Siirry sisältöön
Uutinen 24.04.2019

H2020 pk-instrumentti uudistuu

Osana komission lanseeraamaa uutta innovaatiorahoituksen EIC-pilottia (Enhanced EIC Pilot) myös pk-instrumentti kokee muodonmuutoksen.

Pk-instrumentin Phase 1 -vaiheen haut päättyvät syksyllä 2019. Viimeiset määräpäivät hakemuksen jättämiselle ovat 7.5. ja 5.9.2019. Komissio ei enää rahoita Horisontti 2020 -ohjelmassa Phase 1 -vaiheen  työtä, joten se on tehtävä esimerkiksi kansallisella tai muulla rahoituksella Phase 2 -vaiheen hakemusta varten.

EIC Accelerator Pilot

Uuden EIC-pilotin myötä entinen pk-instrumentin Phase 2 -vaihe muuttuu EIC Accelerator Pilotiksi. Tässä vaiheessa skaalataan innovaatio kansainvälisille markkinoille pilotoinnin, demonstroinnin ja kv-kyvykkyyksien kehittämisen keinoin. Perinteisen avustuksen lisäksi tulevaisuudessa on mahdollista valita avustuksen ja pääomakomponentin yhdistelmä. Syksyn määräajoista alkaen hakijana on aina yksi voittoa tavoitteleva pk-yritys, kun aiemmin rahoitusta on voinut hakea yhdessä toisen pk-yrityksen kanssa. Komissio rahoittaa uutta EIC-pilottia 1,3 miljardilla eurolla vuosina 2019-2020.

EIC Roadshow tulossa

Helsingissä järjestetään 23.5.2019 EIC Roadshow, jossa käydään läpi uuden EIC pilotin taustoja sekä vuoden 2019-2020 hakuja. Osallistua voi aamupäivän politiikkaosioon ja/tai iltapäivän hakuinfoon. Pk-yrityksiä kiinnostanee erityisesti tarkemmat tiedot EIC Accelerator pilotista (pk-instrumentti). 

Lisätiedot

Phase 1 ja Phase 2 -vaiheiden määräpäivät

EIC Accelerator Pilot

 23.5.2019 EIC Roadshow