Siirry sisältöön
Uutinen 21.01.2020

Horisontti Eurooppa -ohjelman temaattisten varjokomiteoiden työ alkaa

Horisontti Eurooppa -ohjelman eli EU:n 9. tutkimus- ja innovaatiopuiteohjelman toimeenpanon valmistelu etenee vauhdilla. Ohjelman on määrä alkaa ensi vuoden alussa, ja vuosi 2020 käytetään tehokkaasti mm. ensimmäisten vuosien työohjelmasisältöjen valmisteluun.

Euroopan komissio valmistelee yhdessä jäsenmaiden kanssa Horisontti Eurooppa -ohjelman työohjelmasisältöjä ns. varjokomiteoissa eli ohjelman kolmessatoista teemakohtaisessa asiantuntijaryhmässä. Tavoitteena on saada aikaan v. 2021 avautuvien hakujen sisällöt ensimmäiselle strategisen suunnitelman kaudelle 2021-2024.

Varjoisa asiantuntijanimitys juontaa juurensa siitä, ettei ohjelmalla ole vielä voimassa olevaa lainsäädäntöä eikä jäsenmailla sen toimeenpanoon liittyvää virallista komitologian mukaista roolia. Käytännössä seuraavan ohjelmakauden sisällöt on kuitenkin jo pitkälti sovittu komission, neuvoston ja parlamentin kesken. Odotamme enää lähinnä päätöstä EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä (MFF) sekä Brexit-asioiden etenemistä, jotta myös kaikkia EU-ohjelmia koskevat säännöt ohjelmien kansainvälisestä yhteistyöstä saadaan sovittua.

Yhteistyö sidosryhmien kanssa on kultaa

Suomen Horisontti Eurooppa -ohjelman varjokomiteajäsenet on nimitetty tammikuun alussa, ja mukana on 44 asiantuntijaa ministeriöistä, Business Finlandista ja Suomen Akatemiasta. Varjokomiteoiden ensimmäisten kokousten odotetaan ajoittuvan maalis-huhtikuulle, ja niitä on luultavammin Brysselissä neljä kappaletta vuoden aikana. Kaikkien Horisontti-ohjelmiin osallistuvien organisaatioiden (korkeakoulut, tutkimuslaitokset, yritykset, kansalaisjärjestöt, jne.) yhteistyöllä on temaattisten varjokomiteoiden toiminnassa erittäin tärkeä rooli totutun Horisontti 2020 -ohjelman käytäntöjen mukaisesti.  

TEM ja OKM järjestävät uusille varjokomitealaisille helmikuun lopulla perehdyttämistilaisuuden, jossa tiedonjaon lisäksi pohditaan kuinka sidosryhmäyhteistyötä ja -kuulemisia voidaan kehittää ja terästää uuden ohjelmakauden vaatimalla tavalla. Tarkoituksena on, että kukin temaattinen varjokomitea kokoaa tehokkaan tukiverkoston sidosryhmien edustajista. Tehtävänä tällä tukiverkostolla on laatia kansallisia osallistumismahdollisuuksia edistäviä kantoja työohjelmavalmistelun tueksi, ja mikä tärkeintä, myös viestiä eteenpäin omille verkostoille Horisontti Euroopan mahdollisuuksista ja mahdollistaa pääsy parhaimpiin konsortioihin. Tukiverkostojen työn sisältöä ja toimintatapoja tarkennetaan vielä kevään aikana.

Horisontti Eurooppa -ohjelmaan voi perehtyä jo nyt

Ensimmäisten uuden ohjelmakauden hakujen odotetaan avautuvan joulukuussa 2020 tai heti ensi vuoden alussa. Temaattisten varjokomiteoiden työn etenemisestä kuullaan kevään mittaan erikseen järjestettävissä sidosryhmätilaisuuksissa ja webinaareissa, joista ilmoitetaan mm. EUTIn verkkosivuilla. Tämän lisäksi kukin voi tehdä jo tarvittavaa taustatyötä tutustumalla Horisontti Eurooppa -ohjelman dokumentteihin.

Horisontti Eurooppa -ohjelman temaattiset varjokomiteajäsenet.

Lisätietoja

Hanna Vuorinen
Erityisasiantuntija
EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa, Työ- ja elinkeinoministeriö
+358 50 313 8618
hanna.vuorinen (at) tem.fi