Siirry sisältöön
Uutinen 20.06.2018

Kirsi Haavisto: Seuraavan puiteohjelman evoluutio näkyy innovaatiotoiminnan panostuksissa

Kirsi Haavisto on Euroopan komissiossa seurannut tutkimusrahoituksen kehityskaarta jo yli 20 vuotta.

Innovointi on keskeisessä asemassa EU:n kasvua ja kehitystä edistävässä strategiassa. Tämä tulee esiin vahvasti myös tulevassa tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmassa.

Vuonna 2021 starttaava 9. puiteohjelma on nimeltään Horizon Europe (#HorizonEU). Sen tärkeänä tavoitteena on vahvistaa EU:n tieteellistä ja teknologista osaamispohjaa sekä buustata Euroopan kilpailukykyä ja lisätä työpaikkoja. Jatkossa sen rahoittaman tutkimus- ja innovaatioitoiminnan pitää myös ottaa vahvemmin huomioon tulosten hyödyntäminen ja myös EU-kansalaiset.

Juhannusviikolla Kirsi Haavisto komission tutkimuksen ja innovaatioiden pääosastolta kävi puhumassa suomalaisille EU-yhteyshenkilöille ja puiteohjelmaneuvontaa tekeville asiantuntijoille. Kirsi on seurannut tutkimusrahoituksen kehityskaarta jo yli 20 vuotta aina neljännestä puiteohjelmasta lähtien.

"Jokainen uusi puiteohjelma on aina ottanut mallia edeltäjästään. Tavoitteena on ollut jo vuosien ajan tarjota vahvemmin tukea kansainvälisenä yhteistyönä tehtäville tutkimus- ja teknologiahankkeille. Niin on myös seuraavassa ohjelmassa. Se painottaa ja tukee sisällössään kuitenkin entistä monipuolisemmin innovaatiotoiminnan edellytyksiä ja vaikuttavuutta kokonaisvaltaisesti", hän toteaa.

Euroopan komissio on esittänyt Horizon Europe -ohjelmaan 100 miljardin euron budjettia ohjelmakaudelle 2021–2027. Kyseessä olisi merkittävä korotus nykyiseen budjettiin verrattuna.

ERC mallina EIC:lle – oppia omien hyvien käytäntöjen pohjalta

Haaviston mukaan Horizon Europe ei tuo mukanaan revoluutiota, mutta evoluutiosta voidaan kyllä puhua.

"Olemme kuluneiden vuosien aikana oppineet paljon, ja jo nykyinen Horisontti 2020 -ohjelma huomioi innovaatiot. Vuosien 2021–2027 ohjelmassa ne tulevat kuitenkin paljon vahvemmin esiin. Ohjelman uutuus on ehdotus eurooppalaisen innovaationeuvoston EIC:n perustamisesta. Tämän tarkoitus on tukea innovaatioita, jotka luovat uusia markkinoita ja mahdollistavat uuden liiketoiminnan synnyttämistä. Mallia tälle on otettu Euroopan tutkimusneuvoston ERC:n toiminnasta, jossa myönnetään rahoitusta huippututkijoille ja tutkimusryhmille uraauurtavaan tutkimukseen", Kirsi Haavisto kertoo.

Horisontti 2020 on käynnissä vielä kaksi ja puoli vuotta.

"Seuraavan ohjelman aihioita ja ajatuksia valmistellaan jo näiden jäljellä olevien vuosien aikana. Komissiossa pidämme fokuksen toki nykyisessä ohjelmassa ja työohjelmia työstetään suunnitelmien mukaan, mutta huomioimme jo nyt, miten nykyisen tekemisen myötä voidaan tuoda kehitysaskelia tulevaan ohjelmaan konkreettisesti", hän avaa.

Yksi kehittymisen paikka on yhteys rahoitettavien hankkeiden, tulosten ja tiedon levittämisen ja hyödyntämisen sekä EU-kansalaisten välillä.

"Meidän täytyy Eurooppana hyötyä ohjelmasta vielä enemmän. Hankkeista ja yhteistyöstä saatujen tietojen ja tulosten hyödyntämisen täytyy olla systemaattisempaa. Tässä tullaan varmasti näkemään uusia linjauksia. Tulosten levittäminen ja hyödyntäminen ovat entistä vahvemmin esillä ja toivon kovasti, että esimerkiksi suomalaiset osallistujat jakavat kanssani hyviä käytäntöjä ja onnistuneita tiedonlevityksen metodejaan, Haavisto rohkaisee.

Kolmen pilarin periaate jatkuu

Kuten nykyinen Horisontti 2020, myös Horizon Europe jäsentyy pilareiden kautta. Ensimmäinen niistä "Avoin tiede" keskittyy tutusti perustutkimuksen ja sen edellytysten rahoittamiseen ja sisältää muun muassa ERC:n, Marie Sklodowska-Curie -toimet sekä tutkimusinfrastruktuurit.

Toinen pilari "Globaalit haasteet ja elinkeinoelämän kilpailukyky" keskittyy Eurooppaa ja maailmaa koskevien globaalien haasteiden ratkaisemiseen ja yritysten kilpailukyvyn kehittämiseen. Pilari koostuu viidestä temaattisesta, sektorirajat ylittävästä klusterista. Niiden aiheina ovat: terveys; turvallinen ja kestävä yhteiskunta; digitalisaatio ja teollisuus; ilmasto, energia ja liikkuvuus sekä ruoka ja luonnonvarat.

Kolmas pilari "Avoin innovaatio" keskittyy korjaamaan Euroopan haasteita tutkimustulosten muuttamisessa markkinakelpoisiksi innovaatioiksi. Pilari tukee muun muassa läpimurtoinnovaatioiden skaalaamista kansainvälisille markkinoille ja Euroopan innovaatioekosysteemeiden kehittämistä.

Selkeyttä osallistumissääntöihin

Uuden puiteohjelman yksi muutos tullaan todennäköisesti näkemään osallistujia koskevissa ohjeistuksissa. Puiteohjelmien historiassa byrokraattisuutta on pyritty vähentämään järjestelmällisesti ja vuoden 2021 jälkeen osallistumisohjeet sekä puiteohjelman perusohjeet tarkennuksineen ovat toivottavasti kokeneet selkiyttämistä. Haavisto sanoo, että komissiolla on vahva tahtotila helpottaa osallistumisen ja hankkeiden toteutuksen edellytyksiä sekä taustalla olevia sääntöjä.

Jatkossa myös ohjelman sisällön linjaaminen elää paremmin muuttuvan maailman rytmissä. Komission ehdotus tulevasta ohjelmasta ja sen toimeenpanosta pyrkii siihen, että tutkimus- ja innovaatiohakuja linjataan seitsemän vuoden aikana joustavasti EU:n ja Euroopan tarpeiden mukaan.

"Tässä tulee näkymään myös erilaisten toimijoiden ja sidosryhmien ketterä yhteistyö eurooppalaisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi", Haavisto kertoo viitaten vuosittaiseen strategiseen suunnitteluun, jossa Euroopan komissio konsultoi ja ennakoi yhdessä jäsenmaiden ja eri sidosryhmien kanssa tarvittavia T&I-toimia.

Lue myös aiempi uutinen Horizon Europe -ehdotuksesta