Siirry sisältöön
Uutinen 20.11.2018

Eurooppa muuttuvassa maailmassa NCP: Verkostot ovat Horisontti 2020 -hakijalle arvokas lisähyöty

Horisontti 2020 -ohjelman kansallinen yhteyshenkilö Helena Vänskä kokee NCP-työnsä sanansaattajan tehtävänä. Hän välittää eteenpäin hakuihin ja sisältöön liittyvää tietoa, avaa hakutekstien kiemuroita sekä kommentoi tarvittaessa hakemuksia. Erityisesti hän kannustaa hakijoita osallistumaan ennen hakuja järjestettäviin infopäiviin ja verkostoitumistapahtumiin. Niissä tapaa niin työohjelmien sisältöjä luoneita komission edustajia kuin potentiaalisia hankekumppaneita.

Helena Vänskän marraskuinen aamu alkaa Helsingissä Suomen Akatemiassa oman työpöydän äärellä. Tavanomaisesta työpäivästä poiketen ilta päättyy kuitenkin Varsovassa, jonne hän on lähdössä seuraavana päivänä pidettävään EU:n Horisontti 2020 -ohjelman infotilaisuuteen. Infossa kerrotaan juuri avautuneen "Eurooppa muuttuvassa maailmassa" -teeman vuoden 2019 hakukierroksesta. Kaikille siitä kiinnostuneille tarkoitetun infon järjestää aihealueen oma NCP-verkosto Net4Society yhdessä Euroopan komission kanssa.

"Saamaansa tietoa tapahtumista ja eri hauista NCP Helena Vänskä välittää erilaisissa kanavissa, kuten esimerkiksi LinkedIn-ryhmässään ”Horisontti 2020 - Eurooppa muuttuvassa maailmassa”. Siihen kannattaa liittyä, samoin hän suosittelee seuraamaan Horisontti-ohjelman yleisiä tilejä Facebookissa ja Twitterissä."

"Pyrin aina käymään hakuinfoissa, sillä näin saan laajempaa tietoa uuden haun sisällöstä. Tapahtumat ovat osa NCP-työtäni ja viestinviejän rooliani sekä asiantuntijajäsenyyttäni ohjelmakomiteassa. Komiteassa valmistellaan työohjelmat ja niiden kokouksissa saan hyvin taustatietoja hakuihin vaikuttavista linjauksista ja politiikkatavoitteista. Infotilaisuuksissa kuulen lisää hakutekstejä tuottaneiden komission virkamiesten ajatuksia, joten saan entistä paremmin kiinni haun tavoitteista. Suodatan kuulemastani niin suoraa kuin epäsuoraakin viestiä siitä, mitä komissio tarkoittaa ja haluaa, jotta voin neuvoa hakijoita vielä astetta paremmin", kertoo Vänskä, joka on Horisontti 2020 -ohjelman alusta asti toiminut kansallisena yhteyshenkilönä NCP:nä (National Contact Point).

Verkostot ovat "must" – nyt ja tulevaisuudessa

"Eurooppa muuttuvassa maailmassa"-teeman tavoitteena on tuottaa tietoa ja ymmärrystä Euroopasta sekä etsiä ratkaisuja, joilla poistetaan esteitä eurooppalaisten yhteiskuntien kehityksen tieltä. Ratkaisujen löytäminen edellyttää monitieteistä ja sektorien välistä yhteistyötä sekä vertailevaa eurooppalaista näkökulmaa.

"Tämä tavoite kertoo oikeastaan senkin, miksi erilaisiin tapahtumiin osallistuminen on hyödyllistä. Uusia yhteistyökumppaneita voi tavata juuri niissä. Kaikkia kansainvälisiä yhteistyöverkostoja kannattaa hyödyntää hakukonsortioissa, ja yhteistyö hanke-ehdotuksen jälkeen voi johtaa myös uusiin hakuihin. Tavatut uudet kontaktit ja solmitut verkostot jatkavat monesti elämää vielä senkin jälkeen, kun hanke-ehdotus on tehty ja lähetetty, muistuttaa Vänskä.

Jaettava raha teemassa on kansallisen yhteyshenkilön mukaan melko pientä, yleensä 2,5-3 miljoonaa euroa per tutkimusprojekti.

"Osallistumisella on kuitenkin paljon muitakin arvoja kuin vain raha. Kuten jo mainitsin, hyvä verkosto on se merkittävin hyöty, jonka aina saa, vaikka hakemus ei menisikään läpi. Se on myös hyvä pohja lähteä jatkohakuun. Kannattaa muistaa, että on monia pohjoismaisiakin hakuja, ei vain EU-hakuja. Esimerkkinä vaikkapa Trans-Atlantic Platform ja sen Social Innovation -teema sekä eurooppalaisten NORFACE- ja HERA-rahoittajaverkostojen järjestämät haut", hän neuvoo.

Yliopistot aktiivisia, pk-yrityksiäkin mahtuu mukaan

Työuransa Suomen Akatemiassa Vänskä aloitti vuonna 1999. Nykyisin hänen päivittäistä työarkeaan ovat Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan toimikunnalle tulevien hakemusten käsittely ja tieteellisten arviointien sekä päätöksenteon järjestäminen.

Horisontti 2020 -ohjelman osalta suurin hakijajoukko Vänskän teemassa ovat yliopistot ja lisäksi ammattikorkeakoulut hakevat yhä aktiivisemmin Horisontti-rahoitusta. Vänskä vahvistaa, että osio on selkeästi tutkimusorganisaatiovetoinen, vaikka joitakin pk-yrityksiä on hankeryhmissä ollut mukana.

"Viimeisimpien seurantatietojen perusteella onnistumme paremmin kuin ohjelmassa keskimäärin ja olemme samassa linjassa 10-11% osuudella vertailumaidemme Ruotsin, Itävallan ja Tanskan kanssa. Koordinointeja Suomella on kuitenkin melko vähän. Niitä voisi olla enemmänkin", Vänskä kannustaa.

Uusin ohjelmaosion hakukierros aukesi 7.11.2018, ja se päättyy maaliskuussa 2019. Hakuaiheita on kaikkiaan 24, ja rahaa jaossa yhteensä 158 miljoonaa.

NCP voi auttaa, ota yhteyttä

Helena Vänskä
Suomen Akatemia
p. 029 53 35036
helena.vanska (at) aka.fi

Teksti: Tia Härkönen
Kuva: Suomen Akatemia

NCP on Horisontti 2020 -ohjelman kansallinen yhteyshenkilö (National Contact Point). Hän on ohjelman tiettyyn teemaan, haasteeseen tai asiakokonaisuuteen perehtynyt asiantuntija, joka tiedottaa ja neuvoo oman vastuualueensa H2020-työohjelmasta ja -hauista sekä tarvittaessa kommentoi hakemuksia. NCP-työ on hänen kansallinen vastuunsa, joten nämä neuvontapalvelut ovat tarjolla maksutta kaikille. NCP:t työskentelevät Business Finlandissa ja Suomen Akatemiassa. Business Finlandin EUTI-toimisto koordinoi Suomen NCP-verkoston toimintaa.