Siirry sisältöön
Tiedote 22.02.2012

Finpro kokosi kaukolämpöyritykset yhteisiin vientiponnisteluihin

Suomalaisyritykset haastavat tanskalaiset ja muut kilpailijat kansainvälisillä kaukolämpömarkkinoilla. Kansallisen kaukolämpöhankkeen uudessa vaiheessa yritykset ovat yhdistäneet kaukolämpöosaamisensa vientituotteeksi yhdessä Finpron kanssa.

”Energia-alalla on käynnissä suurin murros sataan vuoteen. Energiamarkkinat ovat vapautumassa useassa maassa ja keskitetyn tuotantorakenteen rinnalle tulee hajautettua tuotantoa. Alan mittavat investoinnit avaavat mahdollisuuksia myös uusille toimijoille ja uusille liiketoimintamalleille. Suomalaisyritysten vahvalle osaamiselle kaukolämmössä ja älykkäissä sähköverkoissa on kova kansainvälinen kysyntä, kun se markkinoidaan oikein kokonaisratkaisuna”, Finpron energia-toimialajohtaja Janne Hietaniemi sanoo.

Kansallisen kaukolämpöhankkeen parhaillaan käynnistyvässä toisessa vaiheessa suomalaisyritysten osaamista tarjotaan kokonaisuutena vuoden 2011 selvityksessä tunnistettuihin tarpeisiin. Finpro selvitti viime vuoden aikana Kiinan, Venäjän, Kazakstanin ja viiden Itä-Euroopan maan kaukolämpöjärjestelmien uusimisen avaamia liiketoimintamahdollisuuksia. Selvityksen pohjalta suomalaisyritysten osaamisesta muodostettiin kokonaisuus, joka kattaa kaukolämmön ja -jäähdytyksen, verkoston, laitteet, tuotannon, järjestelmän hallinnan, huollon ja konsultoinnin. Kaukolämpövientiä tehdään osana Cleantech Finlandin toimintaa.

”Kilpailijamme ovat tarjonneet jo pitkään kansainvälisillä markkinoilla osaamistaan kokonaisuutena. Vahvuutenamme on elinkaariajattelulle perustuva hintakilpailukyky. Kansallisen kaukolämpöhankkeen tavoitteena on luoda pitkäjänteistä toimintaa ja yhteistyötä valituilla markkinoilla, jolloin erikokoiset suomalaisyritykset pystyvät hyödyntämään avautuvia liiketoimintamahdollisuuksia”, kertoo Finpron seniorikonsultti Helena Sarén.

Uutta teknologiaa ja hyväksi havaittuja ratkaisuja

Kaukolämpöhankkeessa tarkastellaan kaukolämmön avaamia liiketoimintamahdollisuuksia laajemmin esimerkiksi aurinkoenergian osalta. Suomalainen aurinkolämpöratkaisuja valmistava Savo-Solar yhdistää uusiutuvat energiamuodot kaukolämpöön. Yritys on esimerkiksi mukana Puolassa hankkeessa, jossa suunnitellaan aurinkolämmön kytkemistä osaksi ison kaupungin kaukolämpötuotantoa.

”Globaalina trendinä kaukolämmön tuotannossa on hyödyntää aurinkoenergiaa osana alueellista lämmöntuotantoa. Kaukolämmön hajautetussa tuotannossa aurinkoenergialla saavutetaan erinomainen hyötysuhde, ja tarvittaessa myös energian varastointi voidaan ratkaista tehokkaasti”, sanoo Savo-Solarin toimitusjohtaja Jari Varjotie.

Kaukolämpöputki- ja teknologisten tuotteiden valmistaja KWH Pipe on ollut mukana modernisoimassa entisen Neuvostoliiton alueella kaukolämpöjärjestelmiä.

”Olemme toimittaneet Venäjälle useita kaukolämpöputkia valmistavia tehtaita ja muita teknologiatoimituksia. Olimme aiemmin mukana Finpron vetämässä hankkeessa Access to Russian Energy Efficiency ja saimme sen ansiosta myytyä putkitehtaan Venäjälle Kazaniin. Meneillään olevassa kaukolämpöhankkeessa keskitymme erityisesti Venäjän ja Kazakstanin mahdollisuuksiin. Osana Finpron vetämään kokonaisuutta meillä on paremmat mahdollisuudet osallistua hankkeisiin, joissa modernisoidaan kaukolämpöjärjestelmiä julkisin varoin”, sanoo KWH Pipe Technologyn markkinointipäällikkö Tapio Alanen.