tiedon saatuamme viestimme siitä välittömästi”, lupaa Holmberg.

Yhteistyön keskeyttävä päätös noudattaa EU:n perussopimuksien säädöksiä eli sopimusta Euroopan Unionista (SEU) ja sen artiklaa 29 sekä sopimusta Euroopan Unionin toiminnasta (SEUT) ja sen artiklaa 215. EU:n pakotteiden noudattaminen ilmoitetaan Horisontti Euroopan työohjelman yleisissä liitteissä General Annexes to the Horizon Europe Work Programme

Pystyykö Ukraina TKI-yhteistyöhön?

Ukrainalaisten projektipartnerien saattaa olla maansa sotatilanteen takia mahdotonta käytännössä osallistua Horisontti-ohjelmien projektiyhteistyön eivätkä he siten voisi täyttää sopimusvelvoitteitaan. Force Majeure -tilanne ja siitä aiheutuvat velvoitteet on sisällytetty molempien Horisontti-ohjelmien avustussopimuksiin (H2020-ohjelman sopimuksessa artikla 51 ja Horisontti Euroopassa artikla 35).

Horisontti-ohjelmien juridiikan ja sopimusten NCP-yhteyshenkilö Liisa Ewart Business Finlandista muistuttaa asian tärkeydestä: ”Koska konsortio vastaa projektisuunnitelman noudattamisesta yhteisvastuullisesti, niin konsortion on aloitettava toimenpiteet mahdollisten muutostarpeiden kartoittamiseksi ja toteuttamiseksi. Force Majeure -tilanteessa olevan osapuolen ei voida katsoa olevan vastuussa sopimusrikkomuksesta eikä siihen silloin voi kohdistaa sanktioita. Mutta muu konsortio ei voi jäädä toimettomana odottelemaan". 

Lue lisää

Euroopan komission uutinen Commission suspends cooperation with Russia on research and innovation (julkaistu 4.3.2022)

Komissaari Mariya Gabrielin tiedote Statement on Research by Commissioner Mariya Gabriel (julkaistu 3.3.2022)

Lisätietoja

Elina Holmberg
Business Finland
+358 50 5577 606
elina.holmberg (at) businessfinland.fi

Liisa Ewart
Business Finland
+358 50 5577 738
liisa.ewart (at) businessfinland.fi

Uutinen päivitetty 4.3.2022 komission tiedotteella ja uutisella.