Siirry sisältöön
Uutinen 20.05.2020

Horisontti Euroopan tulisi tavoitella radikaaleja innovaatioita

Euroopan innovaationeuvoston (EIC) neuvonantajaryhmä on julkistanut visionsa tutkimus- ja innovaatioasioiden tulevaisuuden suunnalle koskien tulevaa Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaa (2021-2027). Jotta Eurooppa kehittyisi vahvemmaksi koronaviruskriisin jälkeen, on investoinnit ohjattava radikaaleihin innovaatioihin. Euroopan komissio on asettanut tavoitteet korkealle Green Deal ja A Europe Fit for Digital Age -ohjelmilla.

EIC:n visiossa halutaan saada Euroopassa enemmän investointeja radikaaleihin, uusia markkinoita luoviin innovaatioihin. Innovaatioiden tukemiseksi resursseja halutaan ohjata toimijoille, joiden ideat ja hankkeet voivat olla vaikutuksiltaan merkittäviä. Tavoitteena on luoda Euroopasta houkutteleva toimintaympäristö idearikkaille innovatiivisille tutkijoille ja yrityksille.

- Eurooppa on viime vuosina jäänyt jälkeen uusien teknologioiden kaupallisessa hyödyntämisessä. Siksi kannatamme EIC:n roolin vahvistamista ja budjetin kasvattamista tulevalla ohjelmakaudella. Tutkimustulosten siirtyminen yritysten käyttöön kasvun lähteeksi on ollut tavoitteena jo pitkään, mutta nyt suunnitteilla on konkreettinen instrumentti, jonka avulla tätä edistetään, EU-yhteistyöstä vastaava johtaja Elina Holmberg Business Finlandistalinjaa. 

Vaikutuksiltaan merkittäviä ideoita tuettava – ja hyväksyttävä epäonnistumisen riskit

EIC:lle kaavaillaan 10 miljardin euron budjettia EU:n uudesta Horisontti Eurooppa -ohjelmasta. EIC:n rahoitusinstrumentteja on kaksi, joista ensimmäinen eli Pathfinder-rahoitus on tarkoitettu radikaalien teknologisten innovaatioiden tueksi. Toisella eli Accelerator-rahoituksella autetaan erityisesti startup- ja pk-yrityksiä kehittämään läpimurtoinnovaatioita ja skaalautumaan isommille markkinoille. Visiossa painotetaan, että EIC:n täytyy edistää sellaisten ideoita, joilla voidaan saada aikaan merkittäviä vaikutuksia, vaikka niiden toteuttamiseen liittyisi riskejä.

- Vision valossa näyttää siltä, että jatkossa rahoitus kohdistuu nuoriin, korkean riskin yrityksiin joilla on esittää maailmaa ja markkinoita mullistavan teknologian lisäksi uskottava liiketoiminta- ja kasvusuunnitelma. Ihan helppoa parhaiden teknologiaitujen tunnistaminen ja kasvattaminen ei kuitenkaan ole, ja siksi toteutusta pitää jatkuvasti kehittää. Rahoitus on kuitenkin vain alku: Euroopan pitää pystyä tarjoamaan näille yrityksille hyvä kasvualusta, jotta julkisella rahalla tuettujen innovaatioiden kaupalliset hyödyt eivät jatkossa karkaisi Euroopan ulkopuolelle, Holmberg summaa. 

Lisätietoja

Elina Holmberg
EU-yhteistyöstä vastaava johtaja
Business Finland
elina.holmberg (at) businessfinland.fi

EIC:n neuvonantajaryhmän visio (pdf)