Siirry sisältöön
Uutinen 25.05.2018

SOME-ohje H2020-projekteihin

Komissio on huhtikuussa julkaissut ensimmäisen version normaalikuivakkaalla otsikolla "Guidance – Social media guide for EU funded R&I projects". Ei kuitenkaan kannata nukahtaa vielä otsikkoa lukiessa, koska ohje on hyvä. Siinä opastetaan selkeästi, miten projektille pystyy suunnittelemaan hyvän julkaisu-, levittämis- ja kommunikointistrategian. Itse pidän erityisesti siitä, että ohje jakaa tiedon levittämisen kahteen kategoriaan: communication ja dissemination. Olemme kansallisesti puhuneet tästä asiasta koulutuksissamme jo pitkään ja nyt tämä olemassa ollut asiantila on saanut tuekseen komission ohjeistuksen.

Some-maailmaa voi käyttää varsin onnistuneesti sekä tiedottamiseen ja tiedon jakamiseen (communication) että projektin tulosten levittämiseen (dissemination). Komissio on pitkään vaatinut puiteohjelmaprojekteista yhteiskunnallista vaikuttavuutta tieteellisten saavutusten lisäksi. Jo ammoisista ajoista lähtien projektihakemuksissa on pitänyt esittää suunnitelma tulosten hyödyntämisestä ja levittämisestä. Tästä huolimatta tutkimusprojektien avoin rummuttaminen somessa ja tieteen popularisointi eli suurelle yleisölle räätälöidyn tiedon levittäminen pitäisi olla paljon suunnitellumpaa ja laajempaa ja juuri tähän tarkoitukseen uusi komission opas on pumaska paikallaan. Eikä pelkästään tutkimus- ja innovaatioprojekteja varten, vaan yleensä kaiken toiminnan some-suunnitteluun.

"Oman some-strategian suunnittelu on mielekästä ja uuden oppaan avulla vaivatonta"

Opas rakentuu ajatukselle, että somen käyttö lisää ja parantaa projektin tiedottamista ja tulosten levittämistä, sekä avoimesti suurelle yleisölle että suunnatusti erilaisille kohderyhmille. Opas auttaa laatimaan tarkan strategian, mutta opas on hyödyllinen myös heille, jotka haluavat ymmärtää ja ottaa varovasti käyttöön erilaiset some-kanavat, kuten Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube ja Vimeo. Opas ohjaa termeihin, hastageihin sekä oikeanlaiseen tyyliin ja sisältöön erilaisissa väylissä. Opas etenee pääasiassa ranskalaisten viivojen kautta, mikä tekee onnistuneella tavalla ohjeesta sekä nopealukuisen että käsikirjatyyppisen. Luonnollisesti komissio muistuttaa, että somessa tulisi tägätä @EU_H2020 ja #H2020 maksimaalisen näkyvyyden ja verkottumisen vuoksi. Oppaan lopulla on vielä esimerkkilistat Twitter handles & hastags sekä Facebook & LinkedIn pages, mitkä kannattaa vilkaista.

Oman some-strategian suunnittelu on mielekästä ja uuden oppaan avulla vaivatonta. Somen strateginen käyttö ei ole pelkästään kivojen vitsien levitystä, vaan aitoa avustussopimuksen määräysten mukaista tiedon jakamista, tapahtumien mainostamista ja verkottumista. Näitä tavoitteita ajatellen voikin opetella käyttämään analyysityökaluja, kuten Twitter Analytics ja Facebook Insight, joiden antaman tiedon voi asettaa projektille yhdeksi vaikuttavuuden KPI:ksi. Komissio myös ohjeistaa, että hyvin seurattujen some-kanavien statistiikka kannattaa sisällyttää raportointiin liittyen tiedottamiseen ja levittämiseen. Ja taas rapisee pisteitä projektille.

Teksti: Liisa Ewart, Lakimies, H2020 Legal NCP, Business Finland