Siirry sisältöön
Uutinen 07.11.2018

Liikenne- ja energia-asioiden NCP: Talviosaamisemme on eurooppalainen vahvuus

Business Finlandin Tom Warras ja LVM:n Aino Sipari pitävät Suomen lippua korkealla Horisontti 2020-ohjelman liikennekomiteassa.

Meillä Pohjolassa liikennenolosuhteet ovat erilaiset kuin muualla Euroopassa ja energiaa tarvitaan teollisuuden lisäksi paljon myös lämmittämiseen. Horisontti 2020 -ohjelman liikenne- ja energia-asioiden tuore kansallinen yhteyshenkilö Tom Warras näkee pohjoisen sijaintimme vahvuutena, jota kannattaisi hyödyntää myös rahoituksen hakemisessa.

EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta löytyy paljon rahoitusmahdollisuuksia liikenne- ja energiatutkimusta ja -kehitystä tekeville yrityksille ja tutkimusorganisaatioille. Syyskuussa 2018 nykyisissä tehtävissään liikenne- ja energia-asioiden kansallisena NCP-yhteyshenkilönä aloittanut Tom Warras lupaa toimia tiedonvälittäjänä hakijoiden ja komission välillä sekä kiertää suomalaisten alan osaajien luona ja tarjota heille tukeaan.

"Varsinkin keskisuurten ja suurten yritysten soisimme edelleen aktivoituvan Horisontti 2020:n rahoituksen hakemisessa. Tutkimusorganisaatiot ovat olleet hyvin mukana hankkeissa ja myös pk-yritykset erityisesti niille suunnatun oman rahoitus- instrumentin kautta. Suurempiin yhteishankkeisiin pk-yrityksiltä ei kuitenkaan löydy aina riittäviä resursseja, ainakaan hankkeiden vetovastuuseen asti. Tällöin sekä tutkimusorganisaatioilta että suuremmilta yrityksiltä toivottaisiin aktiivisuutta ja halua projektien käynnistämiseksi ja pk-yritysten mukaan ottamiseksi niille sopiviin rooleihin, pohtii Warras.

Horisontti 2020 NCP -tehtävien lisäksi Warras on aktiivisesti mukana myös EUREKA-verkostossa, jonka markkinalähtöisten tutkimus- ja kehitysprojektien tarkoituksena on verkottaa yrityksiä kansainvälisesti ja kehittää sitä kautta globaalisti kilpailukykyisiä tuotteita, prosesseja ja palveluja.

Arktinen liikenneosaaminen on meille vahvuus

Vaikka Tom Warras on melko tuore liikenne- ja energia-asioiden NCP, on hänellä EU-hankkeista sekä tutkimus- ja tuotekehitysrahoituksesta monien vuosien kokemus. Liikennepuolelta Warraksella on jo selkeä näkemys muutamasta painopistealueesta, joihon suomalaisten hakijoiden kannattaisi panostaa.

"Automated road transport on sellainen suuri aihealue, jossa suomalaisilla yrityksillä ja tutkimuslaitoksilla olisi paljon annettavaa. Toinen vastaava on meriteollisuus, jossa meillä on paljon osaamista", hän painottaa.

"Liikenneinfrastruktuurin alueelle on tulossa kiinnostavia hakuja, joissa suomalaiset voivat pärjätä hyvin arktisten alueiden erityisosaamisen ansiosta. Meidän kannattaa kääntää liikenteemme talviset haasteet ja erityisolosuhteet mahdollisuuksiksi, jolloin voimme tarjota ratkaisuja moniin erilaisiin eurooppalaisiin liikenneinfran haasteisiin."

Osaamisen parantamista ja bisneksen kehittämistä

Warraksen mukaan Horisontti 2020 -ohjelmassa on kysymys sekä osaamisen parantamisesta että liiketoiminnan kehittämisestä. Osaamisesta ja bisneksestä. Rahoitushakemuksissa on olennaista muodostaa hyviä ja toimivia konsortioita, joissa on mukana sekä yrityksiä että tutkimuslaitoksia.

"Horisontti 2020 -ohjelmassa on kysymys sekä osaamisen parantamisesta että liiketoiminnan kehittämisestä. Osaamisesta ja bisneksestä."

"Suomalaisilla yrityksillä ja tutkimuslaitoksilla on valtavasti mahdollisuuksia Horisontti 2020 -ohjelmassa. Monikansallisille konsortioille on tarjolla laajat eurooppalaiset markkinat, joiden kautta suomalaiset yritykset ja tutkimuslaitokset voivat tehdä itseään tunnetuiksi. Mahdollisuudet jäävät kuitenkin hyödyntämättä, jos hakemuksia ei tehdä tai jos hakemukset ovat heikkotasoisia. NCP:nä minun tehtäväni on edistää sitä, että hakemuksien onnistumisprosentti on tulevaisuudessa parempi", toteaa Warras.

Kansalliseen rahoitukseen verrattuna Horisontti 2020 -ohjelman kautta saatu rahoitus on laaja-alaisempaa ja kattaa parhaimmillaan kaikki suorat T&K-kustannukset. Kansallisesti vastaava tuki voi olla korkeintaan 50 % kustannuksista.

Älä hae vain rahan takia

Horisontti 2020 -hakemuksissa ei pitäisi koskaan olla kysymys pelkän rahan hakemisesta. Euromäärällä on luonnollisesti suuri vaikutus, mutta myös muilla asioilla on suuri merkitys sekä hakemusten menestyksessä että hankkeiden toteutuksessa.

"Komissio korostaa kehityshankkeissaan yhteistyötä eurooppalaisissa verkostoissa ja riskipitoisten ideoiden toteuttamista. Hankkeiden kautta voi vaikuttaa teknologian ja hyvien käytäntöjen kehitykseen sekä luoda koko Euroopan laajuisia standardeja. Tavoitteena on aina ottaa hankkeisiin mukaan paras mahdollinen eurooppalainen osaaminen", Warras muistuttaa.

Tärkeintä on hänen mielestään tunnistaa kehityshankkeessa tarvittava osaaminen ja etsittävä konsortion eri rooleihin parhaiten sopivat osallistujat eri puolilta Eurooppaa ja myös kansallisesti.

"Yritysten ja tutkimuslaitosten lisäksi koko arvoketju pitäisi huomioida hankkeissa ja hakemuksissa. Myös tuotteiden ja palvelujen hyödyntäjät ja loppukäyttäjät ovat tärkeitä sekä yrityksille että komissiolle. Kuluttajat lopulta päättävät, mikä tuote tai palvelu on niin kiinnostava, että he haluavat siitä maksaa."

NCP voi auttaa, ota yhteyttä

Tom Warras
Business Finland
p. 050 5577 839
tom.warras (at) businessfinland.fi

Teksti: Kai Tarkka
Kuva: Tom Warras

NCP on Horisontti 2020 -ohjelman kansallinen yhteyshenkilö (National Contact Point).
Hän on ohjelman tiettyyn teemaan, haasteeseen tai asiakokonaisuuteen perehtynyt asiantuntija, joka tiedottaa ja neuvoo oman vastuualueensa H2020-työohjelmasta ja -hauista sekä tarvittaessa kommentoi hakemuksia. NCP-työ on hänen kansallinen vastuunsa, joten nämä neuvontapalvelut ovat tarjolla maksutta kaikille. NCP:t työskentelevät Business Finlandissa ja Suomen Akatemiassa. Business Finlandin EUTI-toimisto koordinoi Suomen NCP-verkoston toimintaa.