Siirry sisältöön
Uutinen 26.08.2020

Lähtisitkö arvioijaksi: EU-hankkeiden evaluointi on näköalapaikka

Marko Eloa hanke-ehdotusten arvioinneissa innostaa startup-rintaman seuraaminen sekä mahdollisuus olla mukana edistämässä julkisen rahoituksen arvoa Euroopan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tukemisessa.

Horisontti 2020 -rahoitusta hakevat hanke-ehdotukset arvioidaan tarkkojen kriteerien mukaan. Arvioinnin tekevät komission ulkopuoliset asiantuntijat. Yksi heistä on Marko Elo, joka on ollut arvioijana muun muassa EIC Accelerator -ohjelmassa. Hän neuvoo tuomaan hakemuksessa selkeästi esiin, miten haettava rahoitus toimii kiihdyttäjänä hankkeen tulokselle.

Euroopan komissio etsii jatkuvasti päteviä asiantuntijoita Horisontti 2020 -ohjelman hakemusten ja rahoitettujen hankkeiden arvioijiksi. EIC Acceleratorissa arvioijat ovat yleensä teollisuuden ja tutkimuksen edustajia. R&D Managerina CrossControl Oy:ssä työskentelevä Marko Elo on arvioinut EU-hankkeita jo useamman kerran. Hänen työnantajansa suhtautuu evaluointitöihin positiivisesti. Eloa arvioinneissa innostaa startup-rintaman seuraaminen sekä mahdollisuus olla mukana edistämässä julkisen rahoituksen arvoa Euroopan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tukemisessa.

– Ennen arvioinnin aloittamista kukin punnitsee omalta osaltaan mahdolliset riippuvuudet ja intressiristiriidat. Jos sellaisia on, prosessissa on selkeät säännöt siitä, miten arvioija jäävää itsensä, hän huomauttaa.

EIC Acceleratorissa hankehakemusta käsittelee neljä arvioijaa. Työnsä he tekevät pääsääntöisesti etänä. Aikaa arviointien suorittamiseen on seitsemän päivää. Yksittäinen arvioija käy läpi yleensä 6-10 hakemusta. Kukin tekee oman kirjallisen analyysin ja pisteytyksen. Lopullinen pistesumma koostuu arvioijien pisteytysten mediaaneista.

Mitä kilpailukykyinen hakemus sisältää?

Marko Elo on huomannut, että nykyisin EU-hakemukset ovat pääosin todella hyviä. Hänen näppituntumansa on, että valtaosaan hakemuksista käytetään jonkinlaista konsulttiapua. Kilpailu startup- ja pk-yritysten ohjelmissa on selvästi kiristynyt ja hakemusten taso korkea.

Hakijoille hänellä on muutamia huomioita.

– Hyvällä hankeaihiolla on riittävän haastava soveltavan tutkimuksen tai kehittämisen komponentti (Excellence-osuus), huomattava kaupallinen markkinaikkuna tai muu skaalautuva vaikutuspotentiaali (Impact), ja projektin toteutus on järkevästi budjetoitu sekä uskottava (Implementation). Substanssiarvon lisäksi on tärkeää, että suunnitelma on kauttaaltaan selkeästi esitetty.

Elo kannustaa painottamaan, miten haettava rahoitus toimisi kiihdyttäjänä juuri tässä hankkeessa ja mitä vaikutuksia siitä voidaan saada.

– Disruptio ja ROI ovat tässäkin tärkeitä avainsanoja. Mitattavat vaikutukset voivat toteutua operatiivisen tehokkuuden parannuksena jonkin uuden teknisen ratkaisun myötä, uutena suoritus- tai kustannustasona, tai vaikkapa päästöjen ja energiankulutuksen vähennyksenä. Mahdolliset sosiaaliset vaikutukset ja ympäristövaikutukset evaluoidaan myös.

Elo muistuttaa, että Excellence-osuudessa on olennaista määritellä - jos kysymys on teknisestä innovaatiosta - konseptin arkkitehtuuri ja tavoitellut edistysaskeleet nykyisen markkinatason tai muun state-of-the-art -referenssin suhteen. Pelkkä inkrementaalinen tuotekehitys ei tuota riittävästi pisteitä.

–  Implementation-osuudessa eli hankkeen toteutuksesta kerrottaessa on tärkeää, että budjetointi ja työpakettirakenne ovat linjassa projektin tavoitteiden kanssa. Jos alihankkijoita käytetään, alihankittavat osuudet ja kumppaneiden valintaprosessi on määriteltävä tarkasti. Projektin riskienhallintaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, hän sanoo.

Hän huomauttaa vielä, että mikäli varsinaiseen hakemukseen rajattu sivumäärä ei tunnu riittävän, voi hakemuksen liitteitä hyödyntää teknisten yksityiskohtien esittelyyn.

Lisätietoja EIC Accelerator -rahoituksesta 

Heini Günther 
Business Finland
heini.gunther (at) businessfinland.fi
040 502 0042

Tietoa EIC Accelerator -rahoituksesta suomeksi Horisontti 2020 -sivuilla

Lisätietoja arvioijan työstä

Tietoa arvioijan työstä ja evaluaattoriksi ilmoittautumisesta Euroopan komission sivuilla 

Teksti: Tia Härkönen