Siirry sisältöön
Tiedote 22.11.2012

Kiinan paperi- ja selluteollisuus tarvitsee suomalaista teknologiaa

Kiinan paperi- ja selluteollisuuden voimakas ja laaja-alainen uudistaminen avaa uusia mahdollisuuksia suomalaisyrityksille. Finpro ja Kiinan paperiyhdistys valmistelevat raamisopimusta, jonka siivittämänä suomalaista huippuosaamista tehdään tunnetuksi Kiinassa.

– Kiina lisää seuraavan viiden vuoden aikana paperi- ja sellutuotantoaan 30 prosenttia. Tehokkuuden ja laadun lisäksi tuotantoa modernisoidaan energia- ja vesitehokkaaksi vastaamaan uusia ympäristövaatimuksia, kertoo toimialajohtaja Hannu Kivelä Finprosta.

Marraskuun alussa suomalaiset yritykset esittäytyivät Finpron johdolla Nanchangissa sisä-Kiinassa paperialan messuilla. Uusien avausten ja tarjouspyyntöjen jatkona Finpro valmistelee yhdessä Kiinan paperiyhdistyksen kanssa raamisopimusta Kiinan sellu- ja paperiteollisuuden uudistumisen tukemiseksi.

– Kiinalaiset ovat erittäin kiinnostuneita suomalaisesta osaamisesta. He haluavat nostaa teollisuutensa teknologisesti uudelle tasolle. Raamisopimuksen ja sen kautta aloitettavan yhteistyön myötä pienempienkin suomalaisyritysten tunnettuus kasvaa alan kiinalaisten toimijoiden keskuudessa, Kivelä jatkaa.

Oppia alan suomalaisilta edelläkävijöiltä

– Suomalaiset paperi- ja selluyritykset ovat käyneet Kiinassa meneillään olevan murroksen läpi jo aiemmin ja kehittäneet maailmaan johtavaa osaamista sekä energia- ja vesitehokkuudessa että tuotannon laadussa ja tehokkuudessa, Kivelä sanoo.

Finpron uudessa projektissa kartoitetaan yhdessä Kiinan paperiyhdistyksen kanssa viisivuotissuunnitelman uudistustavoitteiden suomalaisille yrityksille luomia mahdollisuuksia. Kiinan paperi- ja selluteollisuuden jopa 40 miljardin euron arvoisten investointien painopiste on siirtynyt suurista paperikoneista keskikokoisiin ja olemassa olevien koneiden uudistamiseen.

– Pienemmät suomalaiset korkean teknologian yritykset ovat aiemmin toimittaneet Kiinaan laitteita suurten suomalaisyritysten alihankkijoina. Sellu- ja paperiteollisuuden laaja modernisointi avaa mahdollisuuden etabloitua suoraan Kiinan markkinoille. Viennin tueksi on tärkeää kertoa korkean tason suhteiden avulla viestiä suomalaisesta huippuosaamisesta, toteaa paperin- ja selluntuotannon prosesseihin ja komponentteihin erikoistuneen AFT Oy:n projektipäällikkö Janne Andberg.

– Haluamme selvittää Kiinan markkinoiden potentiaalia ja minkälaisille sähköistyksen osakokonaisuuksille on kysyntää. Selvitämme sopivia kumppaneita ja mahdollisuuksia päästä osaksi paperi- ja selluteollisuuden alihankintaketjua Kiinassa, kertoo vaasalaisen automaatio- ja sähköistysratkaisuja toimittavan VEO Oy:n tuotantojohtaja Jarkko Aro.

Finpron projekti alkaa joulukuussa 2012. Raamisopimuksen puitteissa Finpro järjestää yhdessä Kiinan paperiyhdistyksen kanssa maaliskuussa 2013 korkean tason tapahtuman Kiinassa ovien avaamiseksi yrityksille. Seuraavan vuoden aikana järjestetään lisäksi kaksi muuta korkean tason yhteistyö- ja asiakastapaamista.