Siirry sisältöön
Tiedote 16.11.2011

Kerro miten tekisit Suomesta houkuttelevan investointikohteen

Mikä saa yritykset investoimaan Suomeen? Mitä Suomessa pitää tehdä tai muuttaa, jotta yritykset haluavat investoida tänne? Mikä puolestaan estää tai vaikeuttaa investointeja?
Investointien lisäämistä selvittävä vuorineuvos Jorma Eloranta kutsuu asiasta kiinnostuneita osallistumaan verkkoaivoriiheen, jossa rakennetaan yhdessä hyvinvointia ja työtä Suomeen.
Ideoita ja ajatuksia keräävä ja arvioiva aivoriihi on auki verkossa 9.12.2011 saakka osoitteessa: www.fountainpark.fi/InvestointejaSuomeen.
Aivoriiheen toivotaan mukaan erityisesti yrityksiä ja investointien kanssa tavalla tai toisella tekemisissä olevia asiantuntijoita ja ammattilaisia. Keskusteluun ovat tervetulleita myös kaikki muutkin aiheesta ja Suomen tulevasta hyvinvoinnista kiinnostuneet.
Elinkeinoministeri Jyri Häkämies ja työministeri Lauri Ihalainen kutsuivat Elorannan lokakuussa laatimaan esitystä investointistrategiaksi, jolla edistetään investointeja Suomeen.
Selvitysmies tekee 15.2.2012 mennessä ehdotuksen toimintaohjelmaksi, jolla lisätään edellytyksiä yritysten kilpailukykyä vahvistaviin ja liiketoimintaa kehittäviin investointeihin. Elorannan tulee myös selvittää mahdollisuuksia lisätä Suomen houkuttelevuutta investointimaana ja tehdä konkreettisia esityksiä keinoista, joilla investointeja voidaan edistää.
Aivoriihi verkossa: www.fountainpark.fi/InvestointejaSuomeen
Tiedote työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla: http://www.tem.fi/?89508_m=104552&s=2468
Lisätiedot:
vuorineuvos Jorma Eloranta, puh. 040 539 5542, jorma.eloranta(a)eera.fi

johdon sihteeri Heli Ojala, TEM, puh. 050 302 4152