Siirry sisältöön
Tiedote 08.09.2011

Finpro haastaa katsomaan Afrikkaa uusin silmin

Afrikan avautuvat liiketoimintamahdollisuudet tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia suomalaisyrityksille. Finpro on koonnut Afrikan tulevaisuuden ilmiöitä suomalaisyritysten käyttöön ja ne haastavat katsomaan Afrikan mahdollisuuksia uusista näkökulmista. Suomalaisyrityksille aukeaa mahdollisuuksia esimerkiksi globaalin ruokakriisin ratkaisun etsimisestä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisesta.

"Mahdollisuus globaalin ruokakriisin ratkaisuun ei tule ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan Afrikasta. Silti 60 prosenttia maapallon käyttöönottamattomasta viljelykelpoisesta maapinta-alasta on Afrikassa ja ilmasto on todella suotuisa maanviljelykseen”, Finpron Afrikan aluejohtaja Seppo Keränen toteaa.

Afrikan luonnonvarojen muuttuva käyttö ja ruoantuotannon tehostaminen on yksi Finpron Afrikka-verkoston kokoamista ilmiöistä, joiden ympäriltä avautuvia liiketoimintamahdollisuuksia tarkasteltiin.

”Tarkoituksena ei ole ennustaa tulevaisuutta, vaan auttaa suomalaisyrityksiä valmistautumaan tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja kohdentamaan tarjontaansa eli olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan oikealla tarjonnalla. Toki haluamme myös haastaa yrityksiä tarkastelemaan Afrikkaa uusin silmin ja ottamaan selvää yksittäisten maiden mahdollisuuksista”, Keränen kertoo.

”Suomalaisosaamiselle mantereen kiinnostavimmat sektorit ovat ICT, kaivosteollisuus, maa- ja metsätalous ja energia. Unohtamatta tietenkään perusasioita, kuten puhdasta vettä, terveydenhoitoa ja koulutusta”, Keränen jatkaa.

Tällä hetkellä Afrikkaan vientiä tekee noin 200 suomalaisyritystä. Suurimpien vientimaiden, Egyptin ja Etelä-Afrikan lisäksi Finpron vientikeskukset tekevät yhteistyötä yritysten kanssa Nigeriassa, Keniassa ja Tunisiassa. Finpron Afrikka-projektissa kartoitetaan mantereen mahdollisuuksia ja konsultoidaan kasvuyrityksiä Suomessa ja kohdemaissa vientikeskusten verkostojen toimesta.

Sopeutuminen ilmastonmuutokseen

Suomalaisyrityksistä paikkansa Afrikassa ovat löytäneet muun muassa säähavaintolaitteisiin erikoistunut Vaisala ja kielistudioita toimittava Sanako.

”Vaisala on tehnyt vuosikymmeniä yhteistyötä useiden Afrikan maiden meteorologisten instituuttien kanssa. Säähavaintolaitteita käytetään monessa eri sovelluksessa, aina tulvaennustejärjestelmistä lentokenttien säähavaintoratkaisuihin. Nämä auttavat osaltaan varautumaan ja mukautumaan ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin”, kertoo Vaisalan Regional Market Manager Kenneth Hörhammer.

Keskustelu ilmastonmuutoksen estämisestä on osittain jättänyt varjoonsa keskustelun muuttuviin ilmasto-oloihin sopeutumisesta. Esimerkiksi maatalouden kehittäminen on vahvasti kytköksissä ilmaston lämpenemiseen ja sään ääri-ilmiöihin.

Uutta oppimassa

”Meille Afrikassa erityisen tärkeitä trendejä ovat nuorison kasvava merkitys ja voimakkaat panostukset koulutukseen. Kielikoulutuksen merkitys on ymmärretty useissa maissa tulevaisuuden menestyksen takaajana. Myös turismin kasvu lisää tarvetta kielikoulutukselle”, kertoo Sanakon Afrikan projektimyynnistä vastaava Vice President Kimmo Kärpijoki.

Sanako on myynyt kielistudioita ja kielenopetusohjelmia useisiin Afrikan maihin. Koulutuksen kannalta myös Afrikan kiihtyvä kaupungistuminen on merkittävä trendi. Vuonna 2020 joka toisen afrikkalaisen odotetaan asuvan kaupungissa.

Afrikkaan aikovan kasvuyrityksen muistilista

· Afrikassa on oltava paikan päällä
· Varaa aikaa tapaamisille ja päätöksenteolle: kaikki kestää
· Verkostojen ja suhteiden merkitystä ei voi yliarvioida
· Afrikan markkinoilla suuret toimijat etsivät jatkuvasti eri alojen erikoisosaamista ja alihankkijoita
· Afrikka voi aueta sivuoven kautta: kiinalaiset ja intialaiset yritykset ovat hyvin aktiivisia Afrikassa