Siirry sisältöön
Tiedote 27.09.2012

Meriteollisuuden alihankintaverkosto kansainvälistyy

Rakennemuutos ja kiristyvä kilpailu vaikuttavat merkittävästi myös suurten laivanrakentajien alihankkijoihin. Meriteollisuuden alihankintaverkosto on löytänyt uutta liiketoimintaa muun muassa ympäristöteknologiasta ja meriteollisuuden ulkopuolisilta toimialoilta.

– Yli 90 prosenttia kaikista maailman laivoista rakennetaan Kiinassa ja Koreassa. Suomalaisten meriteollisuusyritysten kilpailuvalttina ovat muun muassa toimintavarmuus äärimmäisissä olosuhteissa, cleantech-osaaminen ja korkea teknologia. Lisäksi toimiva alihankintaverkostomme on saanut paljon kansainvälistä tunnustusta, kertoo Finpron toimialajohtaja Matti Rasimus.

– Meriteollisuuden alihankintaverkoston yritykset ovat laajentaneet yli toimialojen rajojen useille eri sektoreille. Yritysten osaaminen ja kustannustehokkuus on kasvanut, kun on otettu parhaita käytäntöjä muilta aloilta. Tämä parantaa koko alan kilpailukykyä, toteaa yksikön päällikkö Esa Lindqvist Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Finpron selvitysten mukaan esimerkiksi vanhentuvien merentutkimusalusten ja muiden erikoisalusten uusiminen avaa uusia mahdollisuuksia suomalaisyrityksille.

– Rauman telakalla rakenteilla oleva Rajavartiolaitoksen uuden sukupolven laiva on hyvä esimerkki suomalaisen laivanrakentamisen kilpailukyvystä. Aluksen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota laivan energiatehokkuuteen sekä ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. Aluksen kaksoispolttoainejärjestelmä käyttää kevyttä dieselöljyä ja nesteytettyä maakaasua. Tekniikka on samantapainen kuin Turun telakalla rakenteella olevassa Viking Grace -risteilylautassa, kertoo STX Finland, Rauman Telakan myynti- ja markkinointijohtaja Håkan Enlund.

Kiristyvä ympäristölainsäädäntö muuttaa toimintaympäristöä

– Uudet ympäristödirektiivit vaikuttavat voimakkaasti laivanrakentamisen näkymiin. Tilaajat seuraavat tällä hetkellä markkinoiden kehitystä ja uusia ympäristöratkaisuja tarkasti, Enlund sanoo.

Raumalainen konepajayritys Aslemetals on ollut mukana useissa suurissa laivatilauksissa ja tuntee alaan liittyvät suhdannevaihtelut.

– Meriteollisuuden alihankintaverkoston osaamisen ylläpitäminen on kaikkien tavoitteissa. Muiden alihankkijoiden tavoin toimimme useilla toimialoilla, joka tasoittaa suhdannevaihteluja. Meriteollisuuden kansainvälisen kilpailukyvyn näkökulmasta suomalaisten vahvuutena on osaaminen ja toimitusvarmuus. Tulevaisuuden kannalta olisi tärkeää, että alalle saadaan riittävästi uusia työntekijöitä, toteaa Aslemetalsin toimitusjohtaja Pasi Lehtinen.

Finpron yhteistyössä ELY-keskusten kanssa toteuttamat meriteollisuuden kansainvälistymisohjelmat ovat vastanneet alan rakennemuutokseen Suomessa. Meneillään olevissa ja päättyneissä ohjelmissa on viime vuosina löydetty uusia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille laivanrakennus- ja offshore-teollisuuden yrityksille.