Siirry sisältöön
Uutinen 17.01.2020

Vesien suojelu on tärkeä missio Horisontti Euroopassa

Tulevassa EU:n Horisontti Eurooppa -ohjelmassa puhutaan uudesta missiolähtöisestä tavasta toteuttaa ja rahoittaa tutkimusta ja innovointia. Missioilla pyritään ratkaisemaan suuria globaaleja haasteita. Terveet meret, rannikko- ja sisävedet -mission sisältöä suunnittelevassa johtoryhmässä on jäsenenä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) pääjohtaja Lea Kauppi.

Euroopan komissio korostaa eurooppalaisen kilpailukyvyn perustana tutkimus- ja innovaatiotoiminnan korkeaa laatua ja yhteistyön merkitystä. Tätä vahvistamaan ja myös tavallisten kansalaisten osallistamiseksi sekä tiedon lisäämiseksi ovat mukaan tulossa kunnianhimoiset missiot, joiden teema-aiheita on viisi. Yksi niistä on "Terveet meret, rannikko- ja sisävedet".

Missioiden sisällöstä tekee ehdotuksen Mission Board -johtoryhmä, jossa jäseninä on tutkimuksen, elinkeinoelämän sekä kansalaisyhteiskunnan edustajia. Merien ja vesistöjen missiossa yksi jäsen on Suomen ympäristökeskuksen Lea Kauppi, joka on väitellyt limnologiasta ja johtaa merkittävää alan organisaatioita SYKEttä.

- Ryhmän 15 jäsenestä olen käytännössä ainoa, joka edustaa myös makean veden näkökulmaa. Missioiden valmistelun aikana puhuttiin pitkään pelkästään meristä (Oceans), mutta onneksi lopulta tiedostettiin, että EU:ssa on useita maita, joilla ei ole lainkaan merialueita. Realiteettihan on myös, että meret pysyvät hyvässä kunnossa vain, jos toimenpiteet kohdistuvat veden kierron kaikkiin vaiheisiin, myös järviin, jokiin ja rannikkoalueille, Kauppi napauttaa.

Missio erinomainen suomalaisille

Kaupin johtoryhmä kokoontui viime syksynä neljä kertaa, ja mission yksityiskohdat ovat jatkuvasti jalostuneet. Tänä keväänä kokouksia on vähintään yhtä monta. Viimeiset niistä pidetään isojen merikonferenssien yhteydessä kesällä. Huhtikuussa ryhmällä on yhteiskokous laajemman asiantuntijaryhmän (Assembly) kanssa. Ryhmä antaa ehdotuksensa mission sisällöstä kevään kuluessa. Tavoitteena on, että ensimmäiset haut avautuisivat vuonna 2021.

Ryhmässä Kauppi ei edusta Suomea, vaan komissio on valinnut jäsenet heidän osaamisensa perusteella, mutta Suomen näkökulma yhdistyy siihen tehtävään helposti.

- Suomella on paljon annettavaa oman kokemuksensa pohjalta. Esimerkiksi HELCOM eli Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen, ja sen aikaansaamat asiat ovat usean valtion yhteistyön tulosta. HELCOMin piirissä on aina nähty, että merien ja sisävesien suojelu kulkevat käsi kädessä.

Itämeren alueen toimijat yhteiseen tapahtumaan?

Keväällä on sekä maailman merien päivä että maailman vesipäivä. Ne ovat ajankohtia, jolloin yleisesti järjestetään aktiviteetteja ja seminaareja aiheen ympäriltä.

- On ollut puhetta, että Itämeren alueen toimijoita kutsutaan yhteen. Suomessa on paljon alan tutkijoita, aktiivisia suojelutahoja sekä säätiöitä. Myös Finnish Water Forum on merkittävä yhteisö yhdistäen muun muassa yrityksiä. Tapahtuma esimerkiksi HELCOMIN kevään kokouksen yhteyteen olisi oiva tilaisuus vielä mission sisältöön vaikuttamista ajatellen, Kauppi miettii.

Tulevaan Horisontti Eurooppa -ohjelmaan on nimetty kaikkiaan viisi missioita. Ne ovat: Ilmastonmuutokseen sopeutuminen; Syöpä; Terveet meret, rannikko- ja sisävedet; Hiilineutraalit ja älykkäät kaupungit sekä Maaperän terveys ja ruoka. Kunkin mission toteutukseen on tällä hetkellä budjettiarviona suunniteltu 1 miljardi euroa.

Lisätietoja

Lea Kauppi
Pääjohtaja
Suomen ympäristökeskus (SYKE)
lea.kauppi (at) ymparisto.fi
0295 251 700
040 740 1668

Lue lisää missiosta Terveet meret, rannikko- ja sisävedet englanniksi

Tietoa tulevasta Horisontti Eurooppa -ohjelmasta on tulossa suomeksi Business Finlandin verkkosivuille.

Teksti: Tia Härkönen
Kuva: SYKE