Siirry sisältöön
Tiedote 13.12.2011

Invest in Finlandin toiminta osaksi Finproa

Lisää tehoa ulkomaisten investointien hankintaan Ulkomaisia investointeja Suomeen hankkivan Invest in Finlandin toiminta liitetään osaksi Finproa ja sen kansainvälistä verkostoa. Muutoksella haetaan lisää tehoa ja kattavuutta  investointien hankintatyöhön.

Suomella on tarve lisätä kansainvälisten investointien määrää ja tehostaa investointien hankintatyötä. Nykyisellään kansainvälisten investointien hankintaan käytetyt resurssit ovat Suomessa kilpailijamaihin nähden pienet. Muutoksella haetaan hallitusohjelman mukaisesti lisää tehoa Invest in Finlandin toimintaan.

Suomalaisyritysten kansainvälistä kasvua ja menestystä rakentavan Finpron maailmanlaajuisen verkoston ja asiantuntijoiden toimiala- ja kohdemarkkinaosaamisen yhdistäminen ulkomaisten investointien edistämiseen mahdollistaa invest in -toiminnan nykyistä laajemman kattavuuden. Finpron kansainvälinen verkosto valjastetaan 55 ulkomaisessa toimipisteessä investointien hankintatyöhön tavoitteena lisätä Suomeen suuntautuvien uusien investointien määrää. Lisäksi Invest in Finlandin toiminnan liittäminen osaksi Finproa yksinkertaistaa Suomen elinkeino- ja  innovaatiojärjestelmää ja tehostaa Suomen tunnetuksi tekemistä kilpailukykyisenä investointiympäristönä.

”Ulkomaisten sijoitusten ja pääomien hankinta Suomeen on tärkeä osa kansainvälistymistä ja myös suomalaisyritysten kansainvälisen kasvun ja menestyksen rakentamista”, Finpron toimitusjohtaja Kari Häyrinen kertoo.

”Finpron kansainvälisen verkoston avulla saamme laajennettua toimintaamme merkittävästi ja näin kuromaan kiinni välimatkaa suhteessa kilpailijamaihin ” , toimitusjohtaja Tuomo Airaksinen Invest in Finlandista toteaa.

Invest in Finlandin toiminnan liittäminen Finproon luo Suomeen entistä vahvemman yritysten kansainvälistymispalveluihin erikoistuneen palvelu- ja asiantuntijaorganisaation. Tavoitteena on siirtää ulkomaisten investointien edistäminen osaksi Finpron toimintaa kesäkuuhun 2012 mennessä. Ulkomaisten investointien hankinta jatkuu edelleen Invest in Finland -nimen alla.