Siirry sisältöön
Uutinen 17.03.2020

Renessanssi eurooppalaiselle teollisuudelle ja pk-yrittäjyydelle

Euroopan komissio on rakentanut EU:lle sekä uutta teollisuuspoliittista että pk-yrittäjyyden strategiaa. Tavoitteena on menestyksekkäästi reagoida toimintaympäristön muutoksiin ja nostaa EU kärkipaikalle uusien ratkaisujen tuottajana.

Teollisuus ja yrittäjyys ovat eurooppalaisen hyvinvoinnin perusta. Menneeseen menestykseen ei kuitenkaan voi tuudittautua: ilmastonmuutos ja digitalisaatio muuttavat maailmaa ja yritysten toimintaympäristöä ennennäkemättömällä vauhdilla. Samaan aikaan globaali kilpailu kiristyy ja kauppapolitiikassa myllertää – näin ollen Euroopan on taisteltava paikastaan maailmantaloudessa entistäkin kiivaammin. 

EU kärkipaikalle globaalissa kilpailussa  

Viime vuoden loppupuolella nimetty uusi komissio aloitti työnsä näiden haasteiden ristitulessa. Se ei hukannut aikaa vaan ilmoitti nopeasti aikovansa rakentaa EU:lle sekä uuden teollisuuspoliittisen että pk-yrittäjyyden strategian, jotta Eurooppa pääsee tavoitteeseensa ja ottaa kärkipaikan uusien ratkaisujen tuottajana. 

Kauan odotetut suunnitelmat julkistettiin 10.3.

- Sinisilmäisyyden aika on ohi. Euroopan on opittava luottamaan omaan osaamiseensa ja hyödyntämään sitä täysimääräisesti taistellessaan paikastaan maailmantaloudessa ja globaalissa kilpailussa. Siihen meillä on kaikki keinot, painottaa Business Finlandin Brysselin-toimiston päällikkö Matti Hiltunen

Mitä tämä tarkoittaa suomalaiselle teollisuudelle?  

- EU:n uusi teollisuusstrategia on suomalaisnäkökulmasta enemmän mahdollisuus kuin uhka, mutta mitään automaattista prosessia ei ekosysteemeihin tai arvoketjuihin mukaan pääsemisessä ole. Suomessa on hyvää osaamista sekä kestävien että digitaalisten ratkaisujen kehittäjänä. On tärkeää, että tämä osaaminen saadaan vietyä osaksi eurooppalaisia ekosysteemeitä ja niissä rakentuvia arvoketjuja. Tämä vaatii sekä yrityksiltä että julkisilta toimijoilta toimintaympäristön ymmärrystä ja aktiivista yhteistyötä Euroopan tasolla, sanoo Business Finlandin EU-yhteistyöstä vastaava johtaja Elina Holmberg

Konkretia seuraa myöhemmin 

- Lähestymistavan tasapainoisuus on tärkeää nähdä, Matti Hiltunen vielä huomauttaa ja jatkaa, kuinka Eurooppa luottaa upeiden veturiyritystensä tehoon. Samalla tunnustetaan pk-yritysten muodostaman kudoksen tärkeys ja näiden vaatima erityishuomio politiikkatoimissa. 

Teollisuusstrategia ja pk-yrittäjyysstrategia ovat osa komission suurta teollisuuspolitiikkapakettia. Pakettiin liittyvät myös sisämarkkinasääntöjen toimeenpanon toimintasuunnitelma sekä kiertotalouden toimintasuunnitelma. 

Tässä vaiheessa EU:n strategioiden konkreettinen toteutus on jätetty taka-alalle, sillä koronaviruksen aiheuttama pandemia ja siihen liittyvät poikkeustoimet vaativat kaiken huomion ja resurssit.

Rohkeutta jokaiselle! 

Tutustu aineistoihin

Strategiat ja toimintalinjaukset löydät komission lehdistönurkkaus-sivulta

Lisätietoja

Elina Holmberg
Business Finland
+358 50 5577 606
elina.holmberg (at) businessfinland.fi 

Matti Hiltunen
Business Finland
+32 477 937 868
+358 50 5577 652