Siirry sisältöön
Tiedote 01.07.2011

Finpron vientikeskusverkosto on myös muiden suomalaisten konsulttien käytössä

Finprolla on 66 vientikeskusta ja toimipistettä ympäri maailmaa 45 maassa (http://www.finpro.fi/finpro-maailmalla (http://www.finpro.fi/finpro-maailmalla)). Vientikeskusverkosto on myös muiden suomalaisten konsulttien käytössä ja voi täydentää heidän kansainvälistä verkostoaan.  Finpron vientikeskusverkosto voi toimia muiden konsulttien alihankkijana eli konsultit voivat teettää konsultointitoimeksiantoja tai niiden osia Finprolla samoin perustein kuin yrityksetkin.

Toimeksiannoissa voi olla toimiala- tai markkinafokus ja ne voivat liittyä yhden markkinan lisäksi laajempiin maantieteellisiin alueisiin. Finpron tyypilliset palvelut on esitetty Navigatorissa (lue lisää Finpron palveluista osoitteessa: http://www.finpro.fi/konsultointi (http://www.finpro.fi/konsultointi)) .

 Finpro voi olla mukana seuraavanlaisissa toimeksiannoissa:

· Toimeksianto toteutetaan suomalaiselle yritykselle tai organisaatiolle, painopisteen ollessa pk-yrityksissä
· Toimeksianto liittyy kansainvälistymiseen tai kansainvälisen kilpailukyvyn edistämiseen
· Toimeksianto hinnoitellaan sen perusteella, onko loppuasiakkaana pk-yritys vai suuryritys
· Toimeksiannossa noudatetaan Finpron yleisiä sopimusehtoja

Yhteydenotot

Mikäli toimeksianto kohdistuu tiettyyn maantieteelliseen alueeseen, voit ottaa yhteyttä kyseisen maan vientikeskukseen  http://www.finpro.fi/finpro-maailmalla (http://www.finpro.fi/finpro-maailmalla) tai aluejohtajaan http://www.finpro.fi/web/10304/18 (http://www.finpro.fi/web/10304/18) .

Mikäli toimeksianto koskee tiettyä toimialaa, voit ottaa yhteyttä pääsääntöisesti Suomessa oleviin toimialajohtajiin. Toimialajohtajat osoitteesta http://www.finpro.fi/toimiala-asiantuntijuus (http://www.finpro.fi/toimiala-asiantuntijuus) .

Konsultit voivat sopia edellä mainittujen henkilöiden kanssa mahdollisen toimeksiannon laajuudesta, aikataulusta, käytettävistä resursseista ja hinnasta. Finpro tekee tarvittaessa mahdollisesta toimeksiannosta tarjouksen konsultille.