Siirry sisältöön
Uutinen 17.06.2019

Enhanced EIC Pilot: Euroopan komissio panostaa läpimurtoinnovaatioihin entistä intensiivisemmin

Horisontti 2020 -ohjelman uuden EIC-pilotin myötä (Enhanced EIC Pilot) innovaatiorahoitusinstrumentit ovat kokeneet muodonmuutoksen jo ennen seuraavan Horisontti-ohjelman alkua. Uusiutuneita kokonaisuuksia ovat EIC Pathfinder pilot, johon on paketoitu entinen FET Open ja FET proactive, sekä EIC Accelerator pilot, jossa puolestaan yhdistyvät yrityksille tuttu Pk-instrumentti ja uutena elementtinä pääomarahoitus.

Euroopan komissio järjesti Helsingissä toukokuun lopulla tilaisuuden, jossa komission asiantuntijat kertoivat Euroopan innovaationeuvoston (European Innovation Council EIC) uudesta pilotista sekä sen tulevista hauista vuosille 2019-2020. Tilaisuudessa puhuneen komission Jean-David Malon mukaan EU:n tuella on jo pitkään tuotettu kansainvälisesti korkealaatuisia tutkimustuloksia, mutta tutkimustuloksista kumpuavia innovaatioita ei ole saatu täysin hyödynnettyä uuden kasvuyritystoiminnan synnyttämiseksi.

"Komissio on todennut, että Eurooppaan tarvitaan entistä vahvemmin radikaaleja tutkimuslähtöisiä innovaatiota ja niiden pohjalta syntyvää yritystoimintaa. EIC-pilotin tarkoitus on mahdollistaa polku tutkimuksesta yritysten synnyttämiseen ja kasvattamiseen kansainvälisiksi menestystarinoiksi. Liiketoiminnan nopean kasvattamisen ja innovaatioiden kaupallistamisen avuksi EIC-pilotti tarjoaa rahoituksen lisäksi myös muuta arvokasta tukea, kuten näkyvyyttä ja verkottumismahdollisuuksia, valmennusta pk-yrityksille sekä yhteyksiä tutkimuksesta jatkorahoittajiin", Malo listasi.

Uuden EIC-pilotin anatomia

EIC-pilotin nyt uudelleen nimetyt kokonaisuudet sisältävät pääosin tuttuja instrumentteja. Pathfinderin ja Acceleratorin lisäksi siihen kuuluvat edelleen myös Fast Track to Innovation ja Horizon Prizes.

"Merkittävin muutos on ehkä tullut suomalaisillekin tuttuun Pk-instrumenttiin, johon Acceleratorin myötä on tulossa mukaan yrityksille suosiollinen pääomarahoitus. Lisäksi tähän saakka Pk-instrumentissa mukana ollut ykkösvaiheen rahoitus toteutettavuusselvityksiin poistuu tämän vuoden syyskuun jälkeen", kertoo uutta EIC-pilottia tiiviisti seurannut SME NCP Heini Günther Business Finlandista.

EIC Pathfinderissa uutuutena on, että FET Open ja Proactive -hankkeiden pohjalta voi hakea maksimissaan kahden vuoden Transition to Innovation Activities -lisärahoitusta, jonka avulla voidaan edistää tutkimustulosten vientiä aina demovaiheeseen saakka. Tästä päästään sitten saattelemaan onnistuneita caseja eteenpäin kaupallistamisen alkuvaiheeseen.

"Tämä on erinomainen lisäys rahoituskokonaisuuteen ja vauhdittaa lupaavien tutkimustulosten hyödyntämistä. Lisäksi ne FET-hankkeet, jotka ovat vasta pääsemässä tähän vaiheeseen, voivat hyödyntää tuttua Innovation Launchpad -lisärahoitusta tarvittavien esiselvitysten tekemiseen", tarkentaa omaa ohjelmaosiotaan FET NCP Tuomas Katajarinne Suomen Akatemiasta.

"EIC Pathfinderin FET Open -haku on perusta uusille tulevaisuuden teknologioille. FET Openissa hanke-ehdotuksella pitää olla selkeä visio ja jotain sellaista uutta, jonka pystyy rahoituksen avulla tuomaan esiin ja potentiaalisesti hyödynnettäväksi. Hankkeisiin sisältyy korkea riski, mutta yhtä lailla niistä syntyville innovaatioille odotetaan korkeaa vaikuttavuutta."

Tavoitteena EIC-Pilotissa on, ettei erinomainen tutkimusprojekti loppuisi siihen, kun projekti valmistuu. "Pathfinder on polku eteenpäin. Tämä voi olla esimerkiksi sitä, että perustetaan yritys viemään tulosta eteenpäin tuotteena tai palveluna markkinoille. Taustalla on vahva tutkimus sekä yritykset, jotka ovat teknologian edelläkävijöitä. Yhteistyö poikkitieteellisesti sekä monialaisesti on usein erityisen merkittävässä roolissa", toteaa Günther.

"Accelerator puolestaan mahdollistaa tästä jatkumon aina kansainväliseen pilotointiin ja testaukseen sekä laajaan markkinalanseeraukseen valmistautumiseen. Siihen voivat merkittävien ja suurta kansainvälistä potentiaalia omaavien innovaatioidensa kanssa hakeutua suoraan muutkin kuin puhtaasti tutkimuslähtöiset pk-yritykset", hän täydentää.

Haut jo käynnissä

Pilottivaihe on päässytkin jo hyvään alkuun, sillä tällä hetkellä käynnissä ovat Pathfinder-haut tutkimushankkeille sekä Accelerator-haku, jonka seuraava määräpäivä on lokakuussa 2019.

"Viimeinen Pk-instrumentin ykkösvaiheen haun määräpäivä on syyskuun alussa ja myös Fast Track to Innovation -hakuun voi vielä osallistua tämän vuoden puolella", Günther viestittää.

Myös haastepohjaisia EIC Horizon Prize -palkintokilpailuja on auki kuudessa eri teemassa. Pilotin haut jatkuvat edelleen vuonna 2020 ja kaikkiaan pilotista saadut kokemukset valmistelevat pohjaa sille, miltä EIC tulee näyttämään seuraavassa puiteohjelmassa.


Lisätietoa

Komission esitykset EIC Roadshow Helsinki 23.5

Enhanced EIC Pilot komission sivuilla

Jean-David Malon haastattelu Kauppalehdessä 27.5.2019

Yhteyshenkilöt

Heini Günther
Business Finland
+358 40 502 0042
heini.gunther (at) businessfinland.fi

Outi Kauppinen
Business Finland
+358 40 820 4141
outi.kauppinen (at) businessfinland.fi

Tuomas Katajarinne
Suomen Akatemia
+358 2953 35067
tuomas.katajarinne (at) aka.fi

Teksti: Tia Härkönen / Viestintäpalvelu Taika Oy
Kuva: Susanna Lehto / Business Finland