Siirry sisältöön
Uutinen 24.04.2019

Suomen Horisontti 2020 -osallistuminen: Hyvin petrattu!

Suomalaiset organisaatiot osallistuvat aktiivisti EU-tason tutkimus- ja innovaatiotoimintaan. Suomesta 590 yksittäistä organisaatiota on mukana kaikkiaan 1360:ssa Horisontti 2020 -ohjelman rahoittamassa hankkeessa. Tämä on tuonut Suomeen 895 miljoonaa euroa.

Euroopan komissio on julkaissut 13.3.2019 päivityksen koko Horisontti 2020 -kauden tilastotiedoista: H2020–ohjelmasta on myönnetty kaikkiaan 40,02 mrd euroa tutkimus- ja innovaatiohankkeille. Tästä suomalaiset organisaatiot ovat saaneet 895 miljoonaa. Eniten rahoitusta Suomeen ovat tuoneet yliopistot (39 % Suomen koko saannosta) ja tutkimuslaitokset (24 %). Pk-yritykset ovat onnistuneet varmistamaan 189 M€ eli 21 % Suomeen tulleesta rahoituksesta.

Hakemusten onnistumisprosentit vaihtelevat hakujen ja rahoitusinstrumenttien välillä paljonkin, mutta EU-keskiarvo on tällä hetkellä 15,27 %. Suomen vastaava luku on hieman alhaisempi 14,26 %.

ERC suosittu, yhteistyössä hyödyntämätöntä potentiaalia 

Suomalaiset ovat mukana kaikkiaan 1360:ssa H2020-hankkeessa, joiden kokonaisvolyymi on hurjat 9,65 mrd euroa. Tämä sisältää H2020-rahoituksen lisäksi kaikki muut kansalliset ja kansainväliset panostukset ja resurssit, joita hankkeiden toteuttaminen vaatii.

Eniten rahoitusta on Suomeen saatu Euroopan tutkimusneuvoston ERC-kokonaisuudesta, joka rahoittaa tutkijalähtöistä, korkeatasoista tieteellistä tutkimusta. ERC:n kovassa ja kovatasoisessa kilpailussa tutkijat ovat onnistuneet saamaan Suomeen jo reilut 160 miljoonaa euroa. 

Kannattaa silti muistaa, että H2020-ohjelmassa yhteistyöhankkeiden tukemiseen kohdistuvat suurimmat panostukset. Kun H2020-ohjelmasta on myönnetty rahoitusta jo 40,02 mrd euroa, niin tästä 29,6 mrd eli 74 % on mennyt yhteistyöhankkeille.

Suomessa toimivat suuret yritykset eivät näytä olevan kovin kiinnostuneita H2020-ohjelmasta.

”Aktiivinen osallistuminen Horisontti 2020 –hankeyhteistyöhön tuottaa paljon positiivisia välillisiä vaikutuksia. Suuret yritykset Suomessa osallistuvat valitettavan vähän H2020-ohjelmassa tehtävään kansainväliseen yhteistyöhön, vaikka niillä olisi varmasti potentiaalia näkyvämpään osallistumiseen ja isommissa rooleissa”, toteaa Business Finlandissa EU:n innovaatioyhteistyöstä vastaava johtaja Elina Holmberg.

Lisätietoa

Elina Holmberg
Senior Director
Business Finland
050 5577 606
elina.holmberg (at) businessfinland.fi 

Tilastoyhteenvedot Business Finlandin Horisontti 2020 Tilastot -sivulla 

Suomen Akatemian uutinen ERC-rahoituksesta (6.4.2018)