Siirry sisältöön
Uutinen 20.05.2020

Vaikuta EU:n Green Deal -rahoitushakuun

Euroopan komissio avaa syyskuussa Horisontti 2020 -ohjelman Green Deal -rahoitushaun ja pyytää nyt julkisella kuulemismenettelyllä kommentteja suunnitelmasta haun osalta. Osallistu haun sisältövaikuttamiseen 3.6.2020 mennessä!

Green Deal -haku koostuu yhdestätoista alueesta, joista temaattiset kahdeksan aluetta liittyvät tärkeimpiin Green Dealin eli Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteisiin:

  • EU:lle kunnianhimoisemmat ilmastotavoitteet vuosiksi 2030 ja 2050
  • Puhdasta kohtuuhintaista ja toimitusvarmaa energiaa
  • Teollisuuden kannustaminen puhtaaseen kiertotalouteen
  • Rakentaminen ja kunnostaminen energia- ja resurssitehokkaalla tavalla
  • Myrkyttömään ympäristöön tähtäävä nollapäästötavoite
  • Ekosysteemien ja biodiversiteetin säilyttäminen ja ennallistaminen
  • Pellolta pöytään; reilu, terveyttä edistävä ja ympäristöystävällinen elintarvikejärjestelmä
  • Kestävään ja älykkääseen liikkumiseen siirtymisen nopeuttaminen

Horisontaaliset kolme aluetta puolestaan ovat tiedon vahvistaminen, vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sekä kansainvälinen yhteistyö.

Julkisessa kuulemisessa pyydetään kommentoimaan erikseen jokaista rahoitushaun aihealuetta:

Aihealueita koskevat työohjelmatekstit ja diaesitykset löytyvät kunkin linkin takaa.

Avattava Green Deal -haku tulee rahoittamaan teknologista kehitystä ja sosiaalisia innovaatioita kansalaisyhteiskuntaa osallistavilla uusilla tavoilla. Lisäksi haun tavoittena tulevat olemaan vihreän ja digitaalisen elpymisen edistäminen sekä yhteiskunnan muutosresilienssin lisääminen. Rahoitettavilta tutkimus- ja innovaatiohankkeilta odotetaan konkreettisia, suhteellisen lyhyen aikavälin tuloksia Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden tukemiseksi. Haku sulkeutuu tammikuun 2021 lopulla.

Hakuinfo 4.6.

Osallistu Horisontti 2020 Green Deal -hakuinfoon 4.6. klo 13-14.30. Ilmoittaudu viimeistään 3.6.

Lisätietoja

H2020 Green Deal -haun verkkosivut

Heini Günther
Business Finland
040 502 0042
heini.gunther (at) businessfinland.fi