Siirry sisältöön
Uutinen 09.08.2019

IP-ehdot Horisontti Euroopassa – No news is good news

Sopimusasioiden kansallinen yhteyshenkilö NCP Liisa Ewart kokosi kesäkuun 2019 tilanteen pohjalta lyhyen yhteenvedon immateriaalioikeussäännöistä Horisontti Eurooppa -ohjelmassa.

Seuraavan EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelman Horisontti Euroopan suunnittelu on jo hyvässä vauhdissa, sillä ohjelma alkaa näillä näkymin 1.1.2021. Juuri nyt valmistellaan muun muassa uuteen puiteohjelmaan liittyviä lakeja, rahoitusehtoja sekä sopimuksia. Oheisessa esityksessä Business Finlandin Liisa Ewart kertoo kesäkuun 2019 kohdalla tiedossa olevista uudistuksista ja muutoksista EU:n t&i-toiminnan puiteohjelman IP-sääntöihin ja niihin liittyviin asioihin. Dokumentista julkaistaan uusia versioita työn edetessä.

Keskeisiä näkemyksiä:

1. Komission periaate edetä H2020 ohjelmasta Horisontti Eurooppa -ohjelmaan mahdollisimman vähäisin muutoksin näkyy erityisesti immateriaalioikeuksia koskevissa asioissa.

2. Tulosten omistus- ja yhteisomistusoikeuden osalta ei ole tulossa muutoksia.

3. Projektin aikaisten sekä projektin jälkeisten käyttöoikeussääntöjen osalta ei ole tulossa muutoksia. Käyttöoikeuksien luovuttamisen tai niitä vaativien osalta saattaa tulla vähäinen muutos johtuen liitännäisosallistujan määrittelyn muutoksesta.

4. Avoimen tieteen tavoitteet ja käytännöt vahvistuvat. Tutkimusdatan avaamisesta tulee oletusehto noudattaen periaatetta "As open as possible, as closed as necessary".

5. Tulosten suojaamis- ja hyödyntämismääräyksiin on tullut lisää velvoittavuutta. Enää suojaamista ei vaadita vain kaupallisesti hyödynnettävissä olevilta tuloksilta, vaan kaikilta. Hyödyntämistä pyritään edesauttamaan tuloksia varten luoduilla verkkofoorumeilla.

Lisätietoa

Esitys: Horisontti Euroopan osallistumissäännöt - IP-näkökulma

Liisa Ewart 
Legal & Financial NCP
liisa.ewart (at) businessfinland.fi
puh. 050 5577 738