Siirry sisältöön
Tiedote 30.05.2011

Sadat yrittäjät eri puolilta maailmaa vauhdittavat kehittyvien maiden kasvua Helsingissä

Maailmanpankkiryhmän infoDev Global Forum -tapahtuma kokoaa yrittäjiä yli 80 maasta edistämään työpaikkojen syntymistä kehittyviin maihin. Suomen valtio ja Nokia ovat mukana tukemassa kehittyvien maiden pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

”Pienet ja keskisuuret yritykset vauhdittavat kehitysmaiden kasvua. Kaikkein innovatiivisimmat ja uraauurtavimmat liikeideat keksitään usein juuri näissä yrityksissä. Global Forum -tapahtuman pääteemat, mobiilisovellukset, maatalousyrittäjyys ja ilmastoteknologia liittyvät olennaisesti kestävän kehityksen edistämistyöhön”, painottaa Janamitra Devan, Maailmanpankin rahoituksen ja yksityissektorin kehittämisyksikön varapääjohtaja.

Maailmanpankkiryhmän neljäs infoDev Global Forum on Innovation and Technology Entrepreneurship -tapahtuma kokoaa yhteen yrittäjiä, yrityshautomojen johtajia ja poliittisia päättäjiä yli 80 maasta kehittämään innovaatio- ja liiketoimintaympäristöjä kehittyvissä maissa. Viikon kestävän Global Forum -tapahtuman yhteydessä järjestetään täsmäkoulutuksia yrityshautomoiden johtajille ja mLab-mobiilisovellustyöpajoja.

Tapahtuman yhteydessä järjestettävässä kilpailussa 50 tuomariston valitsemaa mobiilisovellus-, maatalousyrittäjyys- ja ilmastoteknologia-alan pk-yritystä 34 maasta kilpailee kasvua tukevaa mentorointia ja rahoitusta sisältävistä palkinnoista. Asiantuntijakeskusteluissa pohditaan ratkaisuja teknologiayritysten rahoitusvajeen paikkaamiseksi.

Suomen valtio ja Nokia tukevat innovaatioiden ja työpaikkojen syntyä

infoDev-ohjelma on perustanut Suomen valtion rahoituksella ja Nokian teknisellä tuella viisi alueellista mLab-sovelluslaboratoriota Armeniaan, Keniaan, Pakistaniin, Etelä-Afrikkaan ja Vietnamiin. Laboratorioissa koulutetaan noin 1 000 sovelluskehittäjää ja luodaan jopa 50 uutta mobiilisovellusta seuraavan kolmen vuoden aikana. infoDev aikoo lisäksi perustaa Climate Innovation Center -keskuksia eri maihin tukemaan ainakin 50 ilmastoteknologia-alan kasvuyrityksen ja pk-yrityksen kasvua. Ensimmäinen keskus perustetaan Keniaan.

”infoDev-ohjelma mittaa yritysten menestystä paitsi valmiiden innovatiivisten tuotteiden ja projektien määrällä, myös uusien työpaikkojen määrällä. Yksinkertainen mutta ankara mittari auttaa pitämään mielessä, että tavoitteenamme on auttaa perustamaan innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia yrityksiä, jotka parantavat elämänlaatua”, sanoo Valerie D'Costa, infoDevin ohjelmajohtaja.

Vuodesta 2004 lähtien infoDev-ohjelman 410 yrityshautomon verkosto 107 maassa on auttanut yli 25 000 pk-yritystä luomaan 270 000 uutta työpaikkaa.

”Tieteen, teknologian ja innovaatioiden tukemiseen keskittyvä kehitysyhteistyö on oleellista kestävän kehityksen ja taloudellisen kasvun saavuttamiseksi”, toteaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen.

Lisätietoja:

Marja-Leena Kultanen, puh: + 358 9 1605 6592, marja-leena.kultanen@formin.fi (marja-leena.kultanen@formin.fi)
Pertti Ikonen puh. +358401408938, pertti.ikonen@formin.fi (pertti.ikonen@formin.fi)
Oliver Griffith, puh: +33 6 2410 2924, ogriffith@ifc.org (ogriffith@ifc.org)
Nadine Ghannam, puh: +1 202 473-3011, nsghannam@ifc.org (nsghannam@ifc.org)

 

Tietoja ulkoasiainministeriöstä
Ulkoasiainministeriön tehtävänä on edistää suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Syvenevän yhteistyön maailmassa ulkoasiainministeriö toimii kansainvälisen yhteisvastuun rakentamiseksi ja rauhan vahvistamiseksi demokratian, tasa-arvon, ihmisoikeuksien kunnioituksen, kestävän kehityksen ja oikeusvaltioperiaatteen pohjalta. Kansainvälisten suhteiden osaajana ulkoasiainministeriö valmistelee ja toteuttaa Suomen ulkopolitiikkaa sekä yhdistää eri tahojen asiantuntemuksen kansalliseksi toimintalinjaksi. Kehityspolitiikka on osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Kehityspolitiikalla vaikutetaan maailmanlaajuisiin ponnistuksiin köyhyyden poistamiseksi taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja luonnontaloudellisesti kestävän kehityksen avulla. Osana kehityspolitiikkaansa Suomi edistaa uusien teknologioiden ja tietotekniikan saatavuutta kehitysmaissa, toimii digitaalikuilunkaventamiseksi sekä etsii yhdessä yksityisen sektorin kanssa köyhimmille kehitysmaille soveltuvia tieto- ja viestintä teknologisia ratkaisuja. Tavoitteena on valjastaa tieto- ja viestintäteknologia palvelemaan YK:n vuosituhatjulistuksen kehitystavoitteita (MDG), vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta sekä vastata uusiin globaaleihin haasteisiin.

Tietoja Maailmanpankkiryhmästä
Maailmanpankkiryhmä on yksi maailman suurimmista kehitysmaiden rahoittajista ja tiedonlähteistä. Maailmanpankkiryhmään kuuluu viisi tiivistä yhteistyötä tekevää laitosta. Kansainvälinen jälleenrahoitus- ja kehityspankki IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) ja Kansainvälinen kehitysjärjestö IDA (International Development Association) muodostavat yhdessä Maailmanpankin. Muut kolme organisaatiota ovat Kansainvälinen rahoitusyhtiö IFC (International Finance Corporation), Monenkeskisten investointien takauslaitos MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) ja Kansainvälinen investointiriitojen sovittelulaitos ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes). Organisaatiot torjuvat köyhyyttä ja parantavat elinoloja kehitysmaissa. Lisätietoja sivustoilla: www.worldbank.org (http://www.worldbank.org/), www.miga.org (http://www.miga.org/) ja www.ifc.org (http://www.ifc.org/).

Tietoja infoDev -ohjelmasta
infoDev on Maailmanpankin teknologiaan ja innovaatioihin painottuva kehitys- ja rahoitusohjelma.  Ohjelma edistää innovaatioyritysten kestävää ja osallistavaa kasvua, kilpailukykyä ja työllistämiskykyä tukemalla teknologioiden kaupallistamista ja käyttöönottoa sekä kehittämällä innovaatio- ja liiketoimintaympäristöä.