Siirry sisältöön
Uutinen 26.03.2019

Horisontti 2020 tarjoaa vaikuttavia mahdollisuuksia ammattikorkeakouluille

Horisontti 2020 -ohjelmassa korostetaan projektien vaikuttavuutta ja markkinalähtöisyyttä. EU-yhteistyö on loistava mahdollisuus ammattikorkeakouluille.

Turun ammattikorkeakoululle kansainvälinen yhteistyö on keskeinen tapa toimia.

"H2020-ohjelmassa on osia, joissa painotetaan tuotekehitystä ja markkinoiden läheisyyttä. Ne ovat ammattikorkeakouluille erinomaisia vaihtoehtoja", sanoo TKI-palvelupäällikkö Johanna Krappe Turun ammattikorkeakoulusta.

"Meillä on käynnissä 180 projektia, ja niistä noin 30 prosenttia on kansainvälisiä. EU:n yhteistyöhankkeet ovat merkittävä osa TKI-toimintaamme, ja erityisesti Horisontti 2020 -ohjelma on meille tärkeä niin rahoituskanavana kuin laaja-alaisten yhteistyöhankkeiden välineenä", Krappe kertoo. 

Yhteistyö kaupunkien, kuntien, sairaanhoitopiirien ja tietenkin pk-yritysten on ammattikorkeakoulujen vahvuus. 

"Erityisesti vaikuttavuuteen liittyvissä asioissa olemme tärkeitä konsortiokumppaneita. Maailmanluokan trendeistä ikääntyvä väestö ja digitalisoituminen ovat teemoja, joihin ammattikorkeakoulut pystyvät hyvin vastaamaan. Koulutuksemme on kiinni ajassa, samoin kuin H2020", hän painottaa.

Luotettavien konsortiokumppaneiden kanssa rahoitushakemusten tekeminen ja osallistuminen puiteohjelman hakukierroksille on ollut luonteva ja harkittu etenemispolku. "Olemme esimerkiksi mukana eurooppalaisten ammattikorkeakoulujen verkostossa, josta löytyy hankkeisiin hyviä partnereita." 

Rohkeasti mukaan, mutta ei mihin tahansa 

Ammattikorkeakoulun pitää miettiä vahvuuksiaan ja ymmärtää tutkimusryhmiensä ambitiot, jotta se pärjää H2020-kilvassa. 

"Meillä on loistavia tekijöitä ja useita tutkimusryhmiä, mutta kaikille H2020 ei ole oikea vaihtoehto. Tutkimusryhmän strategia määrittää ohjelman: toisille kansalliset projektit ja aluevaikuttaminen ovat luontevin väylä", TKI-palvelupäällikkö toteaa. 

Krappe uskoo myös monipuoliseen kokemukseen erilaisista hankkeista ja vaihtelevista rooleista toimia niissä. 

"Kokemusta koordinoinnista kannattaa hankkia. Se, että sitä tavoittelisi aina, ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista. Koordinointi tuo väistämättä lisävastuuta ja hallinnointityötä. Yhtä lailla hedelmällistä on olla tärkeiden työpakettien vetäjä ja että on muuten riittävästi vastuuta hankkeessa kokonaisuus huomioon ottaen." 

Lisätietoa 

Johanna Krappe
TKI-palvelupäällikkö
Turun ammattikorkeakoulu
johanna.krappen (at) turkuamk.fi 
puh. +358 40 355 0529

Teksti: Tia Härkönen
Kuva: Business Finland

Johanna Krappen 3 huomiota Horisontti-ohjelmassa menestymiseen

1) Ole sinnikäs 

"Vain yrittämällä voi onnistua. Läpimenoprosentit hakemuksille eivät päätä huimaa, mutta vain toistuva tekeminen tuottaa tulosta. Turun AMK on osallistunut enemmän 1-vaiheisiin hakuihin, mutta viime aikoina olemme lähteneet mukaan myös 2-vaiheisiin hakuihin. Joka kerta olemme tositarkoituksella mukana." 

2) Organisaation oma keskitetty TKI-tiimi 

"Ei voi olettaa, että esimerkiksi opettaja tai tutkija on sekä projektiammattilainen että perehtynyt hakemuksen kirjoittamiseen. Meillä on erillinen yksikkö, joka ymmärtää projektien hallinnointiin ja johtamiseen liittyvät asiat. Viime vuosien yksi keskeisin onnistumistekijämme on ollut kovan sisältöosaamisen lisäksi kovatasoinen projektiosaaminen." 

3) Yhteistyö yritysten kanssa 

"Toteutamme koulutuksissamme erilaisia moduuleita yritysten kanssa, joten meillä on valmiiksi tiivistä yhteistyötä heidän ja elinkeinoelämän muiden toimijoiden kanssa. Tästä on vain pieni askel siihen, että tehdään yhdessä EU-hankkeita."