Siirry sisältöön
Uutinen 08.04.2020

Korona Horisontissa -webinaarin aineisto julkaistu

Korona Horisontissa -webinaarin osallistujat lähettivät ennakkoon paljon kysymyksiä. Suurin osa koski Horisontti 2020 -projektien kustannuksia ja raportointia sekä sopimus- ja juridiikka-asioita. Lisäksi koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vaikutukset hakujen aikatauluun sekä haku- ja arviointiprosessiin kiinnostivat paljon.

Kaikkia kysymyksiä ei 6.4. pidetyssä webinaarissa ehditty käsitellä. Siksipä H2020-ohjelman asiantuntijat eli kansalliset NCP-yhteyshenkilöt ovat koostaneet vastauksia yhteiseen FAQ-taulukkoon, joka on nyt julkaistu netissä ja löytyy tämän uutisen liitteenä.

Perussäännöt pätevät

Webinaarissa kustannusasioiden NCP Sari Federley Business Finlandista kertoi Covid-19 tilanteen vaikutuksista H2020-projektien kustannusten hyväksyttävyyteen ja raportointiin.

”Komission pääviesti avustuksensaajille on joustavuus! Käytössä ei kuitenkaan ole mitään sellaista toimintatapaa, jolla automaattisesti annettaisiin vaikkapa kaikkiin projekteihin jatkoaikaa. Muutokset käsitellään komissiossa tapauskohtaisesti ja muutospyyntöjen kautta”, painotti Sari.

Lisäksi hän muistutti, että perussäännöt kustannusten hyväksyttävyydestä pätevät edelleenkin poikkeustilanteesta huolimatta: ”Kustannusten pitää olla todellisia, ne ovat aiheutuneet avustuksensaajalle projektin keston aikana ja ne on käytetty projektin tavoitteiden saavuttamiseen. Unohtamatta best value for money –periaatetta.”

Vaikka toiminta kriisitilanteessa voi aiheuttaa lisäkustannuksia projektille, ei komission myöntämä alkuperäinen avustussumma kuitenkaan muutu, kuului vielä Sarin kolmas tärkeä, vaikka ei ehkä niin mieluisa viesti projektiosallistujille.

Minimoi vahingot, tiedota, dokumentoi

Webinaarin lopuksi sopimusasioiden NCP Liisa Ewart Business Finlandista jakoi vielä kolme tärkeää vinkkiä kaikille H2020-projektiosallistujille ja projektihallinnosta vastaaville: 

  1. Vahingon minimointi: Force Majeure eli ylivoimainen este on väliaikainen tilanne. Projektien toteuttamisen muutokset, jotka tehdään poikkeustilan vuoksi, on oltava perusteltuja ja niiden toteuttamisessa on toimittava noudattaen vahingon minimoinnin periaatetta.
  2. Sisäinen tiedonkulku: Konsortioissa on hyvä pitää nyt kavereista huolta ja tiivistää sisäistä tiedonkulkua. Kaikissa maissa ja kaikilla organisaatioilla on erilaisia rajoituksia liikkumiseen ja työn tekemisen mahdollisuuksiin. Koska koko konsortio on vastuussa rahoitetun projektin teknisestä suorittamisesta, konsortion on tarpeen pitää itsensä ajan tasalla, miten kaikki osa-alueet saadaan järjesteltyä ja hoidettua. 
  3. Erityisrajoitusten dokumentointi: Koronaepidemia on täällä vain käymässä ja muutaman vuoden päästä muistelemme tätä painajaismaisena aikakautena. Jotta vuosien päästä projektia kohtaava tarkastus ei muuttuisi uudeksi koronapainajaiseksi, kannattaa tässä vaiheessa dokumentoida projektikirjanpitoon kaikki valtakunnalliset, alueelliset ja organisaation antamat määräykset ja ohjeet, joilla on vaikutusta projektin toteuttamiseen. Erityisesti sellaiset määräykset ja ohjeistukset ovat merkityksellisiä, joissa on selkeät rajoituksia koskevat alkamisajat ja loppumisajat
Lue lisää

Esityskalvot tämän Horisontti-sivuston Esitysaineistoissa

FAQ-taulukko (vastaukset 8.4.2020 tilanteen mukaan)

Komission Covid-19-päivitys: European Research Area (EAR) Corona Platform