Siirry sisältöön
Uutinen 04.09.2019

Millainen uuden Horizon Europe -ohjelman pitäisi olla? Vielä ehdit vastata!

Euroopan komissio katsoo jo Horisontti 2020 -ohjelman jälkeiseen aikaan ja valmistelee seuraavaa EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaa Horizon Europea. Kaikille on käynyt kutsu osallistua konsultaatioihin. Vastausaikaa on vielä muutama päivä.

Millaisia vaikutuksia?

Ohjelman yhteistä suunnittelua korostava konsultaatio kysyy muun muassa, mihin asioihin Horizon Europe -ohjelman kannattaisi keskittyä ja millaisia vaikutuksia sillä pitäisi olla neljän ensimmäisen toimintavuoden aikana. Tässä keskitytään erityisesti Horizon Europe -ohjelman kokonaisuuteen ”Global Challenges and European Industrial Competitiveness”. Julkinen konsultaatio on osa komission käynnistämää yhteisen suunnittelun prosessia, jolla halutaan kansalaiset ja sidosryhmät mukaan puiteohjelman valmisteluun. Konsultaatio kulkee yhdessä puiteohjelman strategisen suunnitteluprosessin kanssa.

Tämä konsultaatio on avoinna sunnuntaihin 8.9.2019 asti.  

Millainen toteutus?

Komissio on avannut toisenkin julkisen konsultaation, jolla halutaan kuulla kansalaisia ja sidosryhmiä Horizon Europen toteutuksesta. Konsultaatio hakee vastauksia toteutuksen ja toiminnan kannalta keskeisiin kysymyksiin, kuten työohjelmien (Work Programmes) suunnittelu, hakemusten jättö ja arviointi, rahoitussopimukset, tulosten levittäminen ja hyödyntäminen, datan käsittely ja eurooppalaiset kumppanuudet.

Toimeenpanokonsultaation vastausaikaa on jatkettu perjantaihin 4.10.2091 asti.

Konsultaation tueksi komissio on laatinut Orientations-taustamuistion, joka perustuu ensimmäisiin analyyseihin siitä, mitä on opittu nykyisen Horizon 2020 -ohjelman toteutuksesta ja mitä uusia vaatimuksia Horizon Europe tuo mukanaan. Tämä muistio taustoittaa tarkemmin konsultaation sisältöä ja tavoitteita sekä valittuja kysymyksiä. 

Vastaa ja vaikuta!

Yhteisen suunnittelun konsultaatio: Horizon Europe co-design 2021–2024 

Ohjelman toteutusta koskeva konsultaatio: Horizon Europe Co-desing - Implementation 

Orientations-muistio: Orientations towards the Implementation Strategy of ...Horizon Europe

Uutinen on päivitetty 12.9. toimeenpanokonsultaation pidennetyn vastausajan osalta.