Siirry sisältöön
Uutinen 03.06.2020

Suomen panostukset EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan puolitoistakertaisena takaisin

Euroopan komissio toimittaa meille EU-jäsenmaille ohjelmakauden alusta kumuloituvan tilastodatan säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa. Tuoreimmat tiedot on päivätty 30.4.2020

Tuoreimman tiedon mukaan suomalaisosallistujille on varmistunut kokonaisuudessaan 1,167 miljardia euroa rahoitusta. Merkittäviä muutoksia ei tilastojen valossa ole suomalaisosallistumiseen tullut, vaan suuri kuva on vahvuuksineen ja haasteineen pitkälti samanlainen kuin ennenkin.

Suomeen tuleva rahoitus jakaantuu eri organisaatiotyyppien kesken tuttuun tapaan: Pk-yritysten osuus on edelleen hyvällä tasolla (21%). Sen sijaan suuryritysten osuus on sekä EU-keskiarvoon että verrokkimaihin nähden huomattavan alhainen (Suomi 8%, EU keskiarvo 14%, Ruotsi 13%, Itävalta peräti 19%).

Suurin kasvupotentiaali yhteishankkeissa

Vaikka yliopistot kotiuttavat suurimman osuuden rahoituksesta, on niillä edelleen suhteellisen vähän osallistumisia yhteishankkeisiin. Suurin kasvupotentiaali löytyykin nimenomaan niistä, jos rahoituksen määrää halutaan yrittää kasvattaa.

Ehkä suurin haasteemme liittyy onnistumisprosenttiin, joka on suomalaishakijoiden (14,76) osalta edelleen EU-maiden keskiarvon alapuolella (15,73)

Näin EU:n budjettineuvottelujen alla Horisontista kotiutetun rahan ja Suomen maksuosuuden suhde, nk. palaumakerroin, herättää kiinnostusta. Se on aina ollut Suomen osalta yli yksi ja kertoo siitä että kotiutamme puiteohjelmasta enemmän rahaa kuin mikä meidän laskennallinen maksuosuutemme siitä on. Viime vuosina kehitys on ollut varsin positiivista ja viimeisimmän tiedon eli vuoden 2018 luku on 1,51. Laskentaan liittyvien epävarmuuksien ja epäsuhtaisten aikataulujen vuoksi palaumakerroin on tosin varsin teoreettinen mittari, mutta kertoo kuitenkin mistä EU:n ohjelmasta hyödymme eniten.

Lisätiedot

Elina Holmberg
EU-yhteistyöstä vastaava johtaja
Business Finland
elina.holmberg (at) businessfinland.fi

Horisontti 2020 Tilastot -sivu