Siirry sisältöön
Uutinen 18.04.2019

Pk-yritysten NCP: Pienet yritykset ovat hyvinvoinnin ja kehityksen katalysaattoreita

Horisontti 2020 -ohjelman viimeisen vuoden hakuihin on tulossa rahaa enemmän kuin ennen. Tämä on hyvä uutinen pk-yrityksille, toteaa SME NCP Outi Kauppinen. Hän kannustaa yrityksiä olemaan pk-instrumentin lisäksi hereillä myös tulevien isompien yhteishankkeiden osalta. Yksi kuuma aihe on muun muassa kiertotalous.

Vanhempainvapaalta palannut Outi Kauppinen on innoissaan Horisontti 2020-ohjelman uudesta NCP-roolistaan pk-yrityksille suunnatun ohjelman kansallisena yhteyshenkilönä.

Kauppinen on seurannut EU:n tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelman käänteitä jo vuosia. Vuonna 2009 hän tuli Tekesiin Suomen EU-T&K-sihteeristön riveihin kustannusasioiden yhteyshenkilöksi. Tuolloin käynnissä oli 7. puiteohjelma. EU-hankkeet olivat hänelle toki tuttuja jo ennestään hänen työskennellessään VTT:llä EU-projektien hankehallinnon parissa.

"Lasteni kautta maapallon asiat niin ympäristönäkökulmasta kuin kestävän kehityksen kannalta ovat tulleet itselleni yhä merkityksellisemmiksi. Palattessani takaisin töihin koin tärkeäksi, että tehtäväni olisivat linjassa arvojeni kanssa. Business Finlandin yksikön johtaja Elina Holmberg tuki minua tässä, ja palasin töihin todella innoissani", hän kiittää.

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on tärkeä rooli työllisyyden ja talouskasvun vetureina, ja siksi niiden osallistumiseen Horisontissa kiinnitetään erityistä huomiota. Pk-yritykset voivat osallistua yhteishankkeisiin yhdessä kumppaniensa kanssa tai hakea rahoitusta innovaationsa kaupallistamiseen yksinkin pk-instrumentista.

"SME NCP:nä pääsen konkreettisesti auttamaan yrityksiä, jotka t&k&i-tekemisellään luovat hyvinvointia, kasvua ja kestävyyttä. Olen ollut todella vaikuttunut siitä, mitä kaikkea suomalaiset pk-yritykset osaavat ja haluavat tehdä, ja kuinka niiden innovatiivisilla ideoilla voitaisiin edistää hyvinvointia ja talouden kasvua monella eri osa-alueella", Kauppinen kertoo.

TUNTOSARVET HERKKINÄ KIERTOTALOUDEN EU-HANKKEILLE

Suurin osa neuvontatyöstä koskee Kauppisen mukaan sitä, mikä olisi pk-yritykselle paras tie lähteä ideansa kanssa liikkeelle.

"Se voi olla Horisontti-ohjelma, mutta jokin muukin. Myös Business Finlandin tarjonta voi olla hyvä vaihtoehto tilanteesta riippuen", hän sanoo.

Pk-asioissa Kauppisen aisapari on BF:n Heini Günther, jonka kanssa he muun muassa lukevat yritysten hakemuksia ja antavat niihin kommenttinsa. NCP:t valmentavat myös esimerkiksi Pk-instrumentin 2-vaiheen -hakutyypin haastattelutilaisuuksiin eli pitchauksiin, jotka tehdään Brysselissä. Kauppinen on myös aktiivisesti yhteyksissä komission suuntaan tarkistaessaan yritysten osallistumisen yksityiskohtia sekä muita hakuihin liittyviä kysymyksiä.

Pk-yrityksille suunnatun ohjelman lisäksi Kauppinen on yhteyshenkilönä "Ilmastotoimet, ympäristö- ja resurssitehokkuus ja raaka-aineet" -teemassa yhdessä Güntherin ja Suomen Akatemian Jaana Lehtimäen kanssa.

"Aihealue on todella monipuolinen ja siinä on valtavasti potentiaalia. Kiertotaloudelle on myös paineita globaalissa mittakaavassa. Horisontti-ohjelman teemalla on vahva linkitys Business Finlandin Kiertotalous-ohjelmaan, joka on kansainvälistymisen ja kasvun väylä pk-yrityksille kansallisella tasolla."

Kiertotalous näkyy merkittävästi Horisontti-ohjelman tulevissa hauissa.

"Kiertotalouteen joko suoraan tai sitä sivuten on avautumassa useampia hakuja ja siten lisää mahdollisuuksia myös pk-yritysten osallistumiseen. Uudet työohjelmat julkaistaan kesällä ja haut avautuvat marraskuussa 2019", hän vinkkaa.

NCP:T SEURAAVAT SUOMALAISMENESTYSTÄ

Kauppinen on ehtinyt tutustua jo tarkoin Pk-osion tilastoihin ja siihen, miten suomalaiset ovat hauissa pärjänneet. Tähän mennessä suomalaiset pk-yritykset ovat saaneet 189 miljoonaa euroa Horisontti 2020 -ohjelmasta. Noin puolet rahoituksesta tulee yhteishankkeista ja puolet pk-instrumentistä.

"Pk-instrumentissa on ollut melko matalat onnistumisprosentit. Suomalaiset ovat kuitenkin pärjänneet kohtalaisen hyvin suhteessa pk-yritystemme määrään. Jatkossa hakupainetta auttaa Horisontin loppupainotteinen budjetti", hän uskoo.

Pk-hakijat ovat usein ensikertalaisia EU-rahoitusmaailmassa, joten heille on paljon hyötyä NCP-palveluista. Näitä ovat infopäivät ja tietopaketit ohjelmasta, henkilökohtainen sparraus, hakemuksen kommentointi ja valmennus haastatteluihin.

EIC-PILOTTI TUO UUSIA AVAUKSIA

NCP:nä Outi Kauppinen seuraa tarkasti tulossa olevaa uutta EIC-pilottia (Enhanced EIC Pilot), johon on avustuksen rinnalle tulossa uutuutena pääomaosio. Muutakin hienosäätöä pk-instrumenttiin on tiedossa.

"Toukokuun 23. päivä Euroopan komissio järjestää Suomessa EIC:stä infotilaisuuden, jonka yhteydessä komission edustajat kertovat kattavasti pk-ohjelman uusista yksityiskohdista ", Kauppinen paljastaa kevään tärkeän päivämäärän.

Ota yhteyttä

Outi Kauppinen
Business Finland, p. 040 820 4141
outi.kauppinen (at) businessfinland.fi

NCP:iden yhteystiedot

Horisontti 2020 Pk-ohjelma

Teksti: Tia Härkönen
Kuva: Business Finland

NCP on Horisontti 2020 -ohjelman kansallinen yhteyshenkilö (National Contact Point). Hän on tiettyyn H2020-teemaan, -haasteeseen tai instrumenttikokonaisuuteen perehtynyt asiantuntija, joka tiedottaa ja neuvoo oman vastuualueensa H2020-työohjelmasta ja -hauista sekä tarvittaessa kommentoi hakemuksia. NCP-työ on hänen kansallinen vastuunsa, joten nämä neuvontapalvelut ovat tarjolla maksutta kaikille. NCP:t työskentelevät Business Finlandissa ja Suomen Akatemiassa. Business Finlandin EUTI-toimisto koordinoi Suomen NCP-verkoston toimintaa.