Siirry sisältöön
Uutinen 22.01.2018

EIT Digital haluaa nostaa Euroopan Piilaakson kilpailijaksi

Marko Turpeinen rohkaisee uusia toimijoita mukaan EIT Digitaliin.

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti EIT integroi yhteen korkeatasoista innovaatiotoimintaa, tutkimusta ja koulutusta aloilla, joilla on suurta taloudellista tai yhteiskunnallista merkitystä. Ei siis ihme, että yksi sen keskeisimmistä yhteisöistä on informaatioteknologian ja digitalisaation EIT Digital, jossa on avautumassa myös yrityksille tarkoitettu innovaatiohaku tänä keväänä.

EIT ja sen ydintoimintaan kuuluvat innovaatio- ja osaamisyhteisöt eli KICit (Knowledge and Innovation Communities) ovat monelle vähemmän tuttu osa Horisontti 2020 -ohjelmaa. Instituutti on perustettu vuosikymmenen alussa madaltamaan koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin välisiä raja-aitoja, jotta osaaminen ja tieto voivat siirtyä nopeasti ja tehokkaasti ilman maantieteellisiä rajoja.

EIT koostuu kuudesta itsenäisesti toimivasta KICIstä, joiden toiminta-alueina ovat digitalisaatio, uusiutuva energia, ilmastonmuutos, terveys, raaka-aineet sekä ruokatuotanto. Näistä Suomessa toimivat kaikki muut paitsi terveys. Tähän mennessä tulosmittari kertoo yli 1000 mukanaolevasta partnerista, 2242 bisnesideasta, 305 uudesta startupista, 1232 teknologiansiirrosta, 430 uudesta tuotteesta ja palvelusta sekä 1224 valmistuneesta EIT-tutkinnon suorittaneesta opiskelijasta. Myös kaksi täysin uutta KICiä, urbaani liikkuminen ja teollinen tuotanto, ovat käynnistymässä. Haku niiden toiminnan aloittamisesta on juuri aktiivisena.

EIT yhdistää opetuksen, innovaatiot ja yritystoiminnan

EIT:n toiminnalle on H2020-ohjelmassa varattu 2,4 miljardia euroa. Lisäksi KICeissä mukana olevat partnerit rahoittavat toimintaa omarahoitteisesti. KICit kilpailevat keskenään liiketoimintasuunnitelmillaan. Niiden perusteella EIT:n Budapestissä sijaitseva pääkonttori tekee vuosittain päätöksen, kuinka paljon EIT-rahaa kullekin KICille jaetaan. EIT Digital on toimintansa yksi ensimmäisenä aloittaneista ja sen vuosibudjetti on 110-115 miljoonaa euroa. Siitä EU-rahaa on noin 80 miljoonaa.

"EIT:n missiona on synnyttää innovointia, mutta erityisesti yritystoimintaa. Pohjana on eräänlainen Knowledge Triangle, jossa opetus, innovaatiotoiminta ja varsinkin alkuvaiheen yritystoiminta tuodaan yhteen. Siksi on luontevaa, että EIT yhdistää yritysten, tutkimuslaitosten, yliopistojen ja muiden sidosryhmien keskittymiä itsenäisiksi ryhmiksi. Se on sitä paitsi tehokas tapa toimia yhteistyössä erilaisia innovaatiotoiminnan pullonkauloja purkaen ja uusia avauksia luoden", kertoo EIT Digitalin toimintaa Suomessa vetävä Aalto-yliopiston professori Marko Turpeinen.

Tuloksena uusia innovatiivisia tuotteita, palveluita ja markkinavalloituksia

EIT Digitalin tavoitteena on synnyttää dynaaminen ja itseään vahvistava eurooppalainen ICT-alan ekosysteemi.

"Tähtäimessä on haastaa Piilaakso luomalla Euroopan parhaat toimijat yhdistävä uusien ideoiden markkina-, testaus- ja tuotteistuspaikka. Painopiste toiminnassa on hyödynnettävien tulosten luomisessa ja välittämisessä eteenpäin", Turpeinen summaa.

EIT Digital pyrkii siis luomaan merkittäviä innovaatioita huipputason eurooppalaisista tutkimustuloksista. Tavoitteena on näiden innovaatioiden tukeminen, markkinoille saattaminen ja nopea kasvu.

"Digitalisaation puolella olemme keskittyneet muutamaan toimintalinjaan, jotka olemme valinneet eurooppalaisen relevanssin ja johtamismahdollisuuksien osalta. Niitä on tällä hetkellä viisi: digitaalinen teollisuus, digitaaliset kaupungit, digitaalinen hyvinvointi, digitaalinen infrastruktuuri ja finanssipalvelut".

KICin ympärillä tehdään isompia pilotteja, teknisiä alustoja, teknologiasiirtoa ja usein myös eri partnereiden innovaatiopalasia yhdistelemällä saadaan aikaiseksi jotakin aivan uutta ja merkittävää.

"Toimintaa mitataan sillä, miten saadaan aikaan uusia palveluita, tuotteita ja startupeja. Meillä ei ole tutkimuksellista tavoitetta. Mitä lähemmäs toiminta vie markkinoita, sen parempi. Tärkeintä on, että ryhmän sisällä on joku, joka on jo hanketta aloitettaessa sitoutunut hyödyntämään innovaatiota", hän kertoo.

Nyt liiketoiminnan suunnitelmaa testaamaan

Yrityksille mukanaolo EIT:n KICeissä on mahdollisuus testata vaikkapa bisnesmalliaan. Lisäksi se on väylä eurooppalaisten kumppanien luo, joiden kanssa ei välttämättä muuten tulisi tehtyä yhteistyötä. Useamman kumppani mukanaolo hankkeissa auttaa jakamaan riskiä. Eikä tarkoitus ole jäädä kokeiluasteelle, vaan näyttää saman tien kaupallinen potentiaali ja tuoda mahdollisimman nopeasti uutta markkinoille.

Mainio esimerkki on Helsingin kaupungin omistama uusia digitalisia palveluja kehittävä Forum Virium Helsinki Oy. EIT Digitalin partnerina se on tuonut helsinkiläisten käyttöön ranskalaisen Ambiciti-startupin kehittämän joukkoistamiseen perustuvan ympäristötietopalvelun, jonka avulla jokainen voi seurata pienhiukkas- ja äänisaastetilannetta sekä suunnitella omaa liikkumistaan altistumista vähentäen. Toinen esimerkki on hollantilaisen Philipsin kanssa kehitetty Bright Ageing –IoT­-älyvalaistusjärjestelmä, joka tukee seniorikansalaisten asumista kodeissaan.

Uusien innovaatioiden haku aukeaa keväällä

Pelkkä lisärahoitus ei ole Turpeisen mielestä paras motiivi pyrkiä mukaan EIT Digitaliin, vaikka hän mielellään rohkaiseekin uusia toimijoita mukaan. Turpeinen uskoo, että yrityksille on paljon tärkeämpää luoda uutta osaamista parhaiden toimijoiden kanssa ja saada sen hyödyntämisen avulla kestävää kilpailuetua.

Kuinka EIT Digitalin innovaatiotoimintaan sitten pääsee mukaan?

"EIT-verkkosivuilta saa hyvin perusfaktaa. Suomalaisten yritysten on helpointa ottaa suoraan yhteyttä minuun. Keskustelen mielelläni erilaisista mahdollisuuksista. Partnerius on tietenkin keskipitkän tähtäimen tavoitteena. Yhden hankkeen verran mukanaolijaksi emme kannusta. Se voi toki olla kimmoke, mutta tässä kokonaisuudessa on yritykselle paljon tarjolla ja siksi pidempiaikainen mukanaolo on järkevintä," Marko Turpeinen toteaa.

Tulevana keväänä KICissä avautuu erityinen innovaatiohaku yrityksille. Hakuun osallistuminen ei vielä edellytä partneriutta, vaan mukaan voi hakea yritys, jota kiinnostaa verkottua muiden eurooppalaisten digitalisaatio-osaajien kanssa innovaatiotoiminnassa ja päästä yhteyteen muihin EIT Digitalin ekosysteemin toimijoihin.

"Moni yritys on ollut kiinnostunut myös EIT Digitalin yhteiseurooppalaisesta teollisuustohtorimallista, jota ei ole muualla. Siihen haetaan mukaan henkilöitä, joilla on kiinnostusta akateemiseen lisäkoulutukseen, mutta jotka haluavat pysyä kiinni yritysmaailmassa ja teollisuusympäristössä. Teollisuustohtoriohjelmaan on jatkuva haku ja sitä kautta rekrytoidaan myös yrityksille väitöskirjatekijöitä osittaisella EIT-tuella."

Tutustu EIT Digitaliin 


Teksti: Tia Härkönen
Kuva: Susanna Lehto