Siirry sisältöön
Uutinen 21.11.2018

Suomi Horisontissa: Kelpo suoritus, mutta paremminkin voisi mennä

Suomi on vilkas verkottuja ja aktiivinen osallistuja EU-tason tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa. Suomesta 537 yksittäistä organisaatiota on mukana kaikkiaan 1206:ssa Horisontti 2020 -ohjelman rahoittamassa hankkeessa. Tämä osallistuminen on tuonut Suomeen jo 766 miljoonaa euroa.

Euroopan komissio on jälleen päivittänyt koko Horisontti 2020 -kauden tilastotietoja. Tuoreimmat tiedot on päivätty 29.9.2018. Näiden tilastotietojen ja komission oman seurantakatsauksen mukaan Suomi on vilkas verkottuja eurooppalaisessa yhteistyössä. Suomalaiset osallistuvat aktiivisti H2020-hakuihin, myös hankkeisiin. Onnistumisemme ei kuitenkaan ole ihan sitä, mitä meiltä yhtenä Euroopan ns. innovaatiovetureista voisi odottaa. Näin ainakin komissio toteaa elokuussa ilmestyneessä From Horizon 2020 to Horizon Europe -seurantakatsauksessaan (#1.1. Country participation).

H2020 –ohjelmasta on myönnetty kaikkiaan 35,56 mrd euroa tutkimus- ja innovaatiohankkeille. Tästä suomalaiset organisaatiot ovat saaneet 766 miljoonaa eli noin 2,2 %. Suomesta ahkerimmin osallistuvat ja eniten rahoitusta kotiuttavat yliopistot (40 % Suomen koko saannosta) ja tutkimuslaitokset (23 %). Vahvasti kolmantena joukkona jatkavat pk-yritykset (21 %).

Kilpailu on kovaa ja vain parhaat palkitaan, tämä pitää edelleen paikkansa. Hakemusten onnistumisprosentit vaihtelevat hakujen ja rahoitusinstrumenttien välillä paljonkin, mutta EU-keskiarvo on tällä hetkellä 14,73 %. Suomen vastaava luku on hieman alhaisempi, sillä keskimäärin 13,83 % suomalaiskumppanien hakemuksista menee läpi.

Suomalaiset ovat mukana kaikkiaan 1206 Horisontti-hankkeessa, joiden kokonaisvolyymi on hurjat 8,54 mrd euroa. Tämä laskelma siis kattaa EU:n H2020-rahoituksen lisäksi kaikki muut kansalliset ja kansainväliset panostukset ja resurssit, joita hankkeiden toteuttaminen vaatii.

ERC kärjessä, yhteistyössä petrattavaa

Eniten rahoitusta Suomeen on saatu H2020-ohjelmassa Euroopan tutkimusneuvoston ERC-kokonaisuudesta, joka rahoittaa tutkijalähtöistä, korkeatasoista tieteellistä tutkimusta. Tämä on luonnollisesti yliopistoille ja tutkijoille erittäin houkutteleva ja tärkeä, mutta myös erittäin kilpailtu rahoitusmuoto. ERC:n kovassa ja kovatasoisessa kilpailussa on loistavasti Suomeen onnistuttu saamaan jo yhteensä 146,5 miljoonaa euroa.

Kannattaa silti muistaa, että Euroopassa tehtävä tutkimus- ja innovaatioyhteistyö ja sen synnyttämä vaikuttavuus on H2020-ohjelmassakin keskeisintä, ja yhteistyön tukemiseen kohdistuvat suurimmat panostukset. H2020-ohjelmasta on myönnetty 35,56 mrd euroa, ja tästä lähes 27 mrd eli 75 % on osoitettu yhteistyöhankkeille.

Suomen saamasta 766 miljoonasta eurosta 525 miljoonaa on tullut yhteistyöhankkeista. Ainakin näiden tilastolukujen valossa EU:n H2020-rahoituksella toteutetun kansainvälisen yhteistyön suurin tähti Suomessa on VTT. Kun yhteistyöhankkeista Suomeen on saatu yhteensä 525 miljoonaa, niin yksinomaan VTT:n osuus on 128 miljoonaa, liki neljännes (24,4 %). Lisäksi VTT ei verkotu vain ulkomaisten kumppanien kanssa, vaan sillä on H2020-hankkeita jokaisen suomalaisen yliopiston kanssa.

Potentiaalia olisi varmasti vieläkin useammin suomalaisten – eikä vain tutkimuslaitosten ja yliopistojen – yhdistää voimiaan ja rakentaa sitten yhdessä eurooppalaisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa vahvoja konsortioita tekemään huippututkimusta ja vankkaa kehitystyötä sekä puskemaan uusia innovaatioita ylös, ulos ja esiin, lopulta meidän kaikkien iloksi ja hyödyksi.

Pk-yritykset mukana sekä yksin että yhdessä muiden kanssa

Suomalaiset pk-yritykset ovat kiitettävästi löytäneet H2020-ohjelman tarjoamat mahdollisuudet ja hyvin niitä onnistuneet hyödyntämään. Euroja pk-yritykset ovat kotiuttaneet Suomeen kaikkiaan 165 miljoonaa. Tästä hieman alle puolet, noin 80 miljoonaa on tullut pk-yrityksille räätälöidyn rahoitusmuodon pk-instrumentin kautta. Tämän lisäksi pk-yritykset ovat muiden kanssa toteuttamassa H2020-hankkeita, sillä tuon summan toinen puolikas eli liki 85 miljoonaa euroa on tullut pk-yrityksille yhteistyöhankkeista. Tämä on pari miljoonaa enemmän kuin mitä Suomen yliopistojen yhteishankeosallistujien kolmen kärki on saanut yhteensä (Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto ja Tampereen tekninen yliopisto, yhteensä 83 miljoonaa euroa H2020-yhteistyöhankkeista).

Komissiolta tarkempaa analyysia

Horisontti 2020 -ohjelman seuraaja "Horizon Europe" on jo työn alla, ja sen valmistelu etenee vauhdikkaasti. Valmistelutyön tueksi komissio on ryhtynyt analysoimaan eri näkökulmista koko Horisontti 2020 -osallistumisdataa. Näitä Monitoring Flash -katsauksia on ilmestynyt jo kaksi ja jatkoa lienee tulossa. Linkit katsauksiin alla, jos kiinnostaa tutustua.

Lue lisää

Tilastoyhteenvedot tämän sivuston Tilastot-sivulla

From Horizon 2020 to Horizon Europe – Monitoring Flash.
#1.1. Country Participation. August 2018.

From Horizon 2020 to Horizon Europe – Monitoring Flash.
#2.1 Dynamic Network Analysis. November 2018.