Siirry sisältöön
Uutinen 19.02.2020

Tärkeitä muutoksia suunnitteilla EIC Accelerator -instrumenttiin vuodelle 2020

Komissio julkaisee Enhanced EIC Pilotin vuoden 2020 päivitetyn työohjelma piakkoin. Uusi työohjelma sisältää tärkeitä muutoksia myös EIC Accelerator -instrumentin budjetin ja hakujen kohdennuksen osalta. Green Deal -tavoitteet tuodaan merkittävästi esille myös tässä Horisontin osa-alueessa.

Lopullista vahvistusta työohjelmalle odotetaan muutaman viikon sisään, mutta potentiaalisten osallistujien on jo nyt tärkeää olla tietoisia tulevista suunnitelmista.

Koko EIC Enhanced Pilotin budjetti kasvaa noin 15 prosenttia vuonna 2020. EIC Accelerator -instrumentin osalta budjetti lisääntyy näillä näkymin jopa 25 prosenttia 654 miljoonasta eurosta 819 miljoonaan euroon.

Green Deal

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on komission puheenjohtajan Ursula von der Leyerin tavoitteiden keskiössä. Sen tarkoituksena on tehdä Euroopasta maailman ensimmäinen ilmastoneutraali manner ja kiertotalouden ja puhtaiden teknologioiden johtaja.

Myös EIC Enhanced Pilot valjastetaan edistämään vihreän kehityksen ohjelmaa. EIC Acceleratorin osalta tämä tarkoittaa sitä, että toukokuun cut-off päivä on kokonaan varattu Green Deal -hakemuksille. Hankkeiden täytyy vastata ainakin yhteen seuraavista kestävän kehityksen tavoitteista:

  • Increasing the EU's climate mitigation and/or adaptation ambition
  • Supplying clean, affordable and secure energy
  • Transitioning of industry to a clean and/or circular economy (including waste prevention and/or recycling)
  • Building and renovating in an energy and resource efficient way
  • Accelerating the shift to sustainable and smart mobility
  • Transition to a fair, healthy and environmentally-friendly food system
  • Preserving and restoring ecosystems and biodiversity
  • Realising a zero pollution ambition and a toxic-free environment

Muun tuen lisäksi EIC:n tarjoamat Business Acceleration Services -palvelut auttavat tulevaisuudessa EIC:n rahoittamia pk-yrityksiä pienentämään hiilijalanjälkeään.

Naisyrittäjät

Niin ikään uuden komission tavoitteissa painotetaan tasa-arvopolitiikkaa ja erityisesti naisten aseman parantamista työmarkkinoilla ja innovaatioekosysteemeissä. Accelerator-instumentin kohdalla sekä toukokuun että lokakuun hakujen haastatteluihin kutsutuista yrityksistä vähintään 25 prosentilla täytyy olla toimitusjohtajana (tai vastaavassa asemassa) nainen. Hakemusten laatu on kuitenkin edelleen prioriteettinä arvioinnissa.

Cuf-off-päivät 2020

18.3.2020
19.5.2020 Green Deal, Women Innovators
7.10.2020 Women Innovators

Lisätietoa

Heini Günther, SME NCP (EIC Accelerator)
Business Finland
heini.gunther (at) businessfinland.fi
p. 040 502 0042

Lisätietoa Accelerator-instrumentista