Siirry sisältöön
Uutinen 18.12.2019

Suomeen jo miljardi Horisontista, petrattavaakin silti on

Euroopan komissio on toimittanut meille EU-jäsenmaille Horisontti 2020 -ohjelmakauden alusta kumuloituvan tilastodatan. Nämä tuoreimmat tiedot on päivätty 15.10.2019.

Etunojassa kohti tavoitettamme

Suomeen on tullut kaikkiaan 1,03 mrd €. Olemme  siis viimein nousseet ”miljardikerhoon” ja tällä euromäärällä olemme tasoissa suhteessa Norjaan (1,03 mrd€) mutta hieman Kreikkaa (1,08 mrd€) ja Tanskaa (1,18 mrd€) jäljessä. 

Näin etenemme jopa hieman etunojassa kohti tutkimus- ja innovaationeuvoston Suomelle asettamaa tavoitetta eli ohjelmakauden päättyessä Suomen saannon pitäisi olla kaikkiaan 1,3 mrd €. 

Panostukset puolitoistakertaisina takaisin 

Suomalaiset osallistuvat 1555 hankkeeseen, joiden kokonaisvolyymi on kaikkiaan 11,5 mrd€ - tämä sisältää siis kaikki sekä kansallisen että EU:n tason yksityiset ja julkiset TKI-panostukset näille hankkeille. 

Suomen laskennallinen palaumakerroin on nyt 1,51 eli jokaisen Suomen EU-budjettiin maksaman euron saamme H2020-ohjelmasta puolitoistakertaisena takaisin. Nämä luvut koskevat vuoden 2018 panostuksia. Kerrassaan huipputulos emmekä tälle tasolle ole yltäneet aiemmin H2020-kaudella emmekä liioin edeltävässä 7. puiteohjelmassa.

Pk-yritykset mukana arvoketjuissa 

Suomalaiset pk-yritykset osallistuvat rahoituksen hakemiseen aktiivisti ja menestyvät hyvin; pk-yritykset ovat saaneet kaikkiaan 216 M€, mikä on 21 % koko Suomeen tulleesta rahoituksesta. 

Erittäin myönteistä on se, että pk-yritykset ovat onnistuneet pääsemään mukaan H2020-kisassa menestyneisiin konsortioihin, sillä puolet tuosta summasta (107 M€) on suomalaisille pk-yrityksille tullut Horisontin yhteistyöhankkeista. Näissä yhteistyöhankkeissa kansainvälisille markkinoille tähtäävä yritys pääsee mukaan arvoketjuihin solmimaan tarvittavia kontakteja, keskustelemaan potentiaalisten asiakkaiden ja isojen pelikavereiden kanssa saman pöydän ääreen ja luomaan itselleen referenssejä, uskottavuutta ja kansainvälistä tunnettuutta.

Varaa parantaa loppua kohden 

Suomen onnistumisprosentit ovat kuitenkin alle EU-keskiarvon; Suomen hankeosallistumisista 14 % on onnistunut, kun EU:n keskiarvo on 15 %. Sen sijaan hakemastamme rahoituksesta olemme onnistuneet saamaan 11 %, mikä on jo paljon alhaisempi EU:n keskiarvoa (14 %). 

VTT on organisaatioista saanut Suomeen eniten rahoitusta, kaikkiaan 179 M€, ja mikä merkittävintä, kaikki tämä yksinomaan yhteistyöhankkeista.

Koko Horisontti 2020 –ohjelman budjetista yli 70 % jaetaan yhteistyöhankkeille. Tässäpä olisi vielä hyvää kasvupotentiaalia, jos VTT:n lisäksi muutkin Suomen isot EU:n T&I-osallistumisen osaajat ja kokeneet hakuprosessin konkarit pyrkisivät yhdessä eurooppalaisten ja suomalaistenkin kumppanien kanssa rakentamaan konsortioprojekteja ja siten nykyistä paremmin hyödyntämään EU:n rahoittamaa yhteistyötä.

Huomionarvoista on suomalaisten suuryritysten pieni, vain 7 %:n osuus Suomeen tulleesta H2020-rahoituksesta; eikö hakeminen kiinnosta vai mikä mahtaa olla syynä? Jokainen euro kuitenkin jaetaan, ja suomalaisyritysten kilpailijat ovat niitä ahkerasti hakemassa ja onnistumassakin.

Tutustu tilastoihin 

Löydät koostamamme tilastot Business Finlandin Horisontti 2020 -sivuilta

Komissio julkaisee kuukausittain päivittyvää H2020-osallistumistilastoja Horizon 2020 Dashboard -sivustolla

Lisätietoja

Elina Holmberg
Senior Director
Business Finland
elina.holmberg (at) businessfinland.fi
050 5577606