Siirry sisältöön
Uutinen 15.03.2022

Tieteellisen yhteistyön oltava oikeudenmukaista, avointa ja osallistavaa

Korkeakoulutuksesta, tutkimuksesta ja innovoinnista vastaavat EU-maiden ministerit kokoontuivat maaliskuun alussa Marseilleen. Ministerit hyväksyivät julkilausuman, joka esittelee yhteiset arvot ja periaatteet tieteelliselle tutkimukselle ja yhteistyölle EU:ssa.

Eurooppalaiset TKI-ministerit kokoontuivat konferenssiin Marseilleen tarkoituksenaan varmistaa yhteinen lähestymistapa eurooppalaisten politiikkojen kansainväliseen koordinointiin. Konferenssissa esiteltiin Marseillen julkilausuma kansainvälisestä yhteistyöstä tutkimuksen ja innovaation alalla.

Periaatteet tieteelliselle yhteistyölle EU:n kumppaneiden kanssa

Julkilausuma esittelee EU-jäsenvaltioiden ja Euroopan komission yhdeksän yhteistä arvoa ja periaatetta. Näitä ovat muun muassa tieteellisen tutkimuksen vapaus, eettisyys ja rehellisyys sekä avoin tiede, sukupuolten tasa-arvo ja tutkijoiden liikkuvuus. Julkilausuma tarjoaa puitteet oikeudenmukaiselle, avoimelle, inklusiiviselle ja osallistavalle tieteelle. Samalla se muodostaa perustan vuoropuhelulle EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Siinä siis kerrotaan, mitä periaatteita tiedeorganisaatioiden ympäri maailmaa on noudatettava, jos ne haluavat tehdä yhteistyötä EU:n kumppaneiden kanssa. 

Delegaatiot kannattivat tätä aloitetta ja näkivät tarpeelliseksi edistää tasapainoista ja vastavuoroista yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Seuraavaksi neuvosto tarkastelee aloitteen painopisteitä, jotta voidaan luoda perusta monenväliselle vuoropuhelulle EU:n keskeisten kumppaneiden välillä. 

Lue lisää

Ranskan puheenjohtajakauden lehdistötiedote

Marseillen julkilausuma

Science|Business -verkoston uutinen (julkaistu 10.3.2022)