Siirry sisältöön
Uutinen 28.10.2019

Erkki Ormala ESOfin haastattelussa: Haastaviin T&I-ohjelmiin tieteen ja teollisuuden verkotuttava paremmin

Erkki Ormala pohtii ESOFin haastattelussa tieteen, liiketoiminnan sekä tiedon ja osaamisen siirtymistä erityisesti Euroopassa.

EU:lla on Erkki Ormalan mukaan keskeinen rooli teknologisen kehityksen ja innovoinnin edistämisessä. Euroopassa julkisen ja yksityisen sektorin välisellä yhteistyöllä on pitkät perinteet, ja sillä on ollut iso merkitys Euroopan kilpailukyvyn rakentamisessa. Ongelmiakin Oramala näkee. Varsinkin kun koko eurooppalainen T&I-kenttä on hajanainen, joten yritysten on välillä hyvin vaikea hahmottaa, missä paras osaaminen ja parhaat kumppanit olisivat.

Entäpä EU:n uusi tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma Horizon Europe, kehittyykö se oikeaan suuntaan?

Ormalan mukaan periaatteessa kyllä. Yritykset ovat kuitenkin liian vähän näkyneet ohjelman valmistelussa. Siitä Ormala on huolissaan, koska teollisuusyrityksillä on yleensä hyvä ymmärrys tulevista haasteista ja mahdollisuuksista. Siten niiden aktiivi osallistuminen seuraavan Horisontti-ohjelman valmisteluun on kriittistä Euroopan kilpailukyvylle ja vauraudelle tulevaisuudessa.

Erkki Ormalan haastattelu on julkaistu 15.10.2019 uutisena ESOFin sivuilla.

Lue lisää

Erkki Ormala – Sience and Industry: a stronger partnership for challenging R&D programs

ESOF.eu 

ESOF, EuroScience Open Forum, on joka toinen vuosi järjestettävä eurooppalainen tieteen ja innovaatioiden tapahtuma.
Seuraava tapahtuma ESOF2020 pidetään Italiassa Triestessä 5.-9.7.2020