Siirry sisältöön
Uutinen 06.07.2020

Horisontti Euroopan missioiden ylätason ehdotukset on julkaistu

EU:n tulevan t&i-puiteohjelman, Horisontti Euroopan, merkittävimpiä uutuuksia ovat missiot. Missioilla Euroopan unioni haluaa ratkaista merkittäviä globaaleja ja yhteiskunnallisia haasteita, kuten syöpähoitojen parantaminen, ilmastonmuutokseen varautuminen, ilmastoneutraali ja älykäs kaupunkirakentaminen, terveellisen ruoantuotannon varmistaminen ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen sekä vesien ja merten suojelu.

Missioalueita on viisi ja jokaisella missiolla on oma ajanjakso sekä budjetti, riippuen siitä kuinka iso haaste on kyseessä. Missiot tulevat luomaan poikkitieteellisiä innovaatioita, joilla pystytään saavuttamaan tehokkaita ratkaisuja. Horisontti Euroopan missiot eivät ole vain tutkijoille ja yrittäjille, vaan jokainen, joka haluaa osallistua paremman tulevaisuuden luomiseen voi olla mukana.

Missioiden tavoitteet vaativat nopeita ja vaikuttavia toimia 

Ehdotetuista viidestä missiosta julkaistiin väliraportit, joissa esitellään konkreettisia tavoitteita sekä aikatauluja missioiden edistymiselle. Missiot asettavat tavoitteita vuoteen 2030 asti, joten toimenpiteiden tulisi olla nopeita ja vaikuttavia, jotta tavoitteisiin päästään kymmenessä vuodessa. 

Syöpähoidon mission väliraportissa esitetään 13 suositusta, joilla tähdätään yli kolmen miljoonan ihmishengen pelastamiseen ja eliniän pidentämiseen Euroopassa. Maaperän terveyteen tähtäävä missio pyrkii tervehdyttämään maaperää, jotta jopa 75 % Euroopan maaperästä olisi käytössä ruoantuotannossa, tukemassa luonnon monimuotoisuutta ja vähentämässä ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Yhtä korkean luokan kunnianhimoa löytyy myös ilmastoneutraalien kaupunkien, merten ja vesistöjen suojelun sekä ilmastonmuutokseen varautumisen missioista. 

Missioiden lopulliset suositukset tulevat syyskuussa

Missioiden väliraportit toimivat keskustelujen vauhdittajana syyskuuhun saakka. Euroopan tutkimus- ja innovaatiopäivät pidetään 22.-24.09.2020, jolloin julkaistaan missioiden johtokuntien lopulliset suositukset Euroopan komissiolle, joka sitten valitsee vuonna 2021 aloittavat missiot. Vielä on aikaa vaikuttaa lopullisiin ehdotuksiin missioista ja osa niistä käynnistyneekin vasta ensi vuoden jälkeen. T&i-päivät ovat tärkeässä asemassa, kun aiheesta kuullaan laajasti eri toimijoita, ml. kansalaiset.

Lisätietoja

Löydät missioiden yksityiskohtaiset esittelyt ja väliraportit komission sivuilta. 

Syksyllä pidettävistä Euroopan tutkimus- ja innovaatiopäivistä 22.-24.09.2020 löydät lisätietoja täältä.