Siirry sisältöön
Tiedote 08.06.2012

Luovien alojen kasvuyritysten kansainvälistymisen haasteet

· Ensimmäisen Luovimo-ohjelman oppeja: rahoitus ei olekaan ongelma, vaan kotimarkkinoiden pieni koko ja verraten pieni riskinottokyky pidättelevät luovien alojen yrityksiä kansainvälistymästä. · Luovimo 2012-2013 starttaa perjantaina 8.6. uudella mielenkiintoisella yrityskavalkadilla. Finpro on tehnyt casetutkimuksen luovien alojen kansainvälistymisohjelmaan Luovimoon osallistuneiden 20 yrityksen kansainvälisen kasvun haasteista ja menestystekijöistä. Johtopäätökset on tiivistetty seitsemään menestystekijään. Toisin kuin usein ajatellaan, rahoitus ei olekaan suurin haaste, sillä sen saaminen on usein mahdollista perusedellytysten ollessa kunnossa.

Ensimmäinen, yhteensä 20 luovan alan yritystä käsittäneen Luovimo-ohjelman kattaus oli laaja. Mukana oli niin teatteria, tanssia, musiikkia, 3D-tuotantoa kuin palvelumuotoiluakin. Erityisesti sisällöntuottajilla tähtäimessä ovat usein Aasian kasvavat markkinat. Uuden Luovimo-ohjelman perjantaina 8.6. käynnistävä Finpron palvelut toimialan johtaja Irma Patala summaa ensimmäisen kierroksen johtopäätöksiä.
”Suomi on täynnä osaavia, luovia yrityksiä, joiden kansainvälistymisen tukeminen olisi koko yhteiskuntaa hyödyttävä asia. Tyypillisesti ratkottavana on kuitenkin kaksi keskeistä haastetta. Ensimmäinen on kotimarkkinoiden pienuus, mikä hankaloittaa tarvittavien resurssien kasvattamista ja rajoittaa mahdollisuuksia fokusoida toimintaa kärkiosaamiseen. Toinen keskeinen haaste taas on selvästi kulttuurinen. Meiltä ovat osin puuttuneet ne tarinat ja asenteet, jotka kannustavat rohkeiden visioiden asettamiseen ja riskinottoon.
 
Haasteet ovat kuitenkin voitettavissa ja olemme tiivistäneet ratkaisut casetutkimuksen kautta seitsemään menestystekijään. Luovimossa haluamme auttaa yrityksiä rakentamaan kestävä liiketoimintamalli kansainvälisille markkinoille sekä miettimään kasvuaan ennakkoluulottomasti, ei niinkään olemassa olevan kotimaan toiminnan näkökulmasta, vaan globaalien markkinoiden mahdollisuuksien kautta.”
Kauden 2012—2013 Luovimo-yritykset, lisätietoa ohjelmasta sekä casetutkimus löytyvät osoitteesta http://www.finpro.fi/luovimo.

Tiivistelmä: Luovien alojen yritysten kansainvälistymisen seitsemän menestystekijää

Katseet horisontin taa

Yrityksen haasteena katsoa tulevaisuuteen samalla kun käynnissä olevat projektit ja kuluvan vuoden budjetit vievät paljon huomiota.  Ilman tarpeeksi kauas sijoittuvaa visiota, on uusien ajatusten löytäminen omalla liiketoiminta-alalla usein liian haastava tehtävä.

Päämäärästä on syytä pitää kiinni, toteutustavoista ei

Luovilla aloilla yrittäjän on päätettävä haluaako rakentaa menestyvän yrityksen, vai seuraako taiteilijan unelmaansa. Jokainen yritys tarvitsee ainakin yhden henkilön, joka kykenee asettamaan liiketoimintaan perustuvia tavoitteita ja tekemään niihin perustuvia päätöksiä. Strategian laatu näkyy usein kyvyssä rajata omaa toimintaa strategian mukaisesti.
Selkeät tavoitteet ovat tärkeitä, mutta niiden saavuttamiseksi kuljettava polku ei koskaan kulje ennalta suunniteltuja uria. Jos yksi suunnitelma ei toteudu, on yrityksen kyettävä nopeasti muuttamaan painotuksiaan, asiakkaitaan ja markkinointiaan.

Sitoutuneisuus tekee unelmista totta

Pienistä kotimarkkinoista johtuen suomalaisten luovien alojen yritysten on aloitettava kansainvälistyminen hyvin aikaisessa vaiheessa. Kansainväliset mahdollisuudet lupaavat paljon, mutta niiden saavuttaminen vaatii paljon työtä, aikaa ja rahaa.
Luovan alan yrityksen ytimessä on tyypillisesti ryhmä vahvoja yksilöitä, joilla on omat henkilökohtaiset visionsa tulevaisuudesta. Nämä eri näkemykset saattavat ajaa ohi yrityksen yhteisestä visiosta ja vesittää sen tavoittelua. Yrityksen on varmistettava, että kaikki ydinhenkilöt jakavat saman vision ja ovat sitoutuneita kasvustrategiaan.

Ole globaali

Kansainvälinen menestys seuraa ohjetta “ajattele globaalisti, toimi lokaalisti”. Globaalit ratkaisut harvoin tuottavat onnistumisia edes internetin aikakaudella.  Tämä ei merkitse, ettei yritys voisi olla kiinnostava kohdemarkkinoiden näkökulmasta. Itse asiassa erilaisuus jopa kannattaa, kunhan erilaisuus merkitsee haluttavuutta ja hyviä uusia ratkaisuja paikallisille markkinoille.

Testaa, epäonnistu ja mukaudu nopeasti

Ideat kannattaa testata mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. On vaarallista rakastua konseptiin ja hioa se täydelliseksi, ennen palautteen hakemista. Tämä on kuitenkin monen luovan alan ammattilaisen helmasynti. Pitkällä tähtäimellä voittajia ovat ne yritykset, jotka tunnistavat epäonnistumiset nopeasti ja kykenevät muuttamaan liiketoimintamalliaan ja tarjontaansa.  

Excel rulettaa

Mikään liiketoiminta ei toimi ilman numeroita – eivät edes luovat alat. Tulot ja menot sekä taiteelliset ja liiketoiminnalliset päätökset on saatava täsmäämään.
Omasta tuoteportfoliosta on tunnistettava ne tuotteet, joista syntyy rahaa. Entäpä sijoitukset ja kasvu? Onko yrityksellä realistinen käsitys kansainvälistymisen vaatimista sijoituksista? Jos yrityksessä ei ole omaa rahoitusalan osaamista, sitä on hankittava ulkopuolelta. Jossain vaiheessa julkista tai yksityistä rahoitusta tarvitaan. Rahoittajien on nähtävä yritys numeroiden valossa sekä kyettävä luottamaan yrityksen kykyyn kasvaa ja hallita rahavirtoja.

Kansainvälistyminen on prosessi

Kansainvälistymiseen tarvitaan keskimäärin kolme kertaa niin paljon pääomaa ja aikaa kuin alun perin kaavailtu. Tulokset antavat usein odottaa itseään ja myyntisyklit ovat suunniteltua pidempiä. Kasvu vaatii riskinhallintakykyä ja muutosvalmiutta.

Lisätietoja:

Irma Patala, toimialajohtaja, Palvelut-liiketoiminta, Finpro, 040 526 8682, irma.patala@finpro.fi
Leena Arvonen, projektipäällikkö, Luovimo-ohjelma, Finpro, 040 343 3343, leena.arvonen@finpro.fi
Outi Torniainen, viestintäjohtaja, Finpro, 040 512 1375, outi.torniainen@finpro.fi

Ensimmäisessä Luovimo-ohjelmassa olivat mukana seuraavat yritykset: ACE-Production, Aivan, Backstage Music Factory, Blue Media, Casual Continent, Citynomadi, GigsWiz.com, Idean Enterprices, Matila Röhr Nordisk, Miltton, Nordic Drama Corner, Nordkapp Creative, PES-Arkkitehdit, Produs, S.E.O.S Design, Songhi Entertainment, Stereoscape, Tarinatalo, Tero Saarinen Company (Poetry in Motion Oy) sekä Undo.