Siirry sisältöön
Uutinen 03.12.2018

Tiedettä yhteiskunnan kanssa ja sen hyväksi -teeman NCP: Miksei koordinointi kiinnosta suomalaisia?

Vesa Varpula vastaa päätyönään Suomen Akatemian verkkosivuista. Lisäksi hän toimii Horisontti 2020 -ohjelman kansallisena NCP-yhteyshenkilönä. Varpula peräänkuuluttaa suomalaisia osallistujia hakemaan ennakkoluulottomasti erilaisia yhteistyökuvioita ja roolituksia EU-ohjelmissa. Tiede yhteiskunnassa kuuluu niin korkeakouluille kuin yrityksillekin.

Horisontti 2020 -ohjelman teema "Tiedettä yhteiskunnan kanssa ja sen hyväksi" eli SwafS (Science with and for Society) pyrkii kaventamaan tieteen ammattilaisten ja suuren yleisön välistä kuilua sekä edistämään kiinnostusta tieteelliseen kulttuuriin. Teeman hakukierros on kerran vuodessa. Seuraava deadline hakemuksille on huhtikuussa 2019. Nyt kannattaa siis olla hereillä.

"Perin NCP-tehtäväni vuonna 2016 kollegaltani hänen siirryttyä uusiin tehtäviin. Pari vuotta on mennyt hujauksessa. NCP-työn myötä itselle on jalostunut niin kokemus kuin ymmärrys eurooppalaisesta tutkimusrahoituksesta aivan uudella tavalla. Olin aiemmin mukana yhteiseurooppalaisen EURAXESS-tutkijaliikkuvuuusverkoston toiminnassa, jossa Suomen Akatemia oli vastuutaho Suomessa. Verkoston rahoitus tuli juuri tämän SwafS-teeman kautta", Varpula kertoo EU-taustastaan.

Koordinaattori on aitiopaikalla

Heittäytyminen uusiin aiheisiin ja haasteisiin on luontaista tutkijoille ja tutkimusta tekeville. SwafS-tilastoja tutkiessaan Vesa Varpula ihmettelee sitä, miksi lähteminen koordinaattorin rooliin on suomalaisille osallistujille kuitenkin niin nihkeää. Perusosallistujana konsortioihin lähdetään ihan hyvin, mutta vetovastuuta hankkeesta ei havitella.

"Se on sääli, sillä koordinaattori on hankkeessa parhaiten selvillä siitä, mitä tehdään ja miten. Koordinaattori on vaikuttaja ja hyvässä asemassa luomassa suhteita niin Euroopan komission asiantuntijoihin kuin hankkeen tärkeisiin sidosryhmiin hanketta edustaessaan", hän listaa koordinoinnin antia.

Yrityksetkin voivat olla mukana

Varpulan vastuuteema mielletään tyypillisesti yliopistojen, korkeakoulujen ja myös ammattikorkeakoulujen toimintakentäksi. Yliopistoja onkin hakijoista enemmistö. Myös erilaiset säätiöt, ajatuspajat ja yhdistykset ovat aktiivisesti mukana. Heitäkin aktiivisemmin hakijoina ovat yllättäen kuitenkin pk-yritykset.

"Uskoisin, että monella yrityksellä voisi olla vieläkin enemmän kiinnostusta osallistua hankkeisiin, joissa aiheena on tieteen popularisointi, kansalaistiedekysymykset tiedeopetuksessa ja tieteen tulosten ymmärrettäväksi tekeminen. Tämän voi nähdä niin monelta kantilta, kuten vaikkapa työnantajamielikuvaa tukevana toimintana ja siten myös uusien työntekijöiden rekrytointia helpottavana projektina", hän miettii.

Varpula tarkentaa, että myös tieteen eettiset kysymykset ja tasa-arvoasiat kuuluvat teeman ytimeen.

"Vuoden 2019 lokakuussa Helsingissä pidetään merkittävä tasa-arvoa käsittelevä konferenssi. Se liittyy Suomen EU-puheenjohtajuuden aihenostoihin. Opetus- ja kulttuuriministeriö on hakenut ja saanut tukea konferenssin järjestämiseen tästä Tiedettä yhteiskunnan kanssa ja sen hyväksi –teemasta. Koko SwafS-teema on siis hyvin monimuotoinen ja mahdollistaa monenlaista toimintaa sen ympäriltä", hän tarkentaa.

Joulukuun alussa avautuva hakukierros on Varpulan mukaan jälleen hyvä paikka myös suomalaisille. Horisontti-ohjelman loppuvuosien 2018-2020 työohjelma on julkistettu, ja sieltä löytyy monia mielenkiintoisia avauksia.

"Teeman infotilaisuus ja brokerage event eli hakijakandidaattien tapahtuma järjestetään joulukuussa Brysselissä. Jos teema ja hakukierros kiinnostavat ja haluat kuulla tarkemmin työohjelman sisällöstä ja hauista, kannustan osallistumaan. Erinomaista antia ja itse asiassa vielä isommassa roolissa kuin työohjelman esittely on tutustumismahdollisuus uusiin potentiaalisiin yhteistyötahoihin", hän muistuttaa.

Mikä on teeman tulevaisuus?

"Tiedettä yhteiskunnan kanssa ja sen hyväksi" hyväksyttiin Horisontti 2020 -ohjelmaan itsenäisenä teemana vain hieman ennen kuin ohjelma alkoi vuonna 2014. Tulevan Horizon Europea -puiteohjelman kanssa on hieman samanlaista vääntöä. Nähtäväksi jää, saako teema jatkaa oman kokonaisuutena vai menevätkö aihealueen hankkeet jatkossa jonkin isomman kokonaisuuden alle.

Tätä miettiessä NCP Varpula jatkaa määrätietoisesti hakijoiden neuvontatyötä vuoden 2020 loppuun. Hän auttaa partnerinhaussa, lukee hakemuksia läpi ja käy pitämässä koulutuksia teeman sisällöstä ja hakuprosessista. Hän jakaa aktiivisesti ohjelman kuulumisia ja ajankohtaisia asioita myös Twitterissä. Sieltä miehen tekemisiä voi bongata myös yksityiselämän puolelta purje- ja moottorilentokoneiden parista.

NCP voi auttaa, ota yhteyttä

Vesa Varpula
Suomen Akatemia
p. 029 53 35131
vesa.varpula (at) aka.fi

Teksti ja kuva: Tia Härkönen

NCP on Horisontti 2020 -ohjelman kansallinen yhteyshenkilö (National Contact Point). Hän on ohjelman tiettyyn teemaan, haasteeseen tai asiakokonaisuuteen perehtynyt asiantuntija, joka tiedottaa ja neuvoo oman vastuualueensa H2020-työohjelmasta ja -hauista sekä tarvittaessa kommentoi hakemuksia. NCP-työ on hänen kansallinen vastuunsa, joten nämä neuvontapalvelut ovat tarjolla maksutta kaikille. NCP:t työskentelevät Business Finlandissa ja Suomen Akatemiassa. Business Finlandin EUTI-toimisto koordinoi Suomen NCP-verkoston toimintaa.