Siirry sisältöön
Uutinen 18.07.2019

Kuinka missioille luodaan hyvä hallinto?

EU:n seuraavan tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelman Horizon Europen merkittävimpiä uutuuksia ovat missiot. Fiktiivinen esimerkki missiosta on ”Valtamerten muovijätteen puolittaminen vuoteen X mennessä”.

Jos missiolähestymistavan isä on tutkimus- ja innovaatiokomissaari Carlos Moedas, niin äitinä voidaan pitää University College Londonin professori Mariana Mazzucatoa.

Kevään 2018 raportissaan Mazzucato linjasi missioiden perusperiaatteet, jotka sitten omaksuttiin komission Horizon Europe -esitykseen. Missioilla tarkoitetaan rohkeita, laaja-alaisia toimenpiteitä, joilla on selkeä kansalaisia puhutteleva tavoite. Tavoitteen  on oltava kunnianhimoinen, mutta silti saavutettavissa ja onnistumista on voitava yksiselitteisesti mitata.

Helsingin epävirallisen kilpailukykyneuvoston yhteydessä 4.7.2019 ilmestyi uusi raportti ”Mazzucato II”, joka keskittyy siihen, kuinka missiot tulisi toteuttaa ja hallinnoida mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavuudet maksimoiden. 

Hyvän hallinnon rakennuspalikat

Kyse on niin uudenlaisista ja moniulotteisista eliöistä, että professori Mazzucato korostaa tarvetta suhtautua hallintoon ja prosesseihin samalla vakavuudella kuin itse missioihin: On varmistettava laaja osallistaminen ja sen myötä kansalaisten hyväksyntä ja sitoutuminen. On vältettävä tippumasta oman alansa ja aiheensa edunvalvojien ansoihin eikä vallitseviin näkemyksiin kehityssuunnista tule jumiutua.

Professori Mazzucato listaa 17 suositusta hyvän missiohallinnon rakentamiselle. Ne jakautuvat kolmeen osioon:

  • Kuinka sitouttaa kansalaiset mukaan missioiden suunnitteluun, rakentamiseen ja toimeenpanoon?
  • Mitkä ovat julkisen sektorin kyvyt ja työkalut, joita tarvitaan dynaamisen ekosysteemin edistämiseen ja vaalimiseen?
  • Miten missioihin saadaan riittävä, monipuolinen rahoitus, joka innostaa innovaatiotoimijat laajasti mukaan?

Suosituksissa korostuu julkisten toimijoiden merkittävä rooli. Tarvitaan julkista sektoria, joka toimii rohkeasti, on valmis ottamaan riskiä ja epäonnistumaankin sekä pystyy rikkomaan siilojen rajat. Julkisten interventioiden tavoite on muutettava markkinapuutteiden korjaamisesta uusien markkinoiden luomiseen.

Viisi viisasta missioalueiden johtopaikoille 

Mazzucato II -raportin lisäksi Helsingissä julkistettiin uusien mission boardien puheenjohtajat. Mission boardit ovat neuvonantajaelimiä, jotka osallistuvat tiiviisti oman missioalueensa suunnitteluun yhdessä laajemman kansalaisyhteiskunnan kanssa. Mission boardien puheenjohtajilta odotetaan näkyvää roolia missioiden esille tuomisessa. He toimivat missioiden kasvoina.

Mission boardien puheenjohtajat ovat:

  • Connie Hedegaard, entinen komissaari, jonka vastuualueena olivat ilmastotoimet. Hänellä on missioalue "Sopeutuminen ilmastonmuutokseen, ml. yhteiskunnallinen muutos". 
  • Professori Harald zur Hausen, fysiologian/lääketieteen nobelisti. Hänen missioalueensa on "Syöpä". 
  • Pascal Lamy, entinen Ranskan talousministeri, kauppakomissaari ja WTO:n pääjohtaja. Hänen missioalueensa on "Terveet valtameret, meret, rannikot ja sisävedet". 
  • Professori Hanna Gronkiewicz-Waltz, entinen Varsovan pormestari. Hänellä on missioalue "Hiilineutraalit ja älykkäät kaupungit". 
  • Cees Veerman, entinen Alankomaiden maatalousministeri. Hänen missioalueensa on "Maaperän terveys ja ruoka".
Lisätietoa

Raportti "Mazzucato II": Governing Missions in the European Union
Raportti "Mazzucato I":  Mission-Oriented Research and Innovation in the European Union
Komission tiedote (4.7.2019):  Commission launches work on major research and innovation missions... 

Yhteyshenkilöt

Matti Hiltunen
Business Finland, Bryssel
+358 50 5577 652
matti.hiltunen (at) businessfinland.fi

Johannes Ahvo
Suomen Akatemia ja Business Finland, Bryssel
+358 50 456 7602
johannes.ahvo (at) aka.fi