Siirry sisältöön
Tiedote 02.05.2011

Ruotsin mediakentän keskittymisestä bisnesmahdollisuuksia suomalaisille

Ruotsin mediakentällä odotetaan lehtitalojen keskittymiseen johtavia yritysjärjestelyjä. Digitalisoituminen ja palvelujen keskittäminen pakottavat ruotsalaiset lehtitalot modernisoimaan tietojärjestelmiään. Tämä avaa suomalaisyrityksille liiketoimintamahdollisuuksia.

”Meneillään oleva mediakentän murros Ruotsissa tarkoittaa lehtitalojen keskittymiskehitystä, mutta myös suurten mediakonsernien toimintojen tehostamista. Palvelujen keskittäminen ja digitalisoituminen asettavat uusia vaatimuksia lehtitalojen tietojärjestelmille. Suomessa vastaavanlainen kehitys on pidemmällä”, kertoo Lehtitalojen tietojärjestelmät -vientirenkaasta vastaava Finpron seniorikonsultti Juha Peltomäki.

Finpron Lehtitalojen tietojärjestelmät -vientirengas vie suomalaista tietojärjestelmäosaamista Ruotsin lehtitaloille. Vientirenkaan neljä yritystä toimittavat valmiita tietojärjestelmien kokonaisratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin. Lehtitalojen tietojärjestelmillä tarkoitetaan useita erilaisia tietojärjestelmiä kuten lehden toimituksen ja ilmoitusmyynnin työkaluja, tilaaja- ja jakelujärjestelmiä ja taloushallinnon tietojärjestelmiä.

Tilaajarekisterit lehtitalojen arvokkain omaisuus

”Lehtitalojen arvokkainta omaisuutta ovat tilaajarekisterit ja niiden hallinnointi. Tietojärjestelmiin kohdistuu laajentuvia vaatimuksia, kun rekistereitä yhdistetään palveluja keskitettäessä. Vielä suurempi muutos on digitalisoituminen. Siirtyminen näköislehtiin, mobiiliuutisiin ja räätälöityihin digitaalisiin sisältöihin laajentaa asiakkuuksien hallintaa. Vientirenkaan ansiosta voimme vastata näihin haasteisiin valmiilla kokonaisratkaisuilla”, kertoo Jaicom Oy:n toimitusjohtaja Jorma Ainassaari.

Vientirengas keskittyy erityisesti Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden markkinoille, jotka muistuttavat toimintatavoiltaan Suomea. Esimerkiksi ennakkotilaukset ovat lehtitalojen toiminnassa keskeisellä sijalla irtonumeromyynnin sijaan. Toisaalta esimerkiksi lehtitalojen digitaalisten palveluiden käytössä ollaan Ruotsissa pidemmällä kuin Suomessa.

”Ruotsi on loikan edellä Suomessa digitaalisten mediapalveluiden käyttämisessä ja kehittämisessä. Digitaalisten palvelujen kehittäminen vientituotteeksi vain Suomen markkinoilla ei riitä, vaan on tärkeää päästä kehittämään palveluita yhdessä ruotsalaisten kanssa”, sanoo Arena Interactive Oy:n toimitusjohtaja Marko Filenius.

Fileniuksen mukaan vientirengas on edistänyt verkottumista paitsi ulkomailla myös suomalaisten yritysten kesken. Vientirenkaassa mukana olevat yritykset ovat kehittäneet tuotteitaan toisiaan täydentäväksi kokonaisuudeksi, joka tuottaa asiakkaille lisäarvoa.

”Vientirenkaassa on hiottu yhteen neljän yrityksen osaaminen. Onnistuminen on lähtenyt osallistuvien yritysten johdosta. He ovat toimineet avoimesti ja ennakkoluulottomasti yhdessä. Omaa tietoa ja osaamista ei ole pantattu, vaan kokonaisuudesta on tehty yhdessä parempi”, Peltomäki sanoo.

 

Finpron Lehtitalojen tietojärjestelmät -vientirenkaan jäsenyritykset:

· Arena Interactive Oy – media-alan mobiiliratkaisut.
Arena Interactive on media-alan mobiiliratkaisuiden toimittaja Pohjoismaissa.  Yrityksen tuotevalikoima käsittää mobiilipalvelut aina yksittäisestä ratkaisusta kokonaisvaltaiseen asiakkaan liiketoiminnan mobilisointiin.
Marko Filenius, toimitusjohtaja, Arena Interactive Oy, +358 50 366 5447, marko.filenius(a)arenainteractive.fi
 
· Faktor Oy – medialogistiikka.
Faktor on BPO-tuotantopalvelujen tuottaja printtimediataloille. Yrityksen ratkaisut pitävät sisällään kaiken, mitä tapahtuu sisällöntuotannon jälkeen: taiton, kuvankäsittelyn, reprotyöt, ilmoitustrafiikin, painoaineistot ja arkistoinnin. Faktor yhdistää ulkoistuspalvelut ja teknologian valmiiksi paketiksi, jolla varmistetaan lehtien tekninen laatu ja prosessin toimivuus kustannustehokkaasti.
Pekka Hämäläinen, toimitusjohtaja, Faktor Oy, 040 732 2456, pekka.hamalainen(a)faktor.fi
 
· IPSS – Intelligent Precision Solutions and Services Oy – asiakastiedon hyödyntäminen ja monikanavainen asiakasdialogi.
Yritys auttaa asiakkaittaan kehittämään liiketoimintaansa asiakastietoa tehokkaasti hyödyntämällä. IPSS kokoaa asiakastyöskentelyn ympäristön: laadukkaan asiakastiedon, modernit työkalut, asiakasdialogi useissa kanavissa ja toimintamallit.
Terho Norja, toimitusjohtaja, IPSS Oy, 050 403 3395, terho.norja(a)ipss.fi
 
· Jaicom Oy – tilaaja- ja levikkijärjestelmät.
Jaicom on suomalainen ohjelmistotalo, joka on erikoistunut sanomalehtien tilaaja- ja levikkijärjestelmiin. Yli 220 lehtinimikettä Suomessa ja Ruotsissa käyttää tilaus- ja jakelutoiminnoissaan yrityksen tuotteita.
Jorma Ainassaari, toimitusjohtaja, Jaicom Oy, 040 058 1684, jorma.ainassaari(a)jaicom.com