Siirry sisältöön
Uutinen 04.02.2022

Horisontissa nyt näkyvissä

EU:n Horisontti Eurooppa -ohjelman työohjelmat vuosiksi 2023-2024 ovat valmistelussa. EIC:n työohjelma 2022 on viimein hyväksyttävänä, joten haut ovat avautumassa helmikuun alkupuolella. Missioiden seuraavat haut ovat tulossa jo keväällä. Samaan aikaan komissio kehittää myös hakuprosessia ja osallistujaportaalin toiminnallisuuksia.

Klustereiden työohjelmat perustuvat Horisontti Euroopan strategiseen ohjelmaan vv. 2021-2024. Työohjelmien destinaatiot eli hakukokonaisuudet rakennetaan strategiseen ohjelmaan kirjattujen vaikutusalueiden (impact areas) pohjalta. Klustereiden uusiin työohjelmiin nousevat ennen kaikkea ne alueet, jotka jäivät vähemmälle huomiolle ensimmäisissä työohjelmissa. 

Vaikuta viimeistään nyt 

Euroopan komissio on toimittanut klustereiden ensimmäiset työohjelmaluonnokset kunkin klusterin ohjelmakomitean käsittelyyn. Vaikuttamisen näkökulmasta nyt on ihan viimeiset viikot antaa ohjelmakomiteoiden jäsenille kommentit työohjelmasta ja tulevista hauista.

Komission aikatauluarvion mukaan luonnosten valmistelu ja käsittely ohjelmakomiteoissa olisi saatu päätökseen kesäkuussa, jonka jälkeen luonnokset siirtyvät komission sisäiseen tarkistukseen. Lokakuussa pitäisi viimeisimmät versiot olla ohjelmakomiteoiden hyväksyttävinä niin, että komissio voisi julkaista työohjelmat ja mahdolliset ensimmäiset haut joulukuussa 2022.

EIC:n ja ERC:n kokonaisuuksilla on yksivuotiset työohjelmat. EIC:n vuoden 2022 työohjelma saa lopullisen hyväksyntänsä helmikuun alkupuolella, minkä jälkeen haut avautuvat välittömästi.

Valmisteluvaiheesta ja työohjelmien luonnoksista antavat lisätietoja ohjelmakomiteoiden jäsenet. Katso yhteystiedot tämän sivuston Miten voimme auttaa -sivulta.

Missioiden hakuja avautuu keväällä

Horisontti Eurooppaan lanseerattu uutuus eli missiot ovat startanneet. Ensimmäinen työohjelma valmistui ja haut aukesivat jo viime vuoden puolella. Uudet haut avautuivat joulu-tammikuussa ja seuraavat ovat vuorossa jo huhti-toukokuussa. Nyt pitää olla hereillä ja lähteä liikkeelle, jos aiot osallistua johonkin näistä keväällä avautuvista hauista!

Tulevat haut eivät vielä löydy komission Funding & Tender -osallistujaportaalista eivätkä siellä julkaistusta työohjelmasta, vaan ne hyväksytään uutena lisäyksenä nykyiseen työohjelmaan. Luonnosversiossa hakuotsikot, aikataulu ja budjetit jo ovat, joten kysy luonnoksesta tarkempaa tietoa meiltä Horisontti Euroopan kansallisesta yhteystoimistosta EUTIsta: EUTI (at) businessfinland.fi 

Missioiden seuraava vuosien 2023-2024 työohjelma tulee seuraavaksi valmisteluun, mutta sen aikataulusta komissio ei ole antanut vielä mitään tietoa. 

Hakemuslomakkeesta uusi versio

Horisontti Euroopan yleinen hakemuslomake on päivitetty. Muutokset on tehty osallistujilta saadun palautteen pohjalta, ja ne koskevat lähinnä B-osan taulukkoa 3.1.b. Työpaketin kuvaus. Taulukkoon ei täytetä enää henkilötyökuukausia tai osallistujia, kuten ei deliveraabeleitakaan. Tavoitteena on välttää eri kohdissa annettavien tietojen päällekkäisyyksiä. Mutta ei hätää! Kun valmistelet hakemusta, oikea hakukohtainen lomake löytyy aina linkitettynä hakujärjestelmässä. 

Uusia toimintoja osallistujaportaalissa

Yksittäinen käyttäjä voi nyt käynnistää kumppanihaun valitsemaansa hakuun F&T-osallistujaportaalissa. Aiemmin tämä oli mahdollista vain organisaatiotasolla. Kumppanihaun kautta voi tarjota omaa asiantuntemusta muille tai etsiä projektiosallistujia omaan konsortioon. Tutustu Partner Search -palveluun osallistujaportaalissa.

Avustuksensaajat, joiden avustukseen sisältyy taloudellista tukea kolmansille osapuolille (ns. cascade funding), voivat rekisteröidä omat cascade-ehdotuspyynnöt verkkomuodossa suoraan portaalin My projects -> Manage cascade funding calls -toiminnon kautta. Kaikki pyynnöt julkaistaan rahoitusmahdollisuudet -sivulla, mikä tuo ehdotuspyynnöille paljon lisänäkyvyyttä. Komission ohjeistus löytyy osallistujaportaalista.