Siirry sisältöön
Uutinen 28.10.2020

Alkaako Horisontti Eurooppa -puiteohjelma ensi vuonna?

Horisontti Eurooppa on 9. EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma, joka seuraa nykyistä Horisontti 2020 -ohjelmaa vuosina 2021–2027. Puiteohjelmasta voi hakea rahoitusta kansainvälisenä yhteistyönä toteutettaville tutkimus- ja innovointihankkeille, tutkijaliikkuvuuteen, yksittäisen tutkijan tutkimusidealle ja pk-yrityksen oman liiketoiminnan kehittämiseen. Missä mennään juuri nyt ohjelmavalmisteluiden osalta eri foorumeilla?

EU-jäsenmaiden ministereistä koostuva kilpailukykyneuvosto hyväksyi syyskuun kokouksessaan yleisnäkemyksen, johon nojaten Horisontti Eurooppa on tarkoitus perustaa ja panna toimeen.

Saavutettu yhteisymmärrys on tärkeä askel kohti Horisontti Eurooppa -puiteohjelman lopullista hyväksymistä ja sen ansiosta voidaan saattaa päätökseen neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa säädösten hyväksymiseksi kuluvan vuoden loppuun mennessä. Ennen Horisontti Eurooppa –puiteohjelman lopullista hyväksymistä ja uuden puiteohjelman alkamista vuoden 2021 alussa, on saatava päätökseen ns. trilogit eli neuvottelut neuvoston, parlamentin ja komission välillä sekä komission ja jäsenmaiden toimet ohjelman toimeenpanon valmistelussa.

Toimeenpanon valmistelut jo pitkällä

Komissio on viimeistelemässä Horisontti Euroopan strategista suunnitelmaa vuosille 2021-2024 ja työohjelmien sisältöjä ohjelman kahdelle ensimmäiselle vuodelle. Jäsenmaiden edustajista koostuvat varjokomiteoiden edustajat kokoustavat ahkerasti komission viedessä työohjelmavalmisteluja eteenpäin. Suomesta temaattisten varjokomiteoiden työskentelyyn osallistuu lähes 30 eri alojen asiantuntijaa eri ministeriöistä, Suomen Akatemiasta ja Business Finlandista. Suomea nk. Strategissa varjokomiteassa edustavat erityisasiantuntija Hanna Vuorinen työ- ja elinkeinoministeriöistä ja opetusneuvos Saara Vihko opetus- ja kulttuuriministeriöistä.

Suurin työ on ns. päätyöohjelmassa (Main Work Programme), joka kattaa suurimman osan Horisontti Euroopan ohjelma-alueista. Vain Euroopan tutkimusneuvostolla (ERC), Euroopan innovaationeuvostolla (EIC) ja komission yhteisellä tutkimuskeskuksella (JRC) on omat työohjelmansa. Komission rooli on merkittävä, sillä sen on sovitettava budjettisovun tulokset sekä jäsenmailta ja teollisuudelta saadut t&i-kumppanuuksien (partnerships) sitoumukset ohjelman sisältösuunnitelmiin. Uusien kumppanuuksien sisältövalmistelut käyvät tahoillaan kuumina. Institutionaalisten (artikloihin 185 ja 187 perustuvien) kumppanuuksien asetuskäsittelyt alkavat neuvoston tutkimustyöryhmässä, kun komissio saa ehdotuspakettinsa ulos.

Kumppanuudet tulevat olemaan vakiintuneen toimintamallin mukaan tärkeä osa tulevaa puiteohjelmaa ja myös iso osa ohjelman pilari II rahoituksesta kanavoituu niihin. Kumppanuuksien rahoitukseen osallistuvien julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden pitkäjänteisellä yhteistyöllä haetaan laajempaa vaikuttavuutta kuin mitä normaaleilla puiteohjelmahauilla olisi mahdollisuus saavuttaa.

Seuraavassa strategisen varjokomitean kokouksessa marraskuun alussa komission on myös tarkoitus esitellä tarkempia missiovalintoja ja niiden hallintokäytäntöjä. Nähtäväksi jää, julkaiseeko komissio aikaisemmin lupaamansa missiotiedonannon joulukuussa vai siirtyykö se ensi vuoden puolelle. Tiedonannossa komission on tarkoitus avata laajemmin missioihin liittyviä toimia.

Samaan aikaan uuden puiteohjelman toimeenpanon valmistelun kanssa, on komissiossa ja neuvostossa käynnistynyt myös eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) uudistamisprosessi. Komission tiedonanto 30.9. linjasi ERA:n tulevaisuuden prioriteeteiksi investointien ja uudistusten asettamisen etusijalle, huippuosaamisen käyttömahdollisuuksien parantamisen, tutkimuksen ja innovoinnin saavutusten siirtämisen talouteen ja eurooppalaisen tutkimusalueen syventämisen.

Mutta milloin Horisontti Eurooppa -ohjelman ensimmäiset haut aukeavat?

”Päätyöohjelman osalta komission tämän hetkinen valmisteluaikataulu tähtää hakujen avautumiseen huhtikuussa 2021. Instituutioiden välisissä neuvotteluissa sopu isosta kuvasta eli EU:n seuraavan rahoituskauden budjetista voidaan kuitenkin saavuttaa milloin tahansa, joten tähän aikatauluun ei kannata vielä tässä vaiheessa tuudittautua. Komission sisäisessä valmistelussa varaudutaan myös alkuperäisen aikataulun mukaisiin toimiin ja niin meidänkin kannattaa tehdä”, kannustaa Hanna Vuorinen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Horisontti Eurooppa tarjoaa paljon mahdollisuuksia monenlaisille toimijoille ja vaikka paljon asioita on vielä kesken, kannattaa tutustuminen ohjelmaan aloittaa viimeistään nyt. Muutoksia nykyiseen puiteohjelmaan verrattuna on tulossa, mutta moni asia pysyy myös varsin samanlaisena kuin mitä ne ovat nyt. Samoin sopimus- ja kustannusasioista tiedetään jo paljon. Seuraamalla EU:n puiteohjelmien kansallisen yhteystoimiston EUTIn nettisivuja pysyy perillä ajankohtaisista tilaisuuksista ja tapahtumista, joita Horisontti Eurooppaan liittyen tullaan järjestämään loppuvuoden ja ensi vuoden alun aikana. Suomesta löytyy paljon asiantuntemusta ja tukea EU:n puiteohjelmiin liittyen, joten yksin ei kenenkään tarvitse puiteohjelmaviidakossa seikkailla!

Lisätietoja

Hanna Vuorinen
työ- ja elinkeinoministeriö
hanna.vuorinen (at) tem.fi

Saara Vihko
opetus- ja kulttuuriministeriö
saara.vihko (at) okm.fi

Suomen edustajat Horisontti Eurooppa varjokomiteoissa

Lue lisää EUTIn palveluista ja tapahtumista 

Lue lisää Horisontti Euroopasta komission verkkosivuilta

Tutustu Horisontti Eurooppa -ohjelman asetus- ja erityisohjelmateksteihin neuvoston verkkosivuilla 

Lue lisää missioista komission sivuilta

Lue lisää kumppanuuksista komission sivuilta

Lue komission tiedonanto eurooppalaisesta tutkimusalueesta