Siirry sisältöön
Uutinen 27.08.2019

EUTI palkittiin pitkäjänteisestä toiminnastaan

Kuva: Sari Federley

EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat EUTI on saanut tunnustusta 22.8.2019 Kuopiossa pidetyillä tutkimuspalvelupäivillä. Tunnustuspalkinnon tutkimusrahoituksen edistämiseksi 2019 myönsi Suomen yliopistojen tutkimuspalvelujen verkosto Finn-ARMA seuraavin perusteluin:

Finn-ARMA myöntää palkinnon henkilölle tai taholle, joka on toiminnallaan edistänyt Suomessa tehdyn tutkimuksen rahoitusedellytyksiä.

EUTI on pitkäjänteisesti toiminnallaan edistänyt Suomessa tehdyn tutkimuksen rahoitusta. EUTI on aktiivisesti välittänyt yliopistoille ja tutkimuslaitoksille tietoa EU:n puiteohjelmarahoituksesta sekä tukenut suomalaisia tutkijoita ja tutkimuspalveluiden henkilöstöä puiteohjelmarahoituksen hakemisessa. EUTI:n palveluilla ja koulutuksilla on merkittävä rooli suomalaisten tutkijoiden kansainvälisen tutkimusrahoituksen hankinnassa kautta maan. Hienoa, että Suomessa tämän merkittävän rahoitusinstrumentin tuki on kansallisesti keskitetysti hoidettu.

Palkinnon vastaanotti koko Business Finlandin EUTI-tiimin puolesta Sari Federley.

- Kiitämme lämpimästi tästä tunnustuksesta, tämä on meille suuri kunnia ja ilo. Me kaikki palkitut EUTIlaiset Business Finlandissa pyrimme toimillamme edistämään EU:n puiteohjelmarahoituksen hyödyntämistä Suomessa. Emme kuitenkaan tee tätä työtä yksin, taustalla on paljon yhdessä tekemistä kollegoiden ja hienojen yhteistyökumppaneiden kanssa, Federley sanoo.

EU:n tutkimus ja innovaatio-ohjelmat EUTI on Horisontti 2020 -ohjelman kansallinen yhteystoimisto Suomessa, joka välittää tietoa Horisontin osallistumismahdollisuuksista sekä neuvoo hakemiseen ja hankkeiden toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä.
EUTI myös seuraa ja tilastoi suomalaisten osallistumista tutkimuksen puiteohjelmissa, koordinoi kansallista NCP-yhteyshenkilöverkostoa sekä tekee yhteistyötä muiden EU-jäsenmaiden ja komission kanssa yhdessä Business Finlandin ja Suomen Akatemian EU-yhteystoimiston kanssa.

Finn-ARMA on vuonna 2012 perustettu suomalaisten yliopistojen tutkimuspalvelujen yhteistyöverkosto. verkoston tavoitteena on suomalaisten yliopistojen tutkimuspalvelujen yhteistyön, palveluiden ja alan ammattilaisten osaamisen kehittäminen. Finn-ARMA koordinoi kansallista tutkimuspalvelutoimijoiden verkostoa. www.finn-arma.fi