Siirry sisältöön
Uutinen 14.02.2019

Suomalainen NCP tukena koko EU-hankkeen ajan

Eija Auranen

EU:n innovaatio- ja tutkimusohjelma Horisontti 2020 on loppusuoralla, ja suurimmat haut ovat edessä tulevana syksynä. Suomalaisten tukena on NCP-verkosto, jonka asiantuntijat neuvovat hakuprosessin aikana ja tarvittaessa kommentoivat suomalaisten hakemuksia.

Syksyllä 2019 koittaa Horisontti 2020 -ohjelman viimeinen hakukierros, ja nyt haettavana on enemmän rahoitusta kuin koskaan aiemmin. Kaiken kaikkiaan jaossa on 10–12 miljardia euroa erilaisiin innovaatio- ja tutkimushankkeisiin.

"Horisontti 2020 -rahoituksesta kiinnostuneiden kannattaa käyttää tämä kevät hakemusten valmisteluun ja uusien yhteistyökuvioiden rakentamiseen. Näin olet hyvin valmistautunut, kun syksyn uudet haut alkavat", kehottaa Eija Auranen Business Finlandista. Hän työskentelee Horisontti 2020 -ohjelmassa sen eri teema-alueiden NCP-yhteyshenkilöiden (National Contact Point) koordinaattorina.

NCP auttaa verkostoitumisessa

Horisontti 2020 -ohjelmassa EU-tason yhteistyö on avainsana. Kaikkein yleisin osallistumisen muoto ovat yhteistyöhankkeet, joissa on tyypillisesti mukana useita eri alojen toimijoita monesta eri Euroopan maasta.

"Jopa ¾ osaa syksyn rahoituksesta jaetaan erilaisille yhteistyöhankkeille. Rahoitusta ovat hakemassa yritykset, yhteisöt ja yliopistot kaikista EU-maista, joten myös suomalaisten osallistujien pitää osata verkostoitua sekä toimiala- että kansallisuusrajojen yli", painottaa Auranen.

Verkostot ja yhteistyökumppanit eivät satu kohdalle sattumalta, vaan kumppanuuksien rakentaminen vaatii aikaa, vaivaa, resursseja ja innostusta. Yhtä oikeaa ja nopeaa tietä ei ole, vaan rakennustyössä kannattaa ottaa avuksi kaikki tieto, nykyiset kontaktit ja heidän kontaktinsa, verkostotilaisuudet, infot ja partnerointipalvelut.

"Luottamuksen rakentaminen hakijakumppanien välillä on tärkeää eikä se tapahdu itsestään. Siksi verkostoitumista helpottavien kontaktien hankkiminen ja yhteistyön esteitä madaltavien tukipalvelujen hyödyntäminen kannattaa", painottaa Auranen.

Suomalainen NCP tuntee sekä kansalliset että kansainväliset rahoitusasiat

Monissa EU-maissa NCP-verkosto on keskitetty yhteen ja samaan organisaatioon. Suomessa toiminta on hajautettu eli NCP:t työskentelevät Suomen Akatemiassa ja Business Finlandissa. Osa toimii NCP-tehtävässään vain osa-aikaisena.

"Hajautettu NCP-järjestelmä tuo mukanaan haasteita, mutta myös hyötyjä. Kun NCP tuntee Horisontin lisäksi myös kansallisen tutkimus- ja innovaatiorahoittamisen kentän, on hänellä varsin laaja ymmärrys asiakkaista ja näiden tarpeista. Kun tähän yhdistää EU:n rahoitusjärjestelmän tuntemuksen, osaa suomalainen NCP löytää hakijoille monia synergiaetuja näistä kahdesta erilaisesta rahoituskokonaisuudesta", muistuttaa Auranen.

"NCP:t toimivat virallisella mandaatilla, mikä tarkoittaa käytännössä virallista yhteistyötä komission ja muiden maiden NCP-verkostojen kanssa, ja he pääsevät käsiksi luottamukselliseen haku-, hakemus- ja osallistujatietoihin. Tämä kaikki antaa NCP:eille varsin hyvän perusosaamisen ja näkemyksen Horisontti-ohjelman toiminnasta, prosesseista, osallistumisen edellytyksistä ja onnistumisen mahdollisuuksista", Auranen jatkaa.

NCP-palvelut ovat julkisia ja kaikille maksuttomia. Oma tärkeä roolinsa on myös muilla neuvonta- ja tukipalveluilla, esimerkiksi yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa sekä yksityisten konsulttien tarjoamina. Aurasen mukaan työsarkaa riittää kaikille toimijoille, sillä yhteinen päämäärä on sama ja tavoitteet korkealla: suomalaisten halutaan menestyvän mahdollisimman hyvin Horisontti-rahoituksen kovassa kilpailussa.

Ota yhteyttä

Eija Auranen
Business Finland, p. 050 5577 601
eija.auranen (at) businessfinland.fi

NCP:eiden yhteystiedot

Teksti: Kai Tarkka
Kuva: Business Finland

NCP on Horisontti 2020 -ohjelman kansallinen yhteyshenkilö (National Contact Point). Hän on tiettyyn H2020-teemaan, -haasteeseen tai instrumenttikokonaisuuteen perehtynyt asiantuntija, joka tiedottaa ja neuvoo oman vastuualueensa H2020-työohjelmasta ja -hauista sekä tarvittaessa kommentoi hakemuksia. NCP-työ on hänen kansallinen vastuunsa, joten nämä neuvontapalvelut ovat tarjolla maksutta kaikille. NCP:t työskentelevät Business Finlandissa ja Suomen Akatemiassa. Business Finlandin EUTI-toimisto koordinoi Suomen NCP-verkoston toimintaa.