Siirry sisältöön
Uutinen 15.03.2019

FET – 80 miljoonalla ideoista uutta teknologiaa

Horisontti 2020 -ohjelman FET-hauissa on nyt jaossa 80 miljoonaa euroa. Haut ovat avoinna ja sulkeutuvat syys-lokakuussa 2019. Tarkemmat tiedot saat Suomen FET-yhteyshenkilöiden tekemästä näppärästä hakutiivistelmästä.

Horisontti 2020 -ohjelman Future and Emerging Technologies FET -työohjelmassa on avoinna FET Open ja FET Innovation Launchpad -haut. FET Open rahoittaa yhteistyönä tehtävää tutkimusta, joka pystyisi radikaalisti uudistamaan vallitsevia suuntauksia. FET Innovation Launchpad on tarkoitettu FET-projektien tutkimustulosten eteenpäin viemiseksi esimerkiksi kaupallisen hyödyntämisen suuntaan. Lisäksi uuteen EIC-pilottiin on sisällytetty FET-kokonaisuuden FET Proactive -rahoitus. Siitä on avoinna kaksi hakua, nyt nimellä FETProact-EIC-Pathfinder.

Näihin FET-projekteihin on jaossa kaikkiaan 80 miljoonaa euroa. Haut sulkeutuvat syys-lokakuussa 2019. Tarkemmat tiedot aikatauluista, budjeteista ja aiheista löydät suomalaisten NCP-yhteyshenkilöiden laatimasta hakutiivistelmästä. Se on linkkinä tämän artikkelin lopussa sekä FET-osuuden omilla sivuilla.

Yhteistyötä isojen kanssa

Tähän mennessä suomalaiset ovat onnistuneet saamaan FET Open ja FET Proactive -hauista kaikkiaan 11,5 MEUR noin 30 hankkeeseen. Koordinaattorina eli hankekonsortion vetäjänä suomalaiset ovat viidessä hankkeessa. Yhteistyökumppanit löytyvät useimmiten isoista maista eli Saksasta, Ranskasta, Iso-Britanniasta, Espanjasta ja Italiasta.

”Suomi on pärjännyt hyvin FET Proactive -hauissa. Esimerkiksi viime vuonna meidän onnistumisprosenttimme oli 36 %, kun yleinen taso oli 18 %”, iloitsee Tuomas Katajarinne, FET-osuuden kansallinen NCP-yhteyshenkilö Suomen Akatemiasta.

FET Open -hankkeet ovat matalan teknologisen valmiuden eli TLR-tason konsortiohankkeita, jotka perustuvat korkeatasoiseen tutkimukseen ja radikaalisti uusiin teknologiaideoihin. Siksi FET Open -hankkeissa ei tarvitse olla yrityskumppania, ellei se ole luontevaa. FET Proactive -hankkeet ovat kooltaan suurempia yhteistyöhankkeita, joissa kerätään kriittistä massaa valituille teema-alueille. Näissä on sitten jo enemmän yritysyhteistyötä.

”Lisäksi Innovation Launchpad tarjoaa pienen lisärahoituksen FET-hankkeille tutkimustulosten aikaisen vaiheen eteenpäin viemiseksi esim. kaupallistamisen suuntaan eli sellaiseen toimintaan, jota ei varsinaisissa FET-hankkeissa ole voitu vielä tehdä. Tämä on alihyödynnetty rahoitusinstrumentti, joten tämä kannattaa kyllä muistaa!” huomauttaa Tuomas Katajarinne.

Uuden teknologian tutkimusta ja kehittämistä

”FET-hankkeet ovat Horisontti 2020 –kokonaisuudessa ainoita tutkimuksen yhteistyöhankkeita korkeatasoisen teknologian kehittämiseen”, kertoo Hannele Lahtinen Suomen Akatemiasta. Hän toimii FET-osuuden ohjelmakomiteassa Suomen edustajana eli on siellä muiden EU-maiden edustajien kanssa avustamassa ja neuvomassa komissiota FET-osuuden kehittämisessä. Ohjelmakomiteassa myös käsitellään ja hyväksytään FETin työohjelma.

Hannele Lahtinen haluaa innostaa Suomesta osallistujia mukaan viimeiseen hakukierrokseen: ”Viimeisessä FET-työohjelmassa on jaossa vielä yli 500 miljoonaa euroa. Se on tarkoitettu teknologiakehityksen yhteistyöhankkeille, joissa uutuusidealla ja korkeatasoisella tutkimuksella on iso rooli. Suomalaisten kannattaa olla aktiivisesti mukana valmistelemassa hakemuksia, sillä menestymismahdollisuudet on ihan hyvät.”

Lisätietoja

Tuomas Katajarinne
Suomen Akatemia
+358 295 33 5067
tuomas.katajarinne (at) aka.fi

Hannele Lahtinen
Suomen Akatemia
+358 295 33 5055
hannele.lahtinen (at) aka.fi


FET-hakutiivistelmä

Suomenkielinen FET-sivusto