Siirry sisältöön
Tiedote 10.10.2011

EK:n ja Finpron kysely: Pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet kansainvälistymispalveluille ovat lisääntyneet

Erityisesti neuvontaa ja konsultointia kaivataan Kansainvälistymistä harkitsevat ja käynnistävät yritykset tarvitsevat kansainvälistymispalveluita useammin kuin kansainvälisillä markkinoilla jo aktiivisesti toimivat yritykset. Elinkeinoelämän rakennemuutosten ja nykyisen taloudellisen tilanteen johdosta tarve pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymiseen on myös kasvamassa. Tiedot käyvät ilmi Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) ja Finpron tekemästä kyselystä, jossa kartoitettiin suomalaisyritysten kansainvälistymispalveluiden tarvetta ja käyttöä.

EK:n ja Finpron tekemään kyselyyn vastasi 330 EK:n jäsenyritystä. Niistä 41 % oli käyttänyt kansainvälistymispalveluita viimeisen kolmen vuoden aikana. Suurin osa käyttäjistä edusti valmistavaa teollisuutta ja rakentamista, toisena ryhmänä olivat ohjelmistoala ja digitaalinen media ja kolmantena ryhmänä oli energia- ja ympäristöala.

Kyselyyn osallistuneista yrityksistä kansainvälistymispalveluita käyttivät suhteellisesti eniten suuryritykset, joilla myös tarpeet olivat hyvin monipuolisia. Eniten kansainvälistymispalveluita tarvitaan kuitenkin kansainvälistymisen alkutaipaleella. Kansainvälistymistä harkitsevista tai aloittelevista yrityksistä peräti 90 % kaipasi apua viennin tai muun kansainvälisen toiminnan käynnistämiseen. Toistaiseksi kansainvälistyvät pienyritykset eivät kuitenkaan ole aina löytäneet tarvitsemaansa palvelua.

Yritysten palvelutarpeet kohdistuivat eniten kansainvälistymisneuvontaan ja yrityskohtaiseen konsultointiin. Pk-yritykset etsivät tietoja kohdemarkkinoista ja ulkomaankaupan määräyksistä. Lisäksi tarvitaan yrityskohtaista konsultointia, jossa otetaan tarkemmin huomioon yritysten yksilölliset tarpeet ja tavoitteet. Nopeaan kasvuun tähtäävät yritykset tarvitsevat tietoa ja neuvoja myös rahoitusvaihtoehdoista.

Tutkimukseen vastanneilla yrityksillä oli Finprosta kaiken kaikkiaan myönteinen mielikuva, jota palvelujen käyttö osaltaan paransi. Yritysten mukaan Finpro ymmärtää pk-yritysten tarpeet ja toimeksiantojen tavoitteet saavutetaan hyvin. Noin puolet yrityksistä, joilla on tarvetta kansainvälistymispalveluille, ovat käyttäneet Finpron palveluita. Finproa pidettiin yleisesti luotettavana ja asiantuntevana yhteistyökumppanina.

Kyselyn mukaan yritykset kuitenkin kokivat, että Finpron toiminnan pitäisi vielä nykyistä enemmän painottua pk-yrityksiin. Myös asiakasprojektien jälkihoitoa vastaajat toivoivat kehitettävän. Tällä hetkellä Finpron asiakkaista jo 75 % on pk-yrityksiä ja Finpro jatkaa edelleen toimintatapansa kehittämistä pk-sektorin tarpeiden mukaisesti.

Pk-yritysten kansainvälistyminen ja viennin lisääminen ovat Suomen kansantalouden kannalta tärkeitä. Tällä hetkellä pk-yritysten suora vienti on vain noin 20 % koko viennistä. Esimerkiksi Ruotsissa vastaava luku on 25 % ja Tanskassa 70 %. Pk-yritykset ovat merkittäviä työllistäjiä, viime vuosina uusista työpaikoista Suomessa yhdeksän kymmenestä on syntynyt pk-yrityksiin.