Siirry sisältöön
Uutinen 02.05.2019

Cascading grants – H2020 projekteista tukea kolmansille osapuolille

Horisontti-ohjelma pitää sisällään suuren määrän erilaisia osallistumismahdollisuuksia eri osallistujatahoille. Esimerkiksi suomalaiset pk-yritykset ovat viime vuosina menestyneet Horisontti-ohjelman Pk-instrumentin hyödyntämisessä ja aktivoituneet myös osallistumaan aiempaa ahkerammin laajoihin konsortiohankkeisiin. Mutta mitä mahtaa Horisontti -ohjelma tarjota niille pk-yrityksille, jotka haluaisivat hyötyä Euroopan tasoisesta osaamisesta, mutta jotka vielä eivät ole valmiita sitoutumaan pidempiaikaisiin projekteihin, jotka vievät paljon aikaa ja resursseja?

Toistaiseksi vähemmän tunnettu Cascading grants eli kaskadirahoitus on uusi tukimuoto, jonka komissio nyt on tähän tarpeeseen lanseerannut Horisontti 2020 -projektimaailman sisään useissa teemoissa. Kaskadirahoituksen avulla projektit pystyvät suuntaamaan pk-yrityksille niiden tarjoamia tukitoimia ja rahoitusta pk-yritysten kansainvälistymistä ja kilpailukykyä parantaviin pienimuotoisempiin hankkeisiin.

Alle on koottuna joitakin projekteja, joissa on juuri nyt avoinna kaskadihakuja kolmansille osapuolille.

INNOWWIDE-projekti tähtää rahoittamaan 120 eurooppalaisen pk-yrityksen kaupallistamisselvityksiä, Viability Assessment Projects (VAP), Euroopan ulkopuolisiin uusiin tai kehittyviin markkinoihin kohdistuen. Osallistuvat pk-yritykset voivat edustaa mitä hyvänsä toimialaa. Selvityksiin voi projektin kautta saada tukea 60 000 € ja hakuaika on 1.4.-51.5.2019. Lisätietoa INNOWWIDE-projektista Business Finland sivuilla.

KET4CleanProduction (KET4CP) -projektin 50 000 € avustuksilla autetaan pk-yrityksiä niiden tuotantoprosesseja parantamalla ratkaisemaan "puhtaan tuotannon" haasteita ja sitä kautta ylläpitämään kestävää kehitystä, innovatiivisuutta ja kilpailukykyä. Yritykset tekevät annetun tuen avulla monikansallista yhteistyötä avainteknologioihin (KET, key enabling tehnology) keskittyneiden teknologiakeskusten kanssa (KET TC). Lisätietoa KET4CP:n nettisivuilta

VIDA-projekti pyrkii nopeuttamaan uusien ratkaisujen käyttöönottoa (esim. KET) elintarviketeollisuudessa veden ja energian säästämiseksi sekä hävikin pienentämiseksi tuotannossa ja loppukäytössä. Projektin kaikkia kolmea eri kaskadirahoitusmuotoa voivat saada VIDA-klusterissa  mukana olevat tai VIDAn maantieteellisellä alueella päätoimipaikkaansa pitävät pk-yritykset, mutta 60 000 € demonstraatiovoucherista pystyvät välillisesti hyötymään myös ne osapuolet, joiden kanssa pk-yritykset hankkeessaan toteuttavat projektitoimia varsinaisessa demoympäristössä ja jotka myös ovat niille potentiaalisia jatkokumppaneita. VIDA-vouchereista lisätietoa VIDAn nettisivuilta.

DESIGNSCAPES  hyödyntää kaupunkiympäristöjen potentiaalia designlähtöisten innovaatioiden edistämiseksi pk-yritysten, julkisen alan ja muiden toimijoiden keskuudessa. DESINGSCAPES-projektista myönnettävien 25 000 € tukien haku on auki 31.5.2019 saakka. Halu on suunnattu erityisesti luovien alojen pk-yrityksille. Ensimmäisen haun 5 000 € rahoituksen saaneiden yritysten listaan voi tutustua projektin nettisivuilla.

TRINITY Digitaalisten innovaatiokeskittymien verkosto auttaa pk-yrityksiä parantamaan tuottavuutta ja kilpailukykyä robotiikan ja digitaalisten teknologioiden avulla. Projektin alkuvaiheen demoissa annetaan yrityksille teknistä ja taloudellista tukea (teollisessa ympäristössä suoritettaviin kokeiluihin. Haut näihin avautuvat vuosina 2019 ja 2020 ja jokainen demonstraatio voi saada rahoitusta 300 000 e saakka. Alkuvaiheen demoista kerätään esimerkkeinä ja niistä kerätään kokemuksia kahta myöhempää yrityksille avattavaa hankehakua varten. Projektia koordinoi Tampereen yliopisto. Lisätiedot Trinityn nettisivuilta.